Lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Luleå

Se lediga jobb som Universitets- och högskolelektor i Luleå. Genom att välja en specifik arbetsgivare kan du även välja att se alla jobb i Luleå som finns hos arbetsgivaren.

Appointment profile, Associate Senior Lecturer in Asset Management

Industrial AI and eMaintenance Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading un... Visa mer
Industrial AI and eMaintenance
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities.

Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students. In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.

The research subject Operation and Maintenance Engineering conducts research and education in operational safety, asset management and risk management. The subject's research team 'Industrial AI & eMaintenance' develops technologies, methodologies and tools based on emerging technologies, such as artificial intelligence (AI) and digital technologies, for advanced analysis of complex technical systems.

The Division of Operation and Maintenance Engineering currently has about 40 employees, which in turn is part of the Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering (SBN) with about 430 employees. To strengthen research activities and teacher competence in industrial AI, eMaintenance and asset management, we are now looking for a senior lecturer.

Duties
The work will include, among other things:


• Conduct research within Asset Management, Industrial AI and eMaintenance
• Implementation and participation in research projects within Asset Management, Industrial AI and eMaintenance
• Development and design of applications
• Work within the eMaintenance LAB
• Teaching, such as Asset Management, Industrial AI and eMaintenance courses.
• Work with the International Industrial AI and eMaintenance Congress and workshop

Publication and dissemination of scientific material

Qualifications
Qualified for an appointment as associate senior lecturer are those who have been awarded a doctoral degree Operation and Maintenance Engineering or have equivalent scientific qualifications.

In the first instance, those considered for employment should have completed a doctoral degree no more than five years before the end of the application period. If there are special reasons, the doctoral degree may have been completed earlier. By special reasons means leave due to illness, parental leave, clinical service of trust, or similar circumstances.

Further, the following technical qualifications are required:


• have actively engaged in research and development work that has attracted attention and recognition
• Deep expertise in asset management and eMaintenance
• Good knowledge of software development
• Experience of knowledge transfer between university and industry
• Experience of development in a cloud environment
• Experience in developing asset management solutions using UNITY for various VR and AR devices integrated with cloud environment
• Experience in developing different frameworks/models to provide asset management in different industrial domains
• Experience in developing different courses

Assessment criteria
The following assessment criteria apply to this position:


• Scientific expertise
• Teaching expertise
• Expertise in industrial AI and eMaintenance
• Asset management Expertise
• Documented experience of designing research applications to different research funders
• Documented experience of teaching at university level and course development

Other assessment criteria:


• the degree of expertise required for qualification
• administrative proficiency that is of value in view of the subject matter and the duties included in the appointment
• the ability to collaborate with the wider community
• the ability to obtain external research and development funding
• the ability to communicate research and development work
• the ability to teach in Swedish and/or in English.

Most of the employees in the subject Operation and Maintenance Engineering are currently men, which is why we would like to see female applicants.

Period of employment
For this employment, an employment period of four years applies.

Promotion to senior lecturer
An assistant senior lecturer shall, upon application, be promoted to senior lecturer and a position until further notice. If the applicant is qualified for a position as senior lecturer and in an examination is deemed suitable for such a position, is determined in accordance with the assessment criteria set out below:

In the examination, it is required that the associate senior lecturer has completed higher education pedagogical education corresponding to 7.5 credits or has acquired corresponding knowledge in another way.

During the employment period, the associate senior lecturer must also independently, to a considerable extent and with high quality, contribute to the university's research and demonstrate good pedagogical skills.

Information
This is a full-time employment with placement in Luleå. Starting date according to agreement.
For further information, please contact Professor Ramin Karim, 072-541 38 33, [email protected]
Union representative: SACO-S C Kjell Johansson, +46 (0)920- 49 15 29, [email protected] and OFR-S Lars Frisk, +46(0)920-49 17 92, [email protected]

Full ad: ltu.se/job-vacancies

Application
Please apply for this position by clicking on the apply button below and attach the requested application documents including diplomas (certified and translated into Swedish or English), pedagogical self-reflection and publications, etc. We prefer that applicants follows the Instructions for applicants. Note that the applicant´s educational qualifications should be particularly documented. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Application date: June 25 2024
Reference: 2315-2024 Visa mindre

Universitetslektor i produktionsutveckling

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnet produktionsutveckling använder avancerade experimentella och teoretiska metoder. Forskningen bedrivs mestadels i internationella projekt, i nära samarbete med verkstadsindustrin. Gruppen erbjuder en inspirerande samarbetsmiljö och strävar efter en välbalanserad sammansättning mellan kvinnor och män, med svensk och internationell bakgrund. Ämnet ingår i avdelningen för produkt- och produktionsutveckling där även ämnet maskinkonstruktion ingår. Ämnet växer stadigt och har ett kort- och långsiktigt behov att utöka sin tekniska och pedagogiska kompetens inom produktion.

Ämnesbeskrivning
Produktionsutveckling omfattar såväl enskilda processer och tekniker för tillverkning, som utformning av hela system för industriell produktion. Ett viktigt område är laserbearbetning.

Arbetsuppgifter
Som viktigaste uppgifter:
- Undervisning inom produktion, som examinator och lärare, särskilt inom områdena produktionsledning, fabriksflödessimulering, automatisering och tillverkningsmetoder, som även innefattar laboratorieövningar och studentprojekt i samverkan med industrin.

- Vidareutveckling av utbildningsprogram och utbud inom produktion på Luleå tekniska universitet (LTU).

- Utveckla och genomföra utbildningsinsatser för yrkesverksamma.

Dessutom
- Ledning och genomförande av forskningsprojekt

- Utveckling av ansökningar för externfinansiering av forskningsprojekt

- Handledning av doktorander

- Ledarskap och nätverkande.

Karriärmöjligheter: Meritera sig som forskare inom tillverkning med laser, särskilt additiv tillverkning (förkunskap krävs inte), med perspektivet att meriteras som biträdande professor och professor. I meriteringsmöjligheter ingår även att ta ett ledande roll att vidareutveckla utbildningen inom produktion på LTU, för framtidens behov.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper


Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas enl rangordning nedan):


• Bredare utbildning och bakgrund i produktion, särskilt för verkstadsindustrin
• Djupare specialisering i ett produktionsrelaterat område
• God förmåga att uttrycka sig på svenska och på engelska i tal och skrift.
• Skicklighet och förmågan att lära sig olika uppgifter och roller

Information
Anställningen är en tillsvidaretjänst på heltid med placering i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Alexander Kaplan, professor och ämnesföreträdare, 0920–49 1733, [email protected]  och universitetslektor Torbjörn Ilar, universitetslektor, 0920–49 1679, torbjö[email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 september 2024
Referensnummer: 2481-2024 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Polymera kompositmaterial

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Ämnet Polymera kompositmaterial inom avdelningen för materialvetenskap vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik söker nu en biträdande universitetslektor. Tjänsten är tillgänglig för forskning rörande utveckling av nya metoder och valideringsverktyg för optimering av gränsytor mellan fiber och matris i kompositer. Syftet är ny kunskap kring hur gränsytan och området i dess närhet påverkar förmågan att fördela interna belastningar utan att orsaka skador.  Denna forskning berör inte bara kompositernas mekaniska prestanda utan även elektrisk styrka och egenskaper som är relevanta för kompositer i högspänningstillämpningar, inklusive krafttransformatorer och ställverk som används i kraftnät.

Ämnesbeskrivning
Polymera kompositmaterial omfattar kunskap om processer och mekanismer som styr prestanda och egenskaper hos, samt tillverkning av, fiberarmerade kompositmaterial.

Arbetsuppgifter
En biträdande universitetslektor ska under anställningstiden meritera sig för prövning till universitetslektor och ska normalt vara engagerad i universitetets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. I arbetsuppgifterna ingår att skapa ett eget forskningsområde på polymera kompositer (med fokus på miljövänliga material), deras mekaniska prestanda och användning i strukturella tillämpningar, initiera nationella och EU-finansierade forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander samt delta i grundutbildningen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• vetenskaplig skicklighet
• övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning):


• erfarenhet av att delta i nationella och internationella forskningsprojekt 


• erfarenhet av komposittillverkning (till exempel prepregging, vakuuminjektion, formpressning), testning av egenskaper såsom mekaniska (inklusive tribologi), termiska, elektriska (av kompositer och deras beståndsdelar) samt modellering av termomekaniska egenskaper hos kompositer (inklusive långtidsprestanda). Expertis inom utveckling av flerskaliga multifunktionella kompositer med erfarenhet av oförstörande karakteriseringsmetoder (till exempel DIC, termografi).
• erfarenhet av undervisning
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• goda kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation i engelska 

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om 4 år.

Information
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.  
För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare Roberts Joffe, 0920-49 1940, [email protected] eller professor Patrik Fernberg, 0920-49 2883, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 28 juli 2024
Referensnummer: 2380–2024 Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i omvårdnad

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Nu söker vi en universitetslektor i omvårdnad som kommer att undervisa, handleda och examinera sjuksköterske- röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter inom omvårdnad och medicinsk vetenskap samt vara kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå. Du kommer främst att undervisa omvårdnad samt medicinsk vetenskap inom sjuksköterske- röntgensjuksköterske- och specialistsjuksköterskeprogrammen. Studenterna möter du både på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Som universitetslektor i omvårdnad är du tillsammans med professorer, biträdande professorer och övriga universitetslektorer ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. I vikariatet ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.

Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som:


• avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• visat pedagogisk skicklighet
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning


• Att den sökande är legitimerad sjuksköterska eller legitimerad röntgensjuksköterska. Det är meriterande att ha specialistsjuksköterskeutbildning/utbildningar
• Klinisk yrkeserfarenhet och erfarenhet av forskning som sjuksköterska/röntgensjuksköterska och specialistsjuksköterska
• Erfarenhet att handleda och examinera examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt erfarenhet att undervisa inom ämnet omvårdnad och medicinsk vetenskap
• Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska

God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av vikariatet.

Information
Tjänsten är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik i Luleå och är ämnesmässigt knuten till omvårdnad med utbildningsprogrammen sjuksköterska, röntgensjuksköterska och specialistsjuksköterska. Undervisning på annat program kan vara aktuellt. Anställningstid på heltid under perioden 19 augusti 2024 till och med 22 juni 2025.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta avdelningschef Ulrica Strömbäck, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik, 0920 – 49 25 43,[email protected]

Ämnesföreträdare/professor Åsa Engström, , Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik,0920-49 3875, 072-532 23 55,[email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529, [email protected]  
OFR-S Lars Frisk 0920-49 17 92, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.

Sista ansökningsdag: 21 juni 2024
Referensnummer:  2306–2024 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i tillämpad geokemi,

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet tillämpad geokemi tillhör Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser, som genom forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdena bidrar till utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle. Forskning och utbildning inom tillämpad geokemi expanderar och behovet att rekrytera nya medarbetare ökar. Tillämpad geokemi söker en biträdande universitetslektor med avseende på geokemisk modellering, hydrogeokemi och tillämpning av multielement- och isotopdata.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad geokemi omfattar studier av grundämnenas förekomst och mobilitet i berg, mark och vatten, med fokus på metoder för att förhindra och minska miljöeffekter från metallutvinning och samhällsbyggande.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer vara engagerad i universitetets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. Tjänsten innebär både teoretisk och experimentell utveckling av geokemisk modellering, hydrogeokemi och tillämpning av multielement- och isotopdata inom forskning och kurser. Du förväntas genomföra vetenskapligt arbete i form av publicering av vetenskapliga artiklar och skriva forskningsansökningar samt delta i forskningssamarbete med nationella och internationella kollegor och samarbetspartners.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder:


• Erfarenhet av geokemisk modellering
• Erfarenhet av tillämpning av multielement- och isotopdata inom hydrogeokemi

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.  

För ytterligare information är du välkommen att kontakta ämnesföreträdare Lena Alakangas, 0920-49 1396, [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 14 juni 2024
Referensnummer: 2268-2024 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Asset Management

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet drift- och underhållsteknik bedriver forskning och utbildning inom driftsäkerhet, tillgångsförvaltning och riskhantering. Ämnets forskarteam industriell AI & eUnderhåll, utvecklar teknologier, metodologier och verktyg baserade på framväxande teknologier, som t ex artificiell intelligens (AI) och digitala teknologier, för avancerad analys av komplexa tekniska system.

Avdelningen för drift- och underhållsteknik har idag ca 40 medarbetare ingår i sin tur i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) med ca 430 medarbetare. För att stärka forskningsverksamheten och lärarkompetensen inom industriell AI, eUnderhåll och tillgångsförvaltning, söker vi nu en universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av teknologier för att säkerställa hög driftsäkerhet, effektiva underhållsprocesser, och livscykelhantering av system och anläggningar.

Arbetsuppgifter


• Arbetet kommer bland annat att omfatta:
• Bedriva forskning inom Asset Management, Industrial AI and eMaintenance
• Genomförande och medverkan i forskningsprojekt inom Industrial AI and eMaintenance
• Utveckling och utformning av ansökningar
• Arbete inom eMaintenance LAB
• Undervisning, inom t.ex. Industrial AI, eMaintenance och asset management
• Arbete med International Industrial AI and eMaintenance Congress and workshop
• Publicering och disseminering av vetenskapligt material
Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom drift och underhållsteknik eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen 

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Utöver detta fordras:


• Ha aktivt bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete som uppmärksammats och fått erkännande
• Djup kompetens inom asset management
• Goda kunskaper i mjukvaruutveckling
• Erfarenhet av kunskapsöverföring mellan universitet och industri
• Erfarenhet av utveckling i molnmiljö
• Erfarenhet av att utveckla lösningar för tillgångsförvaltning med hjälp av UNITY för olika VR- och AR-enheter integrerade med molnmiljö
• Erfarenhet av att utveckla olika ramverk/modeller för att tillhandahålla tillgångsförvaltning inom olika industriella domäner
• Erfarenhet av att utveckla olika kurser

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Kompetens inom industriell AI och eUnderhåll
• Kompetens inom tillgångsförvaltning
• Dokumenterad erfarenhet av utformning forskningsansökningar till olika forskningsfinansiärer
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt kursutveckling

Övriga bedömningsgrunder:


• graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet
• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka och samarbete med forskarteamet
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

De flesta medarbetarna vid ämnet Drift och underhållsteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Tjänsten är en visstidsanställning på heltid i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.  

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Professor Ramin Karim, 0920-49 2344, [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 25 juni 2024
Referensnummer: 2315-2024 Visa mindre

Universitetslektor i maskininlärning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskargruppen för maskininlärning under ledning av professor Marcus Liwicki har nu en öppning för rätt kandidat inom området maskinlärning med fokus på tillämpad artificiell intelligens (AI). Gruppen består idag av 26 medarbetare och expanderar med nya projekt, undervisning och samarbeten och söker därför en universitetslektor.

Anställningen som universitetslektor är vid Institutionen för system- och rymdteknik, där Luleå tekniska universitet har samlat forskning inom bland annat datavetenskap, informationssystem, signaler och system samt automation. Institutionen har väl utvecklade samarbeten med forskningsinstitut, industripartners, universitet och andra myndigheter i både forskningsprojekt och studentprojekt. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och samlar forskare från ett flertal olika nationaliteter samt doktorander och studenter från hela världen.

Ämnesbeskrivning
Maskininlärning fokuserar på metoder med vilka datorsystem använder data för att förbättra sin egen prestanda, förståelse och till att göra konkreta förutsägelser och har nära anknytning till tillämpningar.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med maskininlärning med fokus på tillämpad AI, särskilt djup inlärning inom området mönsterigenkänning (e.g., naturlig språkbehandling, dokumentbehandling, fysiologiska signaler, oövervakat lärande och tidsserieranalys).

Som universitetslektor kommer du att både utbildning och forskning. Du kommer att vara inblandad i forskning och undervisning inom följande områden:


• Programmering med Python
• Nätverksanalys
• Medicinska tillämpningar

Även handledning av doktorander ingår i tjänsten. En universitetslektor förväntas arbeta aktivt med studenternas lärande och för att ständigt utveckla och förbättra kurser och utbildningsprogram.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper


Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• Erfarenhet från arbete i svenska forskningsprojekt
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Erfarenhet från undervisning i programmering med användning av Machine Learning libraries
• Internationellt samarbete och nätverk

Information
Anställningen är tillsvidare på heltid med placering i Luleå. Tillträde enligt överekommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:  professor och ämnesföreträdare Marcus Liwicki, [email protected]  

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]  och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]  

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 13 juni 2024
Referensnummer: 2232-2024 Visa mindre

Biträdande universitetslektor inom byggkonstruktion

med inriktning brandteknik Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och le... Visa mer
med inriktning brandteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år.

Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen
Avdelningen för byggkonstruktion och brand med cirka 40 medarbetare ingår i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser med cirka 430 medarbetare. För att stärka forskningsverksamheten och lärarkompetensen inom brandteknik söker vi nu en biträdande universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att bidra till undervisning och forsknings inom byggkonstruktion och brand. Verksamheten kommer att fokusera brand- och explosionssäkerhet hos byggnader och byggnadsverk. Du kommer bidra till uppbyggnaden av forskningsverksamheten främst genom att skriva ansökningar, bedriva forskning och publicera forskningsresultat. Som biträdande universitetslektor kommer du också att stödja utbildningen i brandingenjörsprogrammet, genom att medverka som lärare/kursansvarig/examinator i brandrelaterade kurser samt genom att vara handledare för examensarbeten.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder: (vikta lika eller rangordna)


• Förmåga att undervisa på engelska
• Stark forskningsbakgrund inom bestämning av materials brandegenskaper
• Stark forskningsbakgrund inom AI och skalningsmodeller mellan olika brandprovningsmetoder.
• Dokumenterad erfarenhet av handledning och undervisning inom brandteknik, inklusive erfarenhet av digitala verktyg såsom Canvas och Inspera.
• Mycket goda kommunikativa och sociala egenskaper, inklusive förmåga till effektivt lagarbete.
• Hög produktivitet vad gäller ansökningar och publicering.

Anställningstid
Omfattning och tid för anställningen: 100% under fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som universitetslektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande universitetslektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande universitetlektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Gabriel Sas, professor tillika ämnesföreträdare, 0920-493835,  [email protected] eller Michael Försth, professor, 0920-491265 [email protected].

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]  och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]  


För fullständig annons gå till ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 12 juni 2024
Referensnummer: 2234-2024 Visa mindre

Associate Senior Lecturer in Applied Geochemistry

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The research topic Applied Geochemistry belongs to the Department of Community Development and Natural Resources, which contributes to the development of a long-term sustainable society through research and education in the fields of mining, construction, and the environment. Research and education in Applied Geochemistry is expanding and the need to recruit new employees is increasing. Applied Geochemistry seeks associate senior lecturer for geochemical modeling, hydrogeochemistry and application of multielement and isotopic data.

Subject description
Applied Geochemistry is concerned with studies into the occurrence and mobility of the elements in rocks, soil, and water, focusing on methods to prevent or reduce the environmental impact of metal extraction and infrastructure development.

Duties
As an associate senior lecturer you will be involved in the university's education, pedagogical development work and research. The position involves both theoretical and experimental development of geochemical modelling, hydrogeochemistry and application of multi-element and isotope data for in research and courses. You are expected to carry out scientific work in the form of publishing scientific articles and writing research applications as well as participating in research collaboration with national and international colleagues and partners.

Qualifications
Qualified for an appointment as associate senior lecturer are those who have been awarded a doctoral degree or have equivalent scientific qualifications.

In the first instance, those considered for employment should have completed a doctoral degree no more than five years before the end of the application period. If there are special reasons, the doctoral degree may have been completed earlier. By special reasons means leave due to illness, parental leave, clinical service of trust, or similar circumstances.

Assessment criteria
The following assessment criteria apply to this position:


• scientific expertise
• other assessment criteria

Other assessment criteria:


• Experience in geochemical modelling.
• Experience in the application of multi-element and isotopic data in hydrogeochemistry

Period of employment
For this employment, an employment period of four years applies.

Promotion to senior lecturer
An assistant senior lecturer shall, upon application, be promoted to senior lecturer and a position until further notice. If the applicant is qualified for a position as senior lecturer and in an examination is deemed suitable for such a position, is determined in accordance with the assessment criteria set out below.

In the examination, it is required that the associate senior lecturer has completed higher education pedagogical education corresponding to 7.5 credits or has acquired corresponding knowledge in another way.

During the employment period, the associate senior lecturer must also independently, to a considerable extent and with high quality, contribute to the university's research and demonstrate good pedagogical skills.

Information
The position is a full-time employment with placement in Luleå. Starting date according to agreement.

For further information, please contact Head of subject Lena Alakangas, +46 (0)920-491396, [email protected]

Union representative: SACO-S C Kjell Johansson, +46 (0)920- 49 15 29, [email protected] and OFR-S Lars Frisk, +46(0)920-49 17 92, [email protected]

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below and attach the requested application documents including diplomas (certified and translated into Swedish or English), pedagogical self-reflection and publications, etc. We prefer that applicants follows the Instructions for applicants. Note that the applicant´s educational qualifications should be particularly documented. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Application date: June 14, 2024
Reference: 2268-2024 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen hälsa, lärande och teknik, HLT, är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Vi avser att stärka ämneskompetensen inom området engelska med didaktisk inriktning och söker nu en biträdande universitetslektor med kompetens inom forskningsområden som berör språkdidaktik.

Ämnesbeskrivning
Engelska med didaktisk inriktning har sin tyngdpunkt i studiet av ämnet engelska och dess didaktiska teori och praktik. Den didaktiska forskningen innefattar kultur-, litteratur- och språkvetenskapliga perspektiv på lärande såväl som perspektiv som utgår från maktförhållanden som till exempel genus, etnicitet och klass. Frågor relaterade till språkundervisning och lärande studeras, liksom språkbruk i vid bemärkelse samt språkets och litteraturens kulturella och sociala funktioner.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar i huvudsak undervisning och forskning inom forskningsområdet Engelska med didaktisk inriktning. Tjänsten innebär även handledning av självständiga arbeten och examinationer av verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogram. I tjänsten ingår även att utveckla ämnesdidaktisk forskning av relevans för lärarutbildning i engelska. I anställningen ingår också kursutveckling, administration samt ett deltagande i institutionens och fakultetens arbete.
I rollen som biträdande universitetslektor kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning i lärarutbildningarna och då främst i ämnet engelska. I arbetsuppgifterna ingår även 30% forskning under två år. Du kommer att ha en viktig roll i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete och tillföra erfarenheter till de aktuella verksamhetsområdena. Det förväntas att du ska vara delaktig i forskningsmiljöer, i forskningsprojekt och det är av stor vikt att du känner dig bekväm i att kommunicera forskningsresultat via akademiska publikationer. 

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Gällande bedömningsgrunderna läggs särskild vikt i prioritetsordning:


• Erfarenhet av forskning och undervisning inom ämnesområdet (nyligen genomförd eller pågående forskning inom området engelska med didaktisk inriktning).
• Erfarenhet av undervisning i skolan i relevant ämne (företrädesvis engelska)
• Erfarenhet av praktiknära forsknings- och utvecklingsprojekt och samverkan med det omgivande samhället

 Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska
• lärarlegitimation eller lärarexamen i engelska

Vi söker en kandidat med undervisningserfarenhet från högskolesektorn, särskilt inom de språkvetenskapliga delarna av engelskämnet. Om du dessutom har erfarenhet av att undervisa i engelska inom både grund- och ämneslärarutbildning, kommer detta att ses som meriterande. Vi värdesätter praktiknära forskning inom engelsk språkdidaktik, särskilt om du har publicerat dina resultat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Om du har kompetens och erfarenhet inom våra spetsområden, ordinlärning och skrivutveckling, kommer detta också att ses som meriterande. Meriterande är också om du har erfarenhet av kurs- och programutveckling inom högskolesektorn, innehar högskolepedagogisk utbildning (7,5hp) samt dokumenterad pedagogisk erfarenhet med tydlig koppling och relevans för lärarutbildning i engelska. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att handleda och examinera studenter i verksamhetsförlagd utbildning och i examensarbete.

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning på heltid och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

För fullständig annons se Lediga jobb 

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Bjuhr, avdelningschef och universitetslektor, 0920–491552, [email protected]
Malin Lidström Brock, tillförordnad ämnesföreträdare och universitetslektor, 0920-493048 [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska eller engelska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 5 juni 2024
Referensnummer: 2110–2024 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i arkitektur (urban analytics)

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) bedriver forskning och utbildning inom gruv-, bygg- och miljöområdet. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. SBN har ca 400 personer med ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. Arkitektur är ett av våra 19 forskningsämnen. Forskargruppen är på ca 20 personer med olika kompetenser i stads- och trafikplanering, arkitektur och urban design, kulturvård och landskap arkitektur. Vår forskning och utbildning bidrar avgörande för att forma framtida politik och planering av framtida städer. Mer information kring vår verksamhet; https://www.ltu.se/research/subjects/Arkitektur

Arbetsuppgifter
Tillgången till stora datamängder kräver ny kunskap och färdigheter för planerare, beslutsfattare och samhällsorganisationer. Denna omvandling påverkar planerings- och arkitekturdisciplinerna som integrerar formbaserade metoder med evidensbaserad vetenskap. I denna position kommer du att fokusera på forskning och undervisning relaterad till ”urban analytics” som kopplar hållbara stads-, transport- och arkitekturområden till andra relevanta områden såsom datavetenskap, smart stadsutveckling och intelligenta transportsystem.

Arbetsuppgifter består av undervisning i C#, Python, Databasteknik för rumsliga analyser. Du kommer även få möjlighet till att utvecklas inom rollen som handledare av examensarbete, skapa och utveckla forskningsansökningar för extern finansiering samt utveckla branschsamarbeten med nationella och internationella partners. Vidare förväntas du delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samverka med forskargrupper inom universitetet likväl som med andra lärosäten samt andra externa parters, både nationellt och internationellt.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som
Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Visat pedagogisk skicklighet. Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder (vikas lika)
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet (publikationer i bra internationella tidskrifter, etc.)
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
- Avlagt stadsplanering eller liknande ämnen examen (ex. M.Sc. och PhD examen)
- Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i externt finansierade forskningsprojekt och samverka med det omgivande samhället och industri (nationellt, inom EU eller liknande)
- erfarenhet av undervisning och handleda inom urban analytics (C#, Python, Databasteknik, etc.) och planering
- Goda kunskaper i engelska
- Förmåga att undervisa på svenska eller är villig att undervisa på svenska inom fyra år

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder. Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering;


• Dokumenterad erfarenhet av samarbete med nationell och internationell industri;
• Dokumenterad undervisningserfarenhet och studentvärderingar;
• Förmåga att undervisa på svenska.

Information
Tjänstgöringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.  För ytterligare information är du välkommen att kontakta Agatino Rizzo, professor, 0920-49 3438, [email protected]

Facklig företrädare: 
SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Fullständig annons: ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 juni 2024
Referensnummer: 1784-2024 Visa mindre

Associate Senior Lecturer in Architecture (Urban Analytics)

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Department of Civil Engineering and Natural Resources (SBN) conducts research and education in the mining, construction, and environmental areas. Our research and education has a strong experimental and applied profile with several large and well-equipped laboratories. The activities are quality assured by our committed professors and senior lecturers in an exclusive and successful collaboration with the business community and the public sector. 70% of our research is externally funded and we have a well-developed international collaboration with universities in all continents. The Architecture subject is one of our 19 research topics, the research group is made of about 20 people with competence ranging from urban and traffic planning to architecture and urban design, conservation and landscape architecture. 

Duties
Access to large amounts of data requires new knowledge and skills for planners, decision-makers and community organizations. This transformation is changing the planning and architectural disciplines towards more evidence-based science. In this position, you will focus on research and teaching related to “urban analytics”, linking the sustainable- urban, transport and architecture areas to other relevant areas such as computer science, smart urban development and intelligent transport systems. The job consists of teaching courses in C#, Python, Database techniques for spatial analysis. You will also have the opportunity to develop in the role of supervisor of degree projects. You will start and develop research applications for external funding and further develop industry collaborations with national and international partners. Furthermore, you are expected to participate in the group's joint development of the field of education and research, as well as collaborate with research groups within the university as well as with other higher education institutions and other external parties, both nationally and internationally.

Eligibility
Completed a doctoral degree or have equivalent scientific competence. Demonstrated pedagogical skills. Completed higher education pedagogical education corresponding to 7.5 credits or in another way acquired corresponding knowledge.

Persons who have been awarded a Degree of Doctor no more than five years before the last date for applications, should firstly be considered for an appointment. The persons who have been awarded a Degree of Doctor or have achieved equivalent skills earlier may also be considered, if there are special reasons. Special reasons include leave of absence due to illness, parental leave and similar circumstances. 

Assessment criteria (weighted equally)
The following assessment criteria are applied for the position:
- Scientific skill (publications in good international journals, etc.)
- Pedagogic skills

Other assessment criteria (weighted equally)
- Supervision of urban planning, or architectural or similar subjects (ex. M.Sc. and PhD)
- Documented experience of working in externally funded research projects and collaboration with the surrounding society and industry (nationally, within the EU or similar)
- Good experience of teaching in urban analytics (C#, Python, Database techniques, etc.) and planning
- Good knowledge in English
- Ability to teach in Swedish or willing to teach in Swedish within two years

Period of employment
For this employment, an employment period of four years applies.

Promotion to Senior Lecturer 
An associate senior lecturer shall, upon application, be promoted to a senior lecturer and an employment when he / she has the right to an appointment as a senior lecturer when the examination is deemed appropriate for such an appointment according to the assessment reasons given below. 

When examining, the associate senior lecturer must have completed university pedagogy education equivalent to 7.5 ECTS credits or alternatively acquired equivalent knowledge. During the period of employment, the assistant lecturer must also, independently, in a considerable extent and with high quality, have contributed to the university's research and demonstrated good pedagogical skills. 

Other criteria for Senior Lecturer (weighted equally):


• Documented experience of granted research funding;
• Documented experience of cooperation with national and international industry/stakeholders;
• Documented teaching experience and student evaluations;
• Ability to teach in Swedish.

Information
The position is a full-time employment with placement in Luleå. Starting date according to agreement. For further information, please contact Professor Agatino Rizzo, 0920- 49 3438, [email protected] Union representative: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]  or OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

For full ad: ltu.se/jobvacancies

Application
We prefer that you apply for the position via the application button below, where you attach the application documents requested, including degree certificates (attested and translated into Swedish or English), pedagogical self-reflection and publications, etc. Follow the link Instructions for applicants for complete instructions. Please mark your application with the reference number below. Both the application and the degree certificate must be written in Swedish or English.

Application deadline: June 10, 2024
Reference: 1784-2024 Visa mindre

Universitetslektor i datateknik, ref nr 1506-2024

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för datavetenskap vid Institutionen för system och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker en universitetslektor inom området datateknik. Avdelningen har ca 50 anställda forskare, lärare och doktorander som tillsammans forskar och undervisar i datateknik, datorkommunikation, distribuerade datorsystem och molnbaserad databehandling för olika tillämpningar inom områden som tillverkande industri och spelutveckling.

Din placering kommer initialt vara inom distribuerade datorsystem, men du kommer även att arbeta nära andra ämnen som cybersäkerhet, kommunikation och beräkningssystem, cyberfysiska system och informationssystem. Du kommer inledningsvis att stödja vår undervisning, främst inom våra ingenjörsprogram (högskoleingenjör och civilingenjör) inom huvudområdet datateknik i Luleå och våra kandidatprogram (datorspelsutveckling och datorgrafik) inom huvudområdet medieteknik i Skellefteå samt våra uppdragsutbildningar.

Ämnesbeskrivning
Distribuerade datorsystem omfattar datorsystem och mobila nätverk som möjliggör mobilitet, ambiens, säkerhet och interaktivitet för datorer, data, programvara och användare.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor ingår arbetsuppgifter inom både forskning och utbildning, där behovet på kort sikt övervägande finns inom utbildning. Du kommer därmed att tillsammans med övriga lärare vara ansvarig för utvecklingen av ämnet inom både forskning och utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå samt vara involverad i utveckling av våra olika utbildningsprogram och kurser. Beroende på dina kvalifikationer så kommer du därmed får att ta ansvar för kurser och moduler inom exempelvis programmering, algoritmer, distribuerade datorsystem och deras tillämpningar. Du kommer även ges utrymme att forska och handleda doktorander inom distribuerade datorsystem och närliggande ämnen samt bidra till både samverkan och ledning vid institutionen. I tjänsten ingår även att ansöka om, leda, och samverka i forskningsprojekt, samt kommunicera och sprida forskningsresultat.

Du har din bakgrund inom något av dessa områden:


• Datalogi inklusive algoritmer
• Distribuerade mjukvarusystem
• Programmering och programvaruteknik
• Datorspelsutveckling och medietekniska tillämpningar

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• Erfarenhet av och förmåga till forskning, undervisning tillämpning inom antingen:

• Datalogi inklusive algoritmer
• Distribuerade mjukvarusystem
• Programmering och programvaruteknik
• Datorspelsutveckling och medietekniska tillämpningar


• Förmåga att samverka med det omgivande samhället
• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• Erfarenhet av och förmåga att undervisa på svenska
• Erfarenhet av och förmåga att undervisa på engelska

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning i första hand på heltid med placeringsort i Luleå eller Skellefteå efter överenskommelse. Tillträde senast 1 augusti 2024.  

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Kåre Synnes, 070-361 15 07, [email protected].

Facklig företrädare: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 9 maj 2024
Referensnummer: 1506-2024 Visa mindre

Senior Lecturer in Computer Science

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Division of Computer Science at the Department of Computer Science, Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology is looking for a senior lecturer in the field of Computer Science. The division has about 50 employed researchers, teachers and doctoral students who together research and teach in computer science and engineering, computer communication, distributed computing and cloud computing for various applications in areas such as manufacturing and game development.

Your placement will initially be in distributed computing systems, but you will also work closely with other subjects such as cybersecurity, communication and computational systems, cyber-physical systems and information systems. You will initially support our teaching, mainly within our engineering programs (Bachelor of Science and Master of Science in Engineering) in the main field of study Computer Science and Engineering in Luleå and our Bachelor's programs (Computer Game Development and Computer Graphics) in the main field of study Media Technology in Skellefteå as well as our contract education.

Subject description
Distributed computing includes computing systems and mobile networks that enable the mobility, ambience, security, and interactivity of computers, data, software, and users.

Duties
As senior lecturer, duties include both research and education, where the short-term need is predominantly in education. You will therefore, together with other teachers, be responsible for the development of the subject in both research and education at basic, advanced and doctoral levels, and be involved in the development of our various educational programs and courses. Depending on your qualifications, you will be responsible for courses and modules in areas such as programming, algorithms, distributed computing and their applications. You will also be given the opportunity to research and supervise doctoral students in Pervasive and Pervasive Computing and related subjects, as well as contribute to both collaboration and management at the department. The position also includes applying for, leading, and collaborating in research projects, as well as communicating and disseminating research results.

You have a background in one of these areas:


• Computer science including algorithms
• Distributed Software Systems
• Programming and Software Engineering
• Computer Game Development and Media Technology Applications

Eligibility
To be eligible for employment as a senior lecturer, the applicant must have demonstrated both research expertise and teaching expertise. Equal care will be given to the assessment of teaching and research expertise.

To meet the requirements for appointment as a senior lecturer, the applicant must have:


• Have been awarded a PhD or have equivalent research expertise
• Demonstrated teaching expertise
• Completed training in teaching and learning in higher education equivalent to 7.5 credits, or have acquired equivalent knowledge in some other way

Assessment criteria
The following assessment criteria are applied to the position:


• Research expertise
• Teaching expertise
• Other assessment criteria

Other assessment criteria (weighted equally):


• Experience of and ability to conduct research and teaching as well as application in either:

• Computer science including algorithms
• Distributed Software Systems
• Programming and Software Engineering
• Computer Game Development and Media Technology Applications
• Cybersecurity, Computer Security and Computer Communications


• Ability to collaborate with the surrounding community
• Ability to obtaining external research and development funding
• Ability to inform about research and development work
• Experience and ability of teaching in Swedish
• Experience and ability of teaching in English

Information
The position is preferably a full-time employment with placement in Luleå or Skellefteå by agreement. Starting date no later than August 1, 2024.

For further information, please contact Head of Department Kåre Synnes, 070-361 15 07, [email protected].

Union representative: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] and OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Application
We prefer that you apply for the position via the application button below, where you attach the application documents requested, including degree certificates (attested and translated into Swedish or English), pedagogical self-reflection and publications, etc. Follow the link Instructions for applicants for complete instructions. Please mark your application with the reference number below. Both the application and the degree certificate must be written in Swedish or English.

Application deadline: May 9, 2024
Reference: 1506-2024 Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i omvårdnad med inriktning radiografi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för hälsa, lärande och teknik bedriver utbildning på grund-, avancerad och fors-karutbildningsnivå. Inom det hälsovetenskapliga området bedriver institutionen forskning och forskarutbildning inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi, omvårdnad, medicinsk teknik och psykologi. Vidare ges utbildning till sjuksköterska, röntgensjuksköterska, specialistsjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut samt kandidatexamen i hälsovägledning och psykologi. Nu söker vi en universitetslektor med inriktning radiografi som kan undervisa på röntgensjuksköterskeprogrammet.

Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnads-handling samt processer relaterade till dessa områden.

Omvårdnad med inriktning radiografi har ovan nämnda fokus samt interdisciplinära team och patientsäkerhet. Radiografi är ett tvärvetenskapligt kunskapsområde som hämtar kunskaper främst från omvårdnad, bild- och funktionsmedicin, strålningsfysik samt medicin. Omvårdnad med inriktning radiografi involverar samtliga fyra områden och relationen dem emellan.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor med inriktning radiografi innebär kursansvar, undervisning, handledning och examination av röntgensjuksköterskestudenter på grundnivå. Undervisning på andra program kan förekomma. Du kommer att undervisa i omvårdnad och medicinsk vetenskap med inriktning radiograf. Verksamhets integrerat lärande (VIL) som omfattas av VFU, simulering, laborationer och seminarier är en viktiga delar av undervisningen. Du möter studenterna här på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor med inriktning radiografi är den som:


• Avlagt doktorsexamen
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- legitimerad röntgensjuksköterska

- inneha klinisk erfarenhet som röntgensjuksköterska

- erfarenhet av undervisning

- inneha god samarbetsförmåga, social kompetens samt förmåga att arbeta självständigt

- kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska

Information
Befattningen är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och är ämnesmässigt knuten till utbildningsprogrammet röntgensjuksköterska. Tjänstebenämningen kommer att vara vikarierande universitetslektor med inriktning radiografi. Anställningens omfattning är 60 % och tidsbegränsad till 1 år med möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.

Upplysningar lämnas av Ulrica Strömbäck, avdelningschef avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik, 0920 – 49 2543, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson [email protected] 0920-49 15 29, OFR-S Lars Frisk [email protected] 0920-49 17 92

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 29 maj 2024
Referensnummer: 1958-2024 Visa mindre

Senior Lecturer in Information Systems

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Here you have an opportunity to belong to an innovative research environment that develops new knowledge about one of the great societal challenges of our time - to support and understand the digital transformation in companies and in society. At the Information Systems Research Group at Luleå University of Technology, we have a need to employ a senior lecturer in information systems with a focus on digital service innovation. 

The position of the senior lecturer is at the department of computer science, electrical and space engineering, where Luleå University of Technology has gathered research in, among other things, computer science, information systems, signals and systems, and automation. The department's turnover is approximately SEK 220 million, of which education accounts for half and external funds for research for the other half. The department has well-developed collaborations with research institutes, industry partners, universities and other authorities in both research projects and student projects. The environment at the department is open, dynamic and brings together researchers from around twenty different nationalities as well as doctoral students and students from all over the world.


Duties
Digital service innovation focuses on societal and individual aspects related to digital transformation and innovation. This research area is founded upon systems- and critical systems thinking, value adding design, norm-critical design, participatory design, norm-critical design, participatory design and sustainability theories. Hence, this area aims to influence, anticipate and assess real, as well as potential, implications and societal expectations on digitalization with the endeavor to foster inclusive and sustainable research and innovation. This research is carried out in four areas that complement and contribute to each other: societal digital change, living labs and testbeds, human-centered design and innovation, digital transformation and sustainability.

As a senior lecturer in Information Systems with a focus on digital service innovation, you are responsible together with professors and others in the subject for the development of the subject at the undergraduate and advanced level. As a senior lecturer, you are expected to strengthen our research and education profile and contribute to establishing the field internally both in the form of existing and future educations and as a research area on our campus in Luleå.

The position means that you will:


• Be responsible for developing, teaching and examining courses in digital service innovation
• Supervise students and follow the international development of the subject.
• Work with research tasks (e.g. apply for external research funding, lead and collaborate in research projects, communicate and disseminate research results via academic publications)
• Be active in the research community within your own subject

Qualifications
Qualified for an appointment as senior lecturer are those who:


• have been awarded a doctoral degree or have equivalent scientific qualifications;
• have demonstrated teaching expertise;
• have completed courses in higher education pedagogy corresponding to 7.5 credits or otherwise have acquired equivalent knowledge.

Assessment criteria
The following assessment criteria will be applied for the position:


• scientific expertise
• teaching expertise
• other assessment criteria.

Other assessment criteria (weighted equally):


• Ability to lead and develop research initiatives
• Ability to collaborate with the surrounding society
• Ability to collaborate within the university
• Ability to obtain external research and development funding
• Good communication skills in English, verbally and in writing.
• Demonstrated ability to promote and establish new research areas

Applicants must be willing to learn Swedish and will hopefully communicate in Swedish within a 3-year period. Luleå University of Technology offers tailor-made courses to reach an acceptable level of Swedish.

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Information
The position is a permanent full-time employment located in Luleå. Start date by agreement.

For further information about the position please contact:
Johan Wenngren, Head of Division, +46 (0)920-492059, [email protected] 
Ahmed Elragal, acting Head of Subject, +46 (0)920-493670, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, +46 (0)920-49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 (0)920-49 17 92, [email protected]

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below and attach the requested application documents including diplomas (certified and translated into Swedish or English), pedagogical self-reflection and publications, etc. We prefer that applicants follows the Instructions for applicants. Note that the applicant´s educational qualifications should be particularly documented. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Final day to apply: 30 April 2024
Reference number: 1174-2024 Visa mindre

Universitetslektor i informationssystem

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Här har du möjlighet att tillhöra en innovativ forskningsmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar - att stödja och förstå den digitala transformationen i företag och i samhället. Vid forskargruppen Informationssystem vid Luleå tekniska universitet har vi ett behov av att anställa en universitetslektor i informationssystem med fokus på digital tjänsteutveckling. Forskargruppen informationssystem är en del av avdelningen för digitala tjänster och system som även inkluderar Centrum för distansöverbryggande teknik och Centrum för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer. Avdelningen består av cirka 35 anställda inklusive forskare, lärare och projektledare.

Anställningen som universitetslektor är vid Institutionen för system- och rymdteknik, där Luleå tekniska universitet har samlat forskning inom bland annat datavetenskap, informationssystem, signaler och system samt automation. Institutionens omsätter cirka 220 miljoner kronor, varav utbildning står för hälften och externa medel för forskning för den andra hälften. Institutionen har väl utvecklade samarbeten med forskningsinstitut, industripartners, universitet och andra myndigheter i både forskningsprojekt och studentprojekt. Miljön vid institutionen är öppen, dynamisk och samlar forskare från ett tjugotal olika nationaliteter samt doktorander och studenter från hela världen.

Ämnesbeskrivning
Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.

Arbetsuppgifter
Digital tjänsteutveckling fokuserar på samhälleliga och individuella aspekter relaterade till digital transformation och innovation. Detta forskningsområde bygger på system- och kritiskt systemtänkande, värdeskapande design, normkritisk design, deltagande design, deltagande design och hållbarhetsteorier. Digital tjänsteutveckling syftar till att påverka, förutse och bedöma verkliga, såväl som potentiella, konsekvenser och samhälleliga förväntningar på digitalisering med strävan att främja inkluderande och hållbar forskning och innovation. Forskningen bedrivs inom fyra områden som kompletterar och bidrar till varandra: samhällelig digital förändring, living labs och testbäddar, människocentrerad design och innovation, digitalisering och hållbarhet.

Som universitetslektor i informationssystem ansvarar du tillsammans med professorer och andra inom ämnet för utvecklingen av ämnet på grund-, avancerad-utbildningsnivå. Som universitetslektor förväntas du stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom digital tjänsteutveckling och bidra till att etablera området internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som ett forskningsområde på vårt campus i Luleå.

Tjänsten innebär att du kommer att:

- Ansvara för att utveckla, undervisa och examinera kurser inom digital tjänsteinnovation

- Handleda studenter och följa ämnets internationella utveckling.

- Arbeta med forskningsuppgifter (t.ex. ansöka om extern forskningsfinansiering, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat via akademiska publikationer)

- Vara aktiv i forskarsamhället inom det egna ämnet

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaperBedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Erfarenhet av undervisning

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• Förmåga att leda och utveckla forskningsinitiativ
• Förmåga att samarbeta med det omgivande samhället
• Förmåga att samarbeta inom universitetet
• Förmåga att erhålla extern finansiering för forskning och utveckling
• God kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt.
• Dokumenterad förmåga att främja och etablera nya forskningsområden.

Information
Anställningen är tillsvidare och placerad i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information, vänligen kontakta:
Johan Wenngren, avdelningschef, 0920-492059, [email protected] 
Ahmed Elragal, tf ämnesföreträdare,  0920-493670, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]  

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 30 april 2024
Referensnummer: 1174–2024 Visa mindre

Universitetslektor på konstnärlig grund i scenisk framställning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
För att upprätthålla god kontinuitet inom undervisning och planering är skådespelarprogrammet i stort behov av att ersättningsrekrytera en halvtidstjänst inom huvudämnet.

Ämnesbeskrivning
Utbildningsämnet Scenisk framställning säkerställer kompetens inom huvudområde scenisk framställning på kandidatnivå. Utbildningsämnet omfattar det konstnärliga område där narrativ och teman gestaltas genom medveten instrumentering av tanke, kropp, röst, scenografi, ljud, ljus och bild eller kombinationer av dessa.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorer ska normalt vara engagerade i både universitets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. För en universitetslektor ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Universitetslektorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag.

Det ingår även att delta i forskningsprojekt och konstnärligt utvecklingsarbete samt att kommunicera dess resultat via akademiska publikationer eller genom konstnärliga verk, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Undervisning sker huvudsakligen inom skådespelarprogrammet vid teaterhögskolan i Luleå samt inom programmet scenproduktion, tvärkonstnärlig vid Campus Piteå. Undervisningen kan ske både individuellt och i grupp.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet är den som visat såväl konstnärlig som pedagogisk skicklighet. Lika stor omsorg ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den konstnärliga skickligheten. För att uppfylla kraven för att anställas som universitetslektor inom konstnärlig verksamhet ska den sökande:


• Vara framstående inom sitt ämnesområde och uppvisa en omfattande originell och nyskapande konstnärlig verksamhet av god nationell standard
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• Avlagt konstnärlig doktorsexamen eller har annan konstnärlig kompetens motsvarande doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Dokumenterad konstnärlig skicklighet, t ex kvalitet, erkännande, konstnärlig utbildning och erfarenhet, produktivitet
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet, t ex dokumenterad erfarenhet av undervisning och pedagogisk utveckling
• Övriga bedömningsgrunder

 Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):


• examen inom scenkonstområdet
• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska
• egen konstnärlig praktik
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• erfarenhet av konstnärlig forskning
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om utvecklingsarbete

Information
Anställningen för en universitetslektor på konstnärlig grund är max 5 år med möjlighet till förlängning i ytterligare 5 år. Placeringsorten är Luleå. Anställningen är på deltid (50 %), eventuellt kan procenten komma att ändras under anställningens gång. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information, vänligen kontakta Sture Kuusisalo avdelningschef för musik medier och teater, 0911-72642, [email protected] eller universitetslektor Ulf Friberg, 0920-493671, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]  och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]  

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1424-2024
Sista ansökningsdag: 10 maj 2024 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i signalbehandling

Aktuell forskning inom signalbehandling äger rum inom områdena mätteknik och trådlös kommunikation, i nära samarbete med industrin. I vår forskning strävar vi efter att förstå hur man kan dra slutsatser från mätdata och hur man pålitligt kan överföra sådan information från en plats eller tid till en annan. Vi behöver nu stärka vårt team med en biträdande universitetslektor. Ämnesbeskrivning Ämnet omfattar signalbehandling med inriktning mot utveckling ... Visa mer
Aktuell forskning inom signalbehandling äger rum inom områdena mätteknik och trådlös kommunikation, i nära samarbete med industrin. I vår forskning strävar vi efter att förstå hur man kan dra slutsatser från mätdata och hur man pålitligt kan överföra sådan information från en plats eller tid till en annan. Vi behöver nu stärka vårt team med en biträdande universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar signalbehandling med inriktning mot utveckling och optimering av algoritmer för behandling av en- och flerdimensionella signaler som har nära anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor deltar du i utvecklingen av undervisning och forskning inom området för signalbehandling (SP). Mer specifikt är forskningsområdena för den utlysta tjänsten inriktade på array-signalbehandling och maskininlärning för ultraljudstillämpningar, närmare bestämt:


• Fysikinformerad maskininlärning för modellering av avbildande ultraljudssystem.
• Övervakad och oövervakad maskininlärning för ultraljudsbaserad oförstörande provning och utvärdering (NDT/E).
• Tekniker för utveckling och optimering av avbildningsalgoritmer med glesa arrayer, tillämpade på, men inte begränsade till, närfältstillämpningar av ultraljud.

Du kommer också att vara ansvarig för administration och undervisning i kurser som ges av signalbehandlingsgruppen, handleda masterstudenter och doktorander samt arbeta med ansökningar om forskningsanslag för att initiera nya projektbaserade forskningsinriktningar inom gruppen.

Det förväntas att du deltar i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbetar med forskningsgrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, forskningsinstitut och andra externa parter nationellt och internationellt.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

De övriga bedömningsgrunderna är (viktas i fallande ordning):


• forsknings- och kompetensprofil i relation till den utlysta tjänsten
• dokumenterad erfarenhet av att söka externa forskningsmedel
• undervisningserfarenhet samt dokumenterad högskolepedagogisk utbildning
• erfarenhet av handledning av doktorander
• genomgången handledarutbildning
• förmåga att interagera och samverka.

Anställningsperiod
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder:
Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet genom att:


• framgångsrikt ha sökt och blivit beviljad forskningsfinansiering
• med gott resultat ha undervisat eller utvecklat eget kursmaterial
• haft erfarenhet av handledning av doktorander.

Information
För mer information, kontakta professor Johan Carlson, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, ett detaljerat CV med lista över publikationer och fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, en grov forskningsplan med avseende på de beskrivna forskningsämnena, lista över framgångsrika bidragsansökningar eller deltagande i forskningsprojekt, minst 2 referenser, kopior av verifierade och översatta examensbevis och doktorsexamen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska då vi har engelsktalande i rekryteringsgruppen. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.

Sista ansökningsdag: 20 februari 2024
Referensnummer: 335-2024 Visa mindre

Universitetslektor i spanska

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Institutionen hälsa, lärande och teknik, HLT, är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Vid HLT finns många program och kurser inom det humanistiska och naturvetenskapliga området.

Vi avser att stärka ämneskompetensen inom området spanska språket och söker nu en universitetslektor med kompetens inom spanska språket, spansk litteratur och språkdidaktik.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar i huvudsak undervisning i spanska språket i kurser som ges inom ramen för olika program. Tjänsten innebär även handledning av självständiga arbeten och examinationer av verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogram. I tjänsten ingår även att utveckla ämnesdidaktisk forskning av relevans för lärarutbildning inom språkdidaktik. I anställningen ingår också kursutveckling, administration samt ett deltagande i institutionens och fakultetens arbete.

I rollen som universitetslektor i spanska kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning i fristående kurser samt lärarutbildning.

Vidare är samverkan med det omgivande samhället en viktig del av arbetsuppgifterna och att följa ämnets internationella utveckling. Du förutsätts delta i/visa intresse för lednings- och administrativa arbetsuppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För behörighet till denna anställning krävs nyligen genomförd eller pågående forskning inom området engelska med didaktisk inriktning. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning 7,5 hp, eller annan motsvarande kompetens, framstående pedagogiska meriter, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. Den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Gällande bedömningsgrunderna för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid, i prioritetsordning:


• Erfarenhet av forskning och undervisning inom ämnesområdet
• Erfarenhet av undervisning i skolan i relevant ämne (företrädesvis spanska och språkdidaktik i moderna språk)
• Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt och samverkan med det omgivande samhället

 Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska, spanska och/eller engelska
• lärarlegitimation eller lärarexamen, helst med inriktning mot nivå för gymnasieskolan eller annan likvärdig kunskap och erfarenhet.

Du som söker ska ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet med tydlig koppling och relevans för fristående kurser i spanska och lärarutbildning i språkdidaktik. Du har undervisningserfarenhet från högskolesektorn och förmåga att undervisa inom de språkvetenskapliga delarna av engelskämnet och om du dessutom har undervisningserfarenhet i spanska inom både grund- och ämneslärarutbildning ser vi det som meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att handleda och examinera studenter i verksamhetsförlagd utbildning och i examensarbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kurs- och programutveckling inom högskolesektorn.

Vi ser gärna att du har forsknings- och utbildningserfarenhet från högskola inom litteratur, språkdidaktik samt lärarutbildning. Vidare ser vi det även som meriterande om du har kompetens och erfarenhet inom utveckling av språkdidaktik vid lärarutbildning. Det är även meriterande med deltagande i det nationella och internationella forskarsamhället, genom exempelvis konferenser och samarbeten. För tjänsten krävs god förmåga av att använda sig av digitala undervisningsverktyg, digitala forskningsverktyg samt digitala administrativa system.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 20% och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Bjuhr, avdelningschef och universitetslektor, 0920 - 491552, [email protected]
Annbritt Palo, biträdande huvudutbildningsledare 0920 – 492513, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För fullständig annons gå till: https://www.ltu.se/om-universitetet/arbeta-hos-oss/lediga-jobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska eller engelska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 23 februari, 2024
Referensnummer: 436-2024 Visa mindre

Universitetslektor i mineralteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
I linje med den gröna omställningen och en hållbar försörjning av primära och sekundära råvaror, bygger vår forskning inom mineralteknik på tre pelare: materialkaraktärisering (mineralogiska och partikelanalyser), enhetsoperationer (sönderdelning, klassering, anrikning, avvattning) och systemteknik (modellering och simulering, geometallurgi). Experimentellt arbete utförs i vårt välutrustade mineraltekniklaboratorium med tillgång till spjutspetsinstrument. Inom grundutbildningen bidrar vi till ingenjörsprogram som Hållbar process- och kemiteknik, Geovetenskapliga resurser (EMerald), Arktiska mineralresurser.

Ämnesbeskrivning
Mineralteknik behandlar enhetsoperationer och processer för beredning av fasta, partikulära material, i första hand malmmineral, industrimineral och fasta bränslen, men också restprodukter, återvinningsmaterial samt produkter från processindustrin.

Arbetsuppgifter
Vi söker en universitetslektor i mineralteknik som kan bidra till vår utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. I tjänsten ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i administrativa uppdrag.

Du kommer att ansluta dig till en etablerad forskargrupp och ska jobba experimentellt och teoretiskt. Ett viktigt område i ditt vetenskapliga arbete och lärande kommer att vara geometallurgi som kombinerar geologisk och mineralteknisk information för att skapa rumsbaserade, prediktiva modeller för malmanrikning.

Positionen kräver kompetens inom geologi och processmineralogi och förståelse av mineraltekniska processer som används inom malmanrikning. Kandidater bör därför ha kunskaper och praktiska erfarenheter i kvantitativ mineralogi, mineraltekniskt testarbete samt modellering och simulering. 

Befattningens ansvar innebär:


• Att utveckla och planera forskning inom området geometallurgi.
• Att säkerställa extern finansiering från nationella och internationella finansieringskällor.
• Att vidareutveckla och genomföra undervisning i geometallurgi-relaterade kurser på universitetet och för industrin.
• Att handleda studenter och doktorander.
• Att driva och vidareutveckla våra laborationer.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder:


• Förmåga att undervisa på svenska och engelska
• Erfarenheter och kompetens i geometallurgi
• Erfarenheter från samarbete med industrin och med forskare från andra discipliner
• Förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• Erfarenheter i internationellt forskningssamarbete

Förutsatt att kvalifikationerna i övrigt är lika kommer underrepresenterat kön att ges företräde.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta:
Andreas Lennartsson, avdelningschef (+46) 920 49 23 79, [email protected] 
Jan Rosenkranz, professor ämnesföreträdare mineralteknik  (+46) 920 49 21 83, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrund bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska.


Sista ansökningsdag: 15 april 2024
Referensnummer: 1229-2024 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i design

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen ekonomi, teknik, konst och samhälle och forskningsämnet Design har behov av att rekrytera en biträdande universitetslektor. Vi söker en person som har erfarenhet av forskning i skärningsfältet mellan hållbar design, förnyelsebar energi och eko-system, samt förmåga att arbeta med inkluderande- och kritisk design och samskapande. Den sökande bör motiveras av att bidra till hållbara och ekologiskt ansvarsfulla lösningar där både människa och miljö integreras på ett ansvarsfullt sätt. Som medarbetare i designgruppen arbetar du i en dynamisk grupp bestående av drygt tjugo medarbetare från olika nationaliteter samt med många länkar till såväl nationella som internationella designuniversitet.

Ämnesbeskrivning
Design omfattar vetenskapliga och konstnärliga frågeställningar om hållbar design av teknik, kommunikation, tjänster, miljöer och system med utgångspunkt i individens och samhällets förutsättningar och utmaningar.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att vara engagerad i universitetets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning, vilket inkluderar kommunikation av forskning samt forskningsansökning. Du förväntas under anställningstiden meritera dig för prövning till universitetslektor.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• vetenskaplig skicklighet
• övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• dokumenterad erfarenhet av forskningsprojekt; bidrag till ny kunskap eller nya metoder inom designområdet
• förmåga att kommunicera kunskap med andra medel än den skrivna texten, såsom exempelvis konstnärliga produktioner
• erfarenhet av ansökningsskrivande, artikelskrivande samt projektledning i nära samarbete med olika aktörer
• pedagogiska färdigheter och erfarenhet av undervisning inom exempelvis hållbar design, kritisk design, och/eller spekulativ design
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• erfarenhet av att arbeta med co-design/co-creation med olika samhällsgrupper, inklusive ungdomar, experter och lokalsamhället
• förmåga att undervisa på både svenska och engelska
• erfarenhet av internationella forskningssamarbeten eller studier

 

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.
Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta universitetslektor och avdelningschef Jörgen Normark, 0920-491480,  [email protected] 

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska/Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 18 december 2023
Referensnummer: 5387-2023 Visa mindre

Associate Senior Lecturer in Signal processing

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Current research in Signal Processing takes place in the areas of measurement technology and wireless communications, in close cooperation with industry. In our research we seek to understand how to infer information from measurement data and how to reliably convey such information from one place or time to another. We are now looking to strengthen our team with one Associate Senior Lecturer.

Subject description
The subject includes signal processing with emphasis on development and optimization of algorithms for processing single and multi-dimensional signals that are closely related to applications and applied research.

Duties
As an Associate Senior Lecturer, you participate in the development of teaching and research in the field of SP. More specifically the research topics of announced position are in the areas of array processing and machine learning for ultrasonic measurement applications, specifically:


• Physics-informed machine learning for modeling of ultrasonic measurement and imaging systems.
• Supervised and unsupervised learning for ultrasonic non-destructive testing and evaluation NDT/E.
• Techniques for development and optimization of beamforming techniques using sparse arrays, applied to but not limited to near-field applications of ultrasound.

You will also be responsible for administration and teaching in courses delivered by the Signal Processing group at the first and second cycle level, supervise Master’s and PhD students, and work with grant applications for initiating new project-based research directions within the group.
You are expected to participate in the group's joint development of the field of education and research, as well as collaborate in research groups both within the department, the university and with other universities, research institutes, and other external parties nationally and worldwide.

Qualifications
Eligible to be hired as associate senior lecturer is the one who has completed a doctorate or have a foreign degree that is deemed to correspond to a doctorate.

In the first instance, it should be considered for employment that has completed a doctorate a maximum of five years before the end of the application period. If there are special reasons, the doctoral degree may have been passed earlier. By special reasons is meant leave due to illness, parental leave, clinical service, trust assignment, or similar circumstances.

Assessment criteria
The following assessment criteria apply to this position:


• Scientific expertise
• Other assessment criteria

Other assessment criteria (prioritized in descending order):
• research profile in relation to the position
• documented experience of seeking funding
• experience of teaching and formal pedagogical education
• experience in supervision of PhD students
• completed supervisor training
• ability to interact and cooperate.

Period of employment
For this employment, an employment period of four years applies.

Promotion to senior lecturer
An associate senior lecturer shall, upon application, be promoted to senior lecturer and a position until further notice. If the applicant is qualified for a position as senior lecturer and in an examination is deemed suitable for such a position, is determined in accordance with the assessment criteria set out below:

In the examination, it is required that the associate senior lecturer has completed higher education pedagogical education corresponding to 7.5 credits or has acquired corresponding knowledge in another way.

During the employment period, the associate senior lecturer must also independently, to a considerable extent and with high quality, contribute to the university's research and demonstrate good pedagogical skills, this through:


• successful demonstration of granted research funding
• participation in teaching and in course developments
• experience in supervision of PhD students.

Information
For further information, please contact Prof. Johan Carlson, [email protected] 

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, + 46 920-49 1529 [email protected] and
OFR-S Lars Frisk, + 46 920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a detailed CV with a full description of all the scientific merits and publications, motivation letter, a research plan with a description of the research topics, list of successful grant applications, list of 2 persons that could provide recommendation for you and copies of verified and translated diplomas from high school and universities. We prefer that you write your application in English since we have English speaking in the group. Mark your application with the reference number below. We prefer that you follow the Instructions for applicants.

Closing date for applications: February 20, 2024
Reference number: 335-2024 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i hållfasthetslära

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnet hållfasthetslära finns vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid universitetet. Det är ett grundläggande område inom maskinteknisk utbildning och ingår även i andra utbildningsprogram. Ämnet har en lång och stark tradition av industriellt samarbete vilket har resulterat i världsledande forskning inom simulering av tillverkningsprocesser. Tillämpningsområden inkluderar processer med granulära material såsom pulver och pellets, krossning och malning av malm, termomekaniska processer, skärande bearbetning och additiv tillverkning. Ämnet har ett välutrustat laboratorium för avancerade experimentella utvärderingar av material- och komponentegenskaper.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor i hållfasthetslära förväntas du att aktivt bidra i både undervisning och forskning. Främjande av samarbeten med nationella och internationella forskargrupper och samverkan med lokalt samhälle och industri är också viktigt. I arbetsuppgifterna ingår även att vara biträdande handledare av doktorander och allmänt bidra till utveckling av ämnet och avdelningen samt att arbeta aktivt med extern finansiering av forskning samt publicering. Under anställningstiden ska meritering ske för prövning till universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
Hållfasthetslära omfattar utveckling av analytiska, experimentella och numeriska metoder inom teknisk mekanik. Viktiga forskningsområden är modellering och simulering med avseende på prediktering av tillverkningsprocesser och produkters funktion, med särskilt fokus på utveckling av modeller för såväl solida som granulära materials beteende samt deras interaktion.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen i hållfasthetslära eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.
I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)


• Kunna undervisa på svenska och engelska
• Förmåga att utveckla och validera experimentella och numeriska metoder för lättviktsmaterial såsom sandwichkonstruktioner
• Skicklighet i att kommunicera internt och externt på svenska och engelska

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor

Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor, och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder:

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
Placeringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta biträdande professor Jörgen Kajberg, 0920-49 3474, [email protected] 
Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 12 januari 2024
Referensnummer: 5386-2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen hälsa, lärande och teknik, HLT, är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. 

Vi avser att stärka ämneskompetensen inom området engelska med didaktisk inriktning och söker nu en biträdande universitetslektor med kompetens inom forskningsområden som berör språkdidaktik.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar i huvudsak undervisning och forskning inom forskningsområdet Engelska med didaktisk inriktning. Tjänsten innebär även handledning av självständiga arbeten och examinationer av verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogram. I tjänsten ingår även att utveckla ämnesdidaktisk forskning av relevans för lärarutbildning i engelska. I anställningen ingår också kursutveckling, administration samt ett deltagande i institutionens och fakultetens arbete.

I rollen som biträdande universitetslektor kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning i lärarutbildningarna och då främst i ämnet engelska. I arbetsuppgifterna ingår även 30% forskning under två år med rätt till ansökan om att utnämnas till universitetslektor i Engelska med didaktisk inriktning.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som nyligen har avlagt doktorsexamen, eller motsvarande, högst fem år före ansökningstidens utgång.

Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

För behörighet till denna anställning krävs nyligen genomförd eller pågående forskning inom området engelska med didaktisk inriktning. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning 7,5 hp, eller annan motsvarande kompetens, framstående pedagogiska meriter, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. Den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Gällande bedömningsgrunderna för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid, i prioritetsordning:


• Erfarenhet av forskning och undervisning inom ämnesområdet
• Erfarenhet av undervisning i skolan i relevant ämne (företrädesvis engelska)
• Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt och samverkan med det omgivande samhället

 Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska
• lärarlegitimation eller lärarexamen i engelska, helst med inriktning mot nivå för gymnasieskolan eller annan likvärdig kunskap och erfarenhet.

Du som söker ska ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet med tydlig koppling och relevans för lärarutbildning i engelska. Du har undervisningserfarenhet från högskolesektorn och förmåga att undervisa inom de språkvetenskapliga delarna av engelskämnet och om du dessutom har undervisningserfarenhet i engelska inom både grund- och ämneslärarutbildning ser vi det som meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att handleda och examinera studenter i verksamhetsförlagd utbildning och i examensarbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kurs- och programutveckling inom högskolesektorn.

Vi ser gärna att du har forskat inom engelsk språkdidaktik och har publicerat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Vidare ser vi det även som meriterande om du har kompetens och erfarenhet inom våra spetsområden, ordinlärning och skrivutveckling. Det är även meriterande med deltagande i det nationella och internationella forskarsamhället, genom exempelvis konferenser och samarbeten. För tjänsten krävs god förmåga av att använda sig av digitala undervisningsverktyg, digitala forskningsverktyg samt digitala administrativa system.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Bjuhr, avdelningschef och universitetslektor, 0920–491552, [email protected]  
Monica Karlsson, Ämnesföreträdare, [email protected].

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

För fullständig annons se Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska eller engelska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 11 december 2023
Referensnummer: 3933–2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i processmetallurgi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Processmetallurgi tillhör avdelningen för mineralteknik och metallurgi vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Avdelningen utgörs förutom av processmetallurgi även av ämnet mineralteknik. Vid avdelningen bedrivs forskning och utbildning inom processmetallurgi och mineralteknik samt återvinning av mineral och metaller ur restprodukter.

Vi har nu ett behov av att stärka bemanningen inom såväl forskning som grundutbildning. Ämnet har en idag en stark profil inom processmetallurgi där ett område som utvecklas på senare tid är bestämning av termodynamiska egenskaper samt egenskaper inom fysikalisk kemi. Vi ser därför ett behov av en biträdande lektor som tillsammans med seniora forskare kan fortsätta utveckla området. Därutöver förväntas utbildningsvolymen öka för ämnet processmetallurgi såväl för pågående civilingenjörsprogram, som för uppdragsutbildning för avnämare såsom svensk basindustri. 

Ämnesbeskrivning
Processmetallurgi omfattar hållbar utvinning av metaller ur primära och sekundära råmaterial baserat på såväl pyrometallurgiska som hydrometallurgiska metoder.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att medverka i en rad olika forskningsprojekt som genomförs vid ämnet. Befattningen omfattar framför allt experimentell forskning relaterat till utvinning och återvinning av metaller och restprodukter. Du förutsätts vidare medverka i handledning av studenter på såväl civilingenjörsutbildning som forskarutbildningen samt att medverka i grundutbildningen.

Du förväntas även delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och över hela världen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet inom det specifika forskningsämnet

* Erfarenhet av reologimätningar vid höga temperaturer

* Erfarenhet av undervisning

* Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning)

           - Goda kunskaper i svenska som engelska, både i tal och skrift

           - Kunna undervisa på svenska

           - Erfarenhet av användning av HT-CLSM (Konfokalmikroskop)

            - Erfarenhet av forskningsprojekt med industripartner

           - God initiativ- och samarbetsförmåga med kollegor och projektpartners

           - Förmåga att samverka med det omgivande samhället

           - Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tills vidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)


• Att ha visat vetenskaplig kompetens genom publikation-/er i vetenskapliga tidskrifter
• Att aktivt ha bidragit till grundutbildningen inom ämnet
• Att ha agerat som biträdande handledare för minst en doktorand inom ämnet
• Att tagit ansvar för laborativ infrastruktur och laboratoriemiljö inom ämnet

Information
Tjänstgöringsort: Luleå Tänkt tillträde: Enligt överenskommelse

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Andreas Lennartsson, 0920-49 2379, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2023-12-22
Referensnummer:4879-2023 Visa mindre

Universitetslektor i cybersäkerhet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Avdelningen datavetenskap vid Luleå tekniska universitet söker en universitetslektor inom cybersäkerhet. Cybersäkerhet är ett nyinrättat forskningsämne på Luleå tekniska universitet och du kommer jobba nära andra ämnen inom avdelningen som distribuerade datorsystem samt kommunikation och beräkningssystem. Totalt kommer ni på avdelningen vara 45 anställda forskare, lärare och doktorander som tillsammans undervisar i informationssäkerhet, hållbar datorkommunikation och molnbaserad databehandling, datornätverk och datateknik. Ditt fokus kommer ligga på undervisning och forskning inom cybersäkerhet.

Ämnesbeskrivning
Cybersäkerhet fokuserar på tekniska säkerhetsaspekter samt skydd av system som är uppkopplade till internet och omfattar skydd av programvara, data och maskinvara.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor är du tillsammans med professorer och övriga i ämnet ansvarig för utveckling av ämnet inom utbildning på grundläggande, avancerad och forskarnivå samt involverad i våra olika utbildningsprogram och kurser.

Befattningen innebär att:


• Ansvara för, utveckla, undervisa och examinera kurser på våra utbildningsprogram
• Handledning av studenter och doktorander
• Forskningsuppgifter inom ämnet (t ex ansöka, leda, samt samverka i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat)
• Samverka med omgivande samhälle


Behörighetskrav
Behörighet att anställas som universitetslektor har den som:


• har avlagt doktorsexamen inom cybersäkerhet, datalogi, datateknik eller annat relaterat område, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse för anställningen
• visat pedagogisk skicklighet
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper


Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

 
Övriga bedömningsgrunder (rangordnas lika)


• erfarenhet av forskning och undervisning inom cybersäkerhet, datorsäkerhet, distribuerade mjukvarusystem samt programmering och programvaruteknik
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska


Information
Anställningen är tillsvidare och placerad i Skellefteå. Tillträde enligt överenskommelse.

För mer information, vänligen kontakta avdelningschef Kåre Synnes 0920-49 1507 [email protected] eller professor tillika ämnesföreträdare Karl Andersson, 0910-58 5364 [email protected]  

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5274-2023
Sista ansökningsdag: 8 januari 2024 Visa mindre

Senior Lecturer in Operation and Maintenance Engineering

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The research subject Operation and Maintenance Engineering conducts research and education in operational safety, asset management and risk management. The subject's research team Industrial artificial intelligence (AI) & eMaintenance develops technologies, methodologies and tools based on emerging technologies, such as AI and digital technologies, for advanced analysis of complex technical systems.

The Division of Operation and Maintenance Engineering currently has about 40 employees, which in turn is part of the Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering (SBN) with about 430 employees. To strengthen research activities and teacher competence in industrial AI, eMaintenance and cybersecurity, we are now looking for a senior lecturer.

Subject description
Operation and Maintenance Engineering deals with the development of technologies to ensure high system dependability, effective maintenance processes, and life cycle management of engineering assets.

Duties
The work will include:


• Conduct research in Industrial AI and eMaintenance
• Implementation and participation in research projects in Industrial AI and eMaintenance
• Development and design of applications
• Work with in eMaintenance LAB
• Teaching, e.g. Industrial AI, eMaintenance and cybersecurity
• Work with in International Industrial AI and eMaintenance Congress and work-shop
• Publication and dissemination of scientific material

Qualifications
To be eligible for employment as a senior lecturer, the applicant must:


• A PhD in Operation and Maintenance Engineering or has equivalent scientific competence.
• Demonstrated teaching expertise
• Completed training in teaching and learning in higher education equivalent to 7.5 credits or acquired equivalent knowledge in some other way
• have actively engaged in research and development work that has attracted attention and recognition.
• Deep expertise in cyber security
• Good knowledge of software development
• Experience of knowledge transfer between university and industry.
• Experience of development in a cloud environment.
• Experience in developing asset management solutions using UNITY for various VR and AR devices integrated with cloud environment.
• Experience in developing different frameworks/models to provide cybersecurity in different industrial domains.
• Experience in developing different courses.

Assessment criteria
The following assessment criteria apply to this position:


• Scientific expertise
• Teaching expertise
• Expertise in industrial AI and eMaintenance
• Cyber Security Expertise
• Documented experience of designing research applications to different research funders
• Documented experience of teaching at university level and course development

Other assessment criteria:


• the degree of expertise required for qualification
• administrative proficiency that is of value in view of the subject matter and the duties included in the appointment
• the ability to collaborate with the wider community
• the ability to obtain external research and development funding
• the ability to communicate research and development work
• the ability to teach in Swedish and/or in English.


Most of the employees in the subject Operation and Maintenance Engineering are currently men, which is why we would like to see female applicants.

Further information
Full-time employment with placement in Luleå. Starting: Immediately ore according to agreement.

For further information about the position, please contact Professor Ramin Karim, 0920-49 23 44, [email protected]

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 15 29, [email protected]  
OFR-S Lars Frisk, (+46)920-49 17 92, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 4688-2023
Closing date for applications: November 30th 2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i malmgeologi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet är ett av de ledande universiteten i Europa inom gruvteknik och metallurgi. Universitetet bedriver forskning inom hela bergskedjan - från prospektering, brytning, mineralteknik och metallurgi till hantering av restprodukter och återställning efter avslutad gruvbrytning. Forskningen bedrivs av ledande forskare från traditionella gruvteknikämnen som malmgeologi, geofysik, bergmekanik, bergteknik, geoteknik, mineralteknik, processmetallurgi och tillämpad geokemi, samt forskare från ämnen som kemi, industriell produktionsmiljö, drift och underhållsteknik, strömningslära och ekonomi.

För fortsatt positiv utveckling på Luleå tekniska universitet ser Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) ett behov av att utöka den seniora personalstyrkan inom ämnet malmgeologi med särskild inriktning mot mikroanalytiska metoder som kan koppla samman 2D/3D-data. Analysmetoder som avses är främst svepelektronmikroskopi, automatiserad mineralogi, röntgentomografi och röntgenfluorescens. Önskade tillämpningar är karaktärisering av malmgeologiska prover med avseende på malmgenes och innehåll av strategiska metaller och mineral.

Vi behöver anställa en biträdande universitetslektor som kan stärka den befintliga gruppen genom att föra in nya forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander, samt utveckla våra utbildningsprogram. Förutom detta finns ett särskilt intresse för ämnet att stärka sin relation till de nationella labbinfrastrukturerna MAX IV och ESS, samt utveckla ämnets interna laborativa verksamhet.

Ämnesbeskrivning
Malmgeologi omfattar användning, uppträdande, förekomst och bildningssätt för naturligt förekommande ekonomiska koncentrationer av metalliska råvaror. Forskningen syftar till att beskriva de geologiska betingelser som leder till brytvärda koncentrationer av mineral, samt hur dessa mineral kan användas för en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter
Innehavaren av befattningen ska främst genomföra forskning och utbildning inom malmgeologi samt även handleda forskarstuderande. Särskild vikt läggs vid tillämpad forskning varför goda kontakter med gruv- och mineralindustri är viktigt. I befattningen ingår undervisning på grund- och avancerad nivå, på både svenska och engelska. I befattningen ingår också att initiera nationella och EU-finansierade forskningsprojekt.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.  Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:* Vetenskaplig skicklighet
* Övriga bedömningsgrunde

Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning):


• Pedagogisk skicklighet (erfarenhet av geovetenskaplig undervisning på svenska och engelska, samt dokumenterad högskolepedagogisk utbildning)
• Dokumenterad kunskap om mikroanalys av malmgeologiska prover
• Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, tex. dokumenterad erfarenhet av sökt och erhållen finansiering och projektledning
• Dokumenterad kunskap om norra Sveriges malmgeologiska beskaffenhet
• Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tills vidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder. Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet ha bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Ytterligare bedömningsgrunder är:


• Dokumenterad erfarenhet av handledning av mastersstudenter och doktorander
• Bidrag till ämnets forskning i form av vetenskapliga publikationer
• Erfarenhet av sökt och erhållen finansiering av forskningsprojekt
• Erfarenhet av internationell forskningssamverkan inom ämnet

Information
Placeringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Christina Wanhainen, 0920-49 2401, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 5 december 2023
Referensnummer: 4480-2023 Visa mindre

Universitetslektor i drift och underhållsteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Forskningsämnet drift- och underhållsteknik bedriver forskning och utbildning inom driftsäkerhet, tillgångsförvaltning och riskhantering. Ämnets forskarteam industriell AI (artificiell intelligens) & eUnderhåll, utvecklar teknologier, metodologier och verktyg baserade på framväxande teknologier, som t ex AI och digitala teknologier, för avancerad analys av komplexa tekniska system.

Avdelningen för drift- och underhållsteknik har idag ca 40 medarbetare ingår i sin tur i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) med ca 430 medarbetare. För att stärka forskningsverksamheten och lärarkompetensen inom industriell AI, eUnderhåll och cybersäkerhet, söker vi nu en universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
Drift och underhållsteknik omfattar utveckling av teknologier för att säkerställa hög driftsäkerhet, effektiva underhållsprocesser, och livscykelhantering av system och anläggningar.

Arbetsuppgifter
Arbetet kommer bland annat att omfatta:


• Bedriva forskning inom Industrial AI and eMaintenance
• Genomförande och medverkan i forskningsprojekt inom Industrial AI and eMaintenance
• Utveckling och utformning av ansökningar
• Arbete inom eMaintenance LAB
• Undervisning, inom t.ex. Industrial AI, eMaintenance och cybersäkerhet
• Arbete med International Industrial AI and eMaintenance Congress and workshop
• Publicering och disseminering av vetenskapligt material

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen inom drift- och underhållsteknik eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
• ha aktivt bedrivit forsknings- och utvecklingsarbete som uppmärksammats och fått erkännande
• Djup kompetens inom cybersäkerhet
• Goda kunskaper i mjukvaruutveckling
• Erfarenhet av kunskapsöverföring mellan universitet och industri
• Erfarenhet av utveckling i molnmiljö
• Erfarenhet av att utveckla lösningar för tillgångsförvaltning med hjälp av UNITY för olika VR- och AR-enheter integrerade med molnmiljö
• Erfarenhet av att utveckla olika ramverk/modeller för att tillhandahålla cybersäkerhet inom olika industriella domäner
• Erfarenhet av att utveckla olika kurser

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Kompetens inom industriell AI och eUnderhåll
• Kompetens inom cybersäkerhet
• Dokumenterad erfarenhet av utformning forskningsansökningar till olika forskningsfinansiärer
• Dokumenterad erfarenhet av undervisning på universitetsnivå samt kursutveckling

Övriga bedömningsgrunder:


• graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet
• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka och samarbete med forskarteamet
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska

De flesta medarbetarna vid ämnet Drift och underhållsteknik är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Tänkt tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Professor Ramin Karim, 0920-49 23 44, [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4688-2023
Sista ansökningsdag: 30 november, 2023 Visa mindre

Biträdande lektorer i robotik och AI

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Avdelningen för datavetenskap och elektro- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker för närvarande biträdande lektor inom området Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) för en Tenure Track-tjänst som ska bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av robotik med specifik inriktning på flyg-, rymd- och bioinspirerad robotik. Dessutom är det en av de största akademiska noderna inom robotik i Sverige. Specifika tillämpningsområden som fokuseras på inkluderar robotik för gruvindustrin, flyginspektion av åldrande infrastruktur, multirobotssök- och räddningsuppdrag, sensorfusion och koordination av multirobotar, inklusive uppfattning, decentralisering och uppdragsutförande. RAI-teamet är aktivt involverat i flera FoU&I-projekt i Europa, och RAI har deltagit i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet som leds av NASA/JPL.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektorer kommer att anställas i en Tenure Track-tjänst inom RAI. Som biträdande universitetslektor kommer du att delta i utvecklingen av undervisning och forskning inom området RAI. Mer specifikt kommer forskningsämnena för den utlysta tjänsten att fokusera på autonom robotik, med särskilt fokus på följande områden:

Thematic area 1:

-                     multi-agent coordination

-                     event-driven control

-                     resource constrained control

-                     safe trajectory planning with control barrier functions

 Thematic area 2:

-                     autonomous guidance for planetary landing

-                     space robotics autonomy

-                     motion planning and control for space robotic systems

-                     autopilot design for space applications

-                     optimal control for space applicationsTill tjänsten hör följande ansvarsområden:

- Administration och undervisning av kurser på grundnivå och avancerad nivå som ges av Styrteknikgruppen.

- Handledning av master- och doktorandstudenter.

- Ansökan om anslag för att initiera nya projektbaserade forskningsinriktningar.

Den sökande förväntas delta i den gemensamma utvecklingen av utbildnings- och forskningsområdet och samarbeta med forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor samt andra externa samarbetspartners, både nationellt och internationellt.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:


• Har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som anses motsvara en doktorsexamen.

I första hand bör doktorsexamen ha avlagts högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Särskilda skäl kan inkludera ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Följande kriterier används för bedömning av tjänsten:


• Vetenskaplig skicklighet inom de specifika forskningsämnena som är relevanta för den utlysta positionen.
• Vetenskaplig spetskompetens inom det övergripande området RAI.
• Erfarenhet av att leda forskningsprojekt på nationell, EU-nivå eller med liknande omfattning.
• Erfarenhet av undervisning och pedagogisk kompetens.
• Dokumenterad erfarenhet av att söka finansiering.
• Förmåga att interagera och samarbeta med andra.

Anställningsperiod
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tills vidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (likvärdigt viktiga)

- Framgångsrik förvärv av forskningsanslag.

- Vetenskaplig spetskompetens och prestation.

- Engagemang som lärare och utvärderingar av studenternas prestation.

Information
För ytterligare information, vänligen kontakta prof. George Nikolakopoulos [email protected]

Fackliga representanter:
SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Vid olika tolkningar av den engelska och svenska versionen av detta tillkännagivande har den svenska versionen företräde.

För fullständig annons gå till: Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 23 november, 2023
Referensnummer: 4513-2023 Visa mindre

Associate senior lecturer in robotics and AI

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Robotics and Artificial Intelligence (RAI) Subject at the department of Computer Science and Electrical and Space Engineering at Luleå University of Technology, is now looking for one Associate Senior Lecturer in a Tenure Track position contributing to our growing activities. The RAI team is conducting fundamental research in all the aspects of robotics with a specific focus on aerial, space and bioinspired robotics. Specific application areas of focus are robotics for mines, aerial inspection of aging infrastructure, multi-robotic search and rescue, musty sensorial fusion and multirobot coordination, including multirobot perception, decentralization, and mission execution. The RAI team has a strong European participation in multiple R&D&I projects, while RAI has participated in the DARPA SUB-T challenge with the CoSTAR Team lead by NASA/JPL.

Duties
The associate senior lecturer will be enrolled in a tenure track position in rai. As an associate senior lecturer, you participate in the development of teaching and research in the field of rai and in more specific the research topics for the announced position are focusing in the areas of autonomous robotics with an emphasis in the following areas:

Thematic area 1:

-                     multi-agent coordination

-                     event-driven control

-                     resource constrained control

-                     safe trajectory planning with control barrier functions

Thematic area 2:

-                     autonomous guidance for planetary landing

-                     space robotics autonomy

-                     motion planning and control for space robotic systems

-                     autopilot design for space applications

-                     optimal control for space applications

The position includes responsibilities for:

- Administrate and teach in courses delivered by the Control Engineering group at the first and second cycle level.

- Supervise Master and PhD students

- Grant Application for initiating new project-based research directions

The applicant is expected to participate in the group's joint development of the field of education and research, as well as collaborate in research groups both within the department, the university and with other universities, colleges and other external parties both nationally and worldwide.

Qualifications
Eligible to be hired as associate senior lecturer is the one who:


• Has completed a doctorate or have a foreign degree that is deemed to correspond to a doctorate.

In the first instance, it should be considered for employment that has completed a doctorate a maximum of five years before the end of the application period. If there are special reasons, the doctoral degree may have been passed earlier. By special reasons is meant leave due to illness, parental leave, clinical service, trust assignment, or similar circumstances.

Assessment Criteria
The following criteria are used for the position:


• Scientific Excellence in the specific research topics of the announced position
• Scientific Excellence in the general field of RAI
• Experience of leading research projects nationally, within the EU or similar ability
• Experience of teaching and educational education
• Documented experience of seeking funding
• Ability to interact and cooperate.

Period of employment
For this employment, an employment period of four years applies.

Promotion to senior lecturer
An assistant senior lecturer shall, upon application, be promoted to senior lecturer and a position until further notice. If the applicant is qualified for a position as senior lecturer and in an examination is deemed suitable for such a position, is determined in accordance with the assessment criteria set out below.

In the examination, it is required that the associate senior lecturer has completed higher education pedagogical education corresponding to 7.5 credits or has acquired corresponding knowledge in another way.

During the employment period, the associate senior lecturer must also independently, to a considerable extent and with high quality, contribute to the university's research and demonstrate good pedagogical skills.

Other grounds for assessment (weighted equally)


• Successful demonstration of granted research funding
• Scientific excellence and performance
• Teaching involvement and student evaluations

Information
For further information, please contact Prof. George Nikolakopoulos [email protected]

Union representatives:
SACO-S Christer Gardelli, 0920-49 1809 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

For full ad go to: Open positions - Luleå University of Technology (ltu.se)

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The appli-cation should include a CV, personal letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Closing date for applications: November 23, 2023
Reference number: 4513-2023 Visa mindre

Senior Lecturer in Product Innovation

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Product innovation is part of the Department of Social sciences, Technology and Arts (ETKS). The department has leading activities in economics, labour science, innovations, natural resources, environment, and energy. The department offers technical and social science education within many educational programs. The department has around 240 employees and conducts research in 12 research subjects distributed among three divisions where the subject of Product Innovation is part of the Humans and Technology division.

With us, researchers of high national and international class meet in a creative, innovative, and productive environment. Among other things, we conduct research in the development and design of sustainable products, services, and production. You get to work in a stimulating research environment together with industrial companies in various industries, from space and vehicle technology to food production, and help in our civil engineering programs.

Within the scope of the position, you will participate in a research group working on various aspects of innovation and creativity in the product development process, from early idea phase and design to production and life cycle commitments. The subject area lies at the intersection between business development, product development and production development with innovation in focus. In addition to contributing to the academic environment in the form of increased understanding and knowledge within the subject, the research results are also translated into methods, tools, and guidelines for industrial application.

Teaching in the subject area is mainly carried out within the master's degree engineering programs Technical Design, Mechanical Engineering, and Industrial Economics.

Subject description
Product Innovation comprises theories and methods for needs- and knowledge-driven development processes where products and services are linked.

Duties
The work includes conducting research projects and communicating its results through academic publications, as well as being active within the subject’s research community. The position includes approx. 50% research where a large part of the work is to contribute to searching for external research funds and to participate in management and administrative tasks.

As a lecturer in product innovation, you will develop and participate in teaching at basic and advanced level as well as supervise degree theses and doctoral students.

The position also includes contributing to the university's development work and following the subject's international development as well as developing external contacts and collaborative projects with external actors in product and production innovation.

Qualifications
Qualified for an appointment as senior lecturer are those who:


• have been awarded a doctoral degree or have equivalent scientific qualifications.
• have demonstrated teaching expertise.
• have completed courses in higher education pedagogy corresponding to 7.5 credits or otherwise have acquired equivalent knowledge.

Assessment criteria
The following assessment criteria apply to this position:


• scientific expertise
• teaching expertise
• other assessment criteria.

Other assessment criteria (equally weighted):


• PhD in product innovation (or equivalent).
• Experience of teaching including course development in the areas of product and production development as well as innovation management
• Experience in the manufacturing industry and specifically the space and aviation industry are advantageous.
• Strong scientific background verified by a reasonable number of publications after disputation.
• Ability to cooperate with the surrounding society, specifically the ability to lead innovation work is meritorious.
• Ability to communicate about research and development work.
• Administrative skills that are important with regard to subject content and the work tasks included in the employment.
• Very good knowledge of English, in speech and writing, and being able to teach in Swedish and English.
• Consideration will also be given to good collaborative skills, drive and independence, as well as how the applicant, through experience and competence, is judged to supplement and strengthen ongoing research, basic education and innovation within the subject and contribute to its future development.

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Further information


Fulltime. Placement: Luleå. Starting: According to the agreement. 

For further information about the position, please contact Head of subject Anna Öhrwall Rönnbäck 0920-493262, [email protected] ore head of division Jörgen Normark, 0920-491480, e-post [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter, and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 3569-2023
Closing date for applicatSions: November 19th, 2023 Visa mindre

Universitetslektor i produktinnovation

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Produktinnovation tillhör Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, ETKS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram. Institutionen har cirka 240 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen fördelade på tre avdelningar där ämnet Produktinnovation ingår i avdelningen Människa och teknik.

Hos oss möts forskare av hög nationell och internationell klass i en kreativ, nyskapande och produktiv miljö. Vi forskar bland annat i utveckling och design av hållbara produkter, tjänster och produktion. Du får jobba i en stimulerade forskningsmiljö tillsammans med industriföretag inom olika branscher, från rymd- och fordonsteknik till matproduktion och hjälpa till i våra civilingenjörsprogram.

Inom ramen för tjänsten kommer du att delta i en forskargrupp som arbetar med olika aspekter av innovation och kreativitet i produktutvecklingsprocessen, från tidig idéfas och konstruktion till produktion och livscykelåtaganden. Ämnesområdet ligger i skärningspunkten mellan affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling med innovation i fokus. Förutom att ge bidrag till den akademiska miljön i form av ökad förståelse och kunskap inom ämnet, omsätts forskningsresultaten också i metoder, verktyg och riktlinjer för industriell tillämpning.

Undervisningen inom ämnesområdet utförs huvudsakligen inom civilingenjörsprogrammen
Teknisk design, Maskinteknik och Industriell ekonomi.

Ämnesbeskrivning
Produktinnovation omfattar teorier och metoder för behovs- och kunskapsdrivna utvecklingsprocesser där produkt- och tjänsteutveckling länkas samman.

Arbetsuppgifter
Arbetet inkluderar att bedriva forskningsprojekt samt kommunicera dess resultat genom akademiska publikationer, samt att vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. Tjänsten inbegriper ca 50 % forskning där en stor del av arbetet är att bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och att delta i lednings- och administrativa uppdrag.

Som lektor i produktinnovation kommer du att utveckla och medverka i undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handleda examensarbeten och doktorander.

I tjänsten ingår även att bidra till universitetets utvecklingsarbete samt följa ämnets internationella utveckling samt utveckla omvärldskontakter och samverkansprojekt med externa aktörer inom produkt- och produktionsinnovation.

Behörighet

  Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaperBedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

* Doktorsexamen i produktinnovation (eller motsvarande).

* Erfarenhet av undervisning inklusive kursutveckling inom områdena produkt- och produktionsutveckling samt innovationsledning

* Erfarenhet av tillverkningsindustrin och specifikt rymd- och flygindustri är meriterande.

* Stark vetenskaplig bakgrund verifierad genom ett rimligt antal publikationer efter disputation

* Förmåga att samverka med det omgivande samhället, specifikt är förmåga att leda innovationsarbete är meriterande.

* Förmåga att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.

* Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

* Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, och att kunna undervisa på svenska och engelska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: ämnesföreträdare Anna Öhrwall Rönnbäck 0920-493262, [email protected] eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920-491480, e-post [email protected]

Fackliga företrädare:
ACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 19 november, 2023
Referensnummer: 3569-2023 Visa mindre

Universitetslektor i matematikens och naturvetenskapernas didaktik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för hälsa, lärande och teknik är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och mastersnivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik finns många program och kurser inom det humanistiska och naturvetenskapliga området.

Institutionen för hälsa, lärande och teknik består av tre avdelningar med ca 220 anställda och drygt 2500 studenter med forskning inom nio forskningsämnen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplad till lärarutbildning, förskola och skola.

Vi avser att stärka ämneskompetensen inom området pedagogik och söker nu en universitetslektor med kompetens inom matematikens och naturvetenskapernas didaktik

Ämnesbeskrivning
Matematikens och naturvetenskapernas didaktik handlar om undervisning och lärande i de matematiska och naturorienterande ämnena på olika nivåer i utbildningssystemet. Forskningen skapar en vetenskaplig grund för att utveckla och stärka undervisningen genom att undersöka undervisnings- och lärandeprocesser, hur det specifika ämnesinnehållet kommuniceras i olika kontexter samt hur individer och grupper inom olika utbildningsnivåer utvecklar och använder kunskaper. Särskilt fokus finns på elevers motivation, färdigheter och förhållningssätt till ämnesområdet samt utveckling av undervisningsmetoder i moderna inlärningsmiljöer.

Arbetsuppgifter
I din roll som universitetslektor kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning i lärarutbildningen och då främst i ämnet naturvetenskap för lärarstudenter på grundnivå i utbildningar mot förskola, åldersgrupperna F–3 och 4–6, fristående kurser samt handledning av examensarbeten i lärarutbildningarna.

Du kommer att ha en viktig roll i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete och tillföra erfarenheter till de aktuella verksamhetsområdena. Det förväntas att du ska vara delaktig i forskningsmiljöer, i forskningsprojekt och i förekommande fall i forskarutbildning. Det är av stor vikt att du känner dig bekväm i att kommunicera forskningsresultat via akademiska publikationer.

Vidare är samverkan med det omgivande samhället en viktig del av arbetsuppgifterna och att följa ämnets internationella utveckling. Du förutsätts delta i/visa intresse för lednings- och administrativa arbetsuppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.


Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och med placeringsort Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: universitetslektor Åsa Bjuhr, 0920-49 1552, [email protected].

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-491529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 15 november 2023
Referensnummer: 3842-2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i engelska med didaktisk inriktning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen hälsa, lärande och teknik, HLT, är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. 

Vi avser att stärka ämneskompetensen inom området engelska med didaktisk inriktning och söker nu en biträdande universitetslektor med kompetens inom forskningsområden som berör språkdidaktik.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar i huvudsak undervisning och forskning inom forskningsområdet Engelska med didaktisk inriktning. Tjänsten innebär även handledning av självständiga arbeten och examinationer av verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogram. I tjänsten ingår även att utveckla ämnesdidaktisk forskning av relevans för lärarutbildning i engelska. I anställningen ingår också kursutveckling, administration samt ett deltagande i institutionens och fakultetens arbete.

I rollen som biträdande universitetslektor kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning i lärarutbildningarna och då främst i ämnet engelska. I arbetsuppgifterna ingår även 30% forskning under två år med rätt till ansökan om att utnämnas till universitetslektor i Engelska med didaktisk inriktning.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som nyligen har avlagt doktorsexamen, eller motsvarande, högst fem år före ansökningstidens utgång.

Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

För behörighet till denna anställning krävs nyligen genomförd eller pågående forskning inom området engelska med didaktisk inriktning. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning 7,5 hp, eller annan motsvarande kompetens, framstående pedagogiska meriter, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. Den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Gällande bedömningsgrunderna för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid, i prioritetsordning:


• Erfarenhet av forskning och undervisning inom ämnesområdet
• Erfarenhet av undervisning i skolan i relevant ämne (företrädesvis engelska)
• Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt och samverkan med det omgivande samhället

 Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska
• lärarlegitimation eller lärarexamen i engelska, helst med inriktning mot nivå för gymnasieskolan eller annan likvärdig kunskap och erfarenhet.

Du som söker ska ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet med tydlig koppling och relevans för lärarutbildning i engelska. Du har undervisningserfarenhet från högskolesektorn och förmåga att undervisa inom de språkvetenskapliga delarna av engelskämnet och om du dessutom har undervisningserfarenhet i engelska inom både grund- och ämneslärarutbildning ser vi det som meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att handleda och examinera studenter i verksamhetsförlagd utbildning och i examensarbete. Det är även meriterande om du har erfarenhet av kurs- och programutveckling inom högskolesektorn.

Vi ser gärna att du har forskat inom engelsk språkdidaktik och har publicerat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Vidare ser vi det även som meriterande om du har kompetens och erfarenhet inom våra spetsområden, ordinlärning och skrivutveckling. Det är även meriterande med deltagande i det nationella och internationella forskarsamhället, genom exempelvis konferenser och samarbeten. För tjänsten krävs god förmåga av att använda sig av digitala undervisningsverktyg, digitala forskningsverktyg samt digitala administrativa system.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Bjuhr, avdelningschef och universitetslektor, 0920–491552, [email protected]  
Monica Karlsson, Ämnesföreträdare, [email protected].

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

För fullständig annons se Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska eller engelska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 11 december 2023
Referensnummer: 3933–2023 Visa mindre

Universitetslektor i marknadsföring

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet marknadsföring har en viktig roll i universitetets alla ekonomutbildningar samt i civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi. Under de närmaste åren har vi också ett spännande arbete framför oss då vi ska utveckla flera nya kurser. I forskningen arbetar vi för närvarande med flera projekt inom besöksnäringen, och vi jobbar hela tiden med att ta fram nya projektidéer. Läs gärna mer om ämnet på vår webbplats!

Vi verkar i en internationell miljö där medarbetare och studenter från olika länder möts. Som anställd på Luleå tekniska universitet har du goda möjligheter att utvecklas vidare och du har också tillgång till bra förmåner som du kan läsa mer om här. Vi är nu i behov av att rekrytera en lektor som kan bli en del av vårt team och stödja ämnets undervisning och forskning.

Ämnesbeskrivning
Marknadsföring omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. Detta inkluderar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende på varor, tjänster och information. Marknadsföring över internationella gränser och i digitala kanaler är områden av särskild vikt för ämnet, liksom tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor kommer du att vara engagerad i undervisning. Du kommer att ansvara för att utveckla och genomföra kurser inom marknadsföring och internationell affärsverksamhet, varför det är viktigt att du har tidigare erfarenhet från undervisning och handledning på universitetsnivå inom dessa eller närliggande områden. Undervisningen innefattar kurser på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av examensarbeten. Som lektor förväntas du föreläsa såväl i stora klasser som i mindre grupper. Du kommer även att vara engagerad i utvecklingsfrågor kopplade till våra utbildningar.

I tjänsten ingår också att delta i forskning, följa ämnets internationella utveckling, samt handleda doktorander. Vidare förutsätts du bidra till universitetets utvecklingsarbete, medverka till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och kunna delta i administrativa uppdrag och ledningsuppdrag.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som


• avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• visat pedagogisk skicklighet
• genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

 Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):


• Förmåga att undervisa på svenska
• Erfarenhet av undervisning inom relevant område
• Erfarenhet av handledning av examensarbeten
• Förmåga att söka och erhålla externa forskningsmedel
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället (exempelvis i form av projektsamarbeten och/eller populärvetenskaplig kommunikation)
• Erfarenhet av forskning inom besöksnäringen
• Erfarenhet av forskning inom industriell marknadsföring (B2B)

Vid urvalet av kandidater lägger vi även stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du som söker tjänsten har ett stort intresse för marknadsföring i teori och praktik och en nyfikenhet på vad som händer inom området. Du är analytisk, har god kommunikationsförmåga och en vilja att fortsätta lära och utvecklas. Vidare ska du kunna samarbeta i team men även arbeta självständigt och vi värdesätter därför samarbetsförmåga och initiativförmåga.

Undervisning och forskning sker i en internationell miljö där förståelse och uppskattning av kulturell mångfald är viktigt. Du ska kunna undervisa på engelska och helst även på svenska. Sökande som inte är svensktalande förväntas aktivt lära sig språket för att på sikt kunna undervisa på svenska.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle vid Luleå tekniska universitet i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare Maria Ek Styvén, 0920-491501, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vänligen sök tjänsten via ansökningsknappen nedan där du bifogar ett personligt brev, CV/meritförteckning, kopior av verifierade examensbevis samt övriga relevanta bilagor. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv din ansökan på engelska eftersom vi ofta använder engelsktalande sakkunniga. Lämna kontaktuppgifter till minst två referenspersoner i din ansökan.

Referensnummer: 3661-2023
Sista ansökningsdag: 3 oktober 2023 Visa mindre

Senior Lecturer in Marketing

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.The Marketing unit has an important role in all the university's business programs and in the MSc program in Industrial Management and Engineering. In the next few years, we also have exciting work ahead of us as we will develop several new courses. Within the unit, we are currently working on research projects within the tourism and hospitality industries, and we are continually developing new project ideas. Please read more on our website.

We work in an international environment where employees and students from different countries meet. As an employee at Luleå University of Technology, you have good opportunities to develop further and you also have access to a range of benefits, which you can read more about here. We are now in need of recruiting a senior lecturer who can become part of our team and support the unit’s education and research.

Subject description
Marketing involves activities and processes for creating, communicating, and delivering value to customers and other stakeholders. This includes marketing of goods, services, and information between organizations and their customers. Marketing across international borders and in digital channels are areas of particular importance for the subject, as well as services marketing, tourism, and branding.

Duties
As a senior lecturer, you will be involved in teaching. You will be responsible for developing and implementing courses in marketing and international business. Therefore, it is important that you have experience in teaching and supervision at the university level within these, or closely related, areas. Teaching includes courses at undergraduate and master’s level, and supervision of theses. As a senior lecturer, you are expected to teach in large classes as well as in smaller groups. You will also be involved in development work related to our educational programs and courses.

The position also includes participating in research, keeping updated about international developments within the area of marketing, and acting as a supervisor for doctoral students. Furthermore, you are expected to contribute to the university’s development work, participate in applications for external research funding, and be able to take on management and administrative assignments.

Qualifications
To be eligible for employment as a senior lecturer, the following is required:


• PhD degree or corresponding scientific qualification
• Proven pedagogical skills
• Completed education in university pedagogy equivalent to 7.5 credits or, alternatively, acquired equivalent knowledge


Assessment Criteria
The following assessment criteria are applied:


• Scientific proficiency
• Pedagogical proficiency
• Additional assessment criteria 

Additional assessment criteria (weighted in descending order):


• Ability to teach in Swedish
• Experience in teaching within a relevant area
• Experience in thesis supervision
• Ability to search and obtain external research funding
• Ability to collaborate with the surrounding community (e.g., through project collaborations and/or popular scientific communication)
• Experience in research within tourism and hospitality
• Experience in research in industrial marketing (B2B)

In the selection of candidates, we also place great emphasis on your personal abilities. Applicants should have a great interest in marketing in theory and practice and a curiosity about trends in the field. You are analytical, have good communication skills, and a desire for continued learning and development. Furthermore, you should be able to collaborate in teams but also work independently, and we therefore value the ability to cooperate and to take initiative.

Teaching and research take place in an international environment; hence, understanding and appreciation of cultural diversity is important. You should be able to teach in English, and preferably also in Swedish. Applicants who are not Swedish speaking are expected to actively learn the language in order to be able to teach in Swedish in a longer-term perspective.

Information
The position is a permanent full-time employment. 6 months probationary employment may be applied. Start date by agreement. The position is located at the Department of Social Sciences, Technology and Arts at the university's campus in Luleå.

For further information about the position, please contact Professor and Chair Maria Ek Styvén, +46 (0)920-491501, [email protected].

Union representatives:
SACO-S Kjell Johansson, +46 (0)920-49 1529, [email protected]
OFR-S Lars Frisk, +46 (0)920-49 17 92, [email protected]

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Application
Please apply for the position by clicking on the application button below and attach the requested application documents including a personal letter, CV, diplomas (certified and translated into English), and other relevant appendixes. Please mark your application with the reference number below. We ask you to write your application in English as we often have English-speaking external experts. Contact details to at least two reference persons should be included in the application.

Reference number: 3661-2023
Final day to apply: October 3, 2023 Visa mindre

Universitetslektor i maskinelement

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Vi söker en universitetslektor för att vidareutveckla forskning och utbildning med fokus på tribologiska processer i rymdtillämpningar och med inriktning mot tribokemi.

Du kommer tillhöra ämnet maskinelement där forskningen framför allt är inriktad mot tribologi och dess tillämpningar. Forskargruppen består idag av 40-talet forskare och doktorander och är en av de ledande tribologiforskargrupperna i Europa. Forskningen är både av grundforskningskaraktär och av tillämpad karaktär samt sker ofta i nära samarbete med svensk och internationell industri

Ämnesbeskrivning
Maskinelement omfattar analys och optimering av maskinkomponenter och komponentsystem utifrån prestanda, livslängd, energieffektivitet, tillförlitlighet och miljöpåverkan. Särskild vikt läggs vid frågeställningar inom området tribologi.

Arbetsuppgifter
I tjänsten som universitetslektor ingår att planera, utföra och rapportera forskningsprojekt. Arbetet kommer att vara en del av forskningen som fokuserar på friktion- och nötningsprocesser med inriktning mot tribokemi. Vidare ingår även att utveckla forskningsaktiviteter kopplat till tribologiska processer i rymdtillämpningar. Undervisning på svenska inom grundutbildningen kommer att ingå.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: 


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder 

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• kunna undervisa på svenska
• erfarenhet inom tribologisk testning, tribologi inom rymdtillämpningar samt ytanalys med fokus på friktions- och nötningsprocesser
Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde tjänsten sker från 15 januari 2024 eller enligt överenskommelse. 

För mer information, vänligen kontakta:
Jens Hardell, professor och avdelningschef, [email protected], 0920 491774
Roland Larsson, professor och ämnesföreträdare, [email protected], 0920-491325

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-491529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-491792 [email protected]

Ansökan 
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis samt examensarbete. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 3 oktober 2023
Referensnummer: 3626-2023 Visa mindre

Senior Lecturer in Product Innovation

Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of... Visa mer
Luleå University of Technology is in strong growth with world-leading competence in several research areas. We shape the future through innovative education and ground-breaking research results, and based on the Arctic region, we create global social benefit. Our scientific and artistic research and education are conducted in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has a total turnover of SEK 1.9 billion per year. We currently have 1,840 employees and 17,670 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.Product innovation is part of the Department of Social sciences, Technology and Arts (ETKS). The department has leading activities in economics, labour science, innovations, natural resources, environment, and energy. The department offers technical and social science education within many educational programs. The department has around 240 employees and conducts research in 12 research subjects distributed among three divisions where the subject of Product Innovation is part of the Humans and Technology division.

With us, researchers of high national and international class meet in a creative, innovative, and productive environment. Among other things, we conduct research in the development and design of sustainable products, services, and production. You get to work in a stimulating research environment together with industrial companies in various industries, from space and vehicle technology to food production, and help in our civil engineering programs.

Within the scope of the position, you will participate in a research group working on various aspects of innovation and creativity in the product development process, from early idea phase and design to production and life cycle commitments. The subject area lies at the intersection between business development, product development and production development with innovation in focus. In addition to contributing to the academic environment in the form of increased understanding and knowledge within the subject, the research results are also translated into methods, tools, and guidelines for industrial application.

Teaching in the subject area is mainly carried out within the master's degree engineering programs Technical Design, Mechanical Engineering, and Industrial Economics.

Subject description
Product Innovation comprises theories and methods for needs- and knowledge-driven development processes where products and services are linked.

Duties
The work includes conducting research projects and communicating its results through academic publications, as well as being active within the subject’s research community. The position includes approx. 50% research where a large part of the work is to contribute to searching for external research funds and to participate in management and administrative tasks.

As a lecturer in product innovation, you will develop and participate in teaching at basic and advanced level as well as supervise degree theses and doctoral students.

The position also includes contributing to the university's development work and following the subject's international development as well as developing external contacts and collaborative projects with external actors in product and production innovation.

Qualifications
Qualified for an appointment as senior lecturer are those who:


• have been awarded a doctoral degree or have equivalent scientific qualifications.
• have demonstrated teaching expertise.
• have completed courses in higher education pedagogy corresponding to 7.5 credits or otherwise have acquired equivalent knowledge.


Assessment criteria
The following assessment criteria apply to this position:


• scientific expertise
• teaching expertise
• other assessment criteria.

Other assessment criteria (equally weighted):


• PhD in product innovation (or equivalent).
• Experience of teaching including course development in the areas of product and production development as well as innovation management
• Experience in the manufacturing industry and specifically the space and aviation industry are advantageous.
• Strong scientific background verified by a reasonable number of publications after disputation.
• Ability to cooperate with the surrounding society, specifically the ability to lead innovation work is meritorious.
• Ability to communicate about research and development work.
• Administrative skills that are important with regard to subject content and the work tasks included in the employment.
• Very good knowledge of English, in speech and writing, and being able to teach in Swedish and English.
• Consideration will also be given to good collaborative skills, drive and independence, as well as how the applicant, through experience and competence, is judged to supplement and strengthen ongoing research, basic education and innovation within the subject and contribute to its future development.

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence.

Further information


Fulltime. Placement: Luleå. Starting: According to the agreement. 

For further information about the position, please contact Head of subject Anna Öhrwall Rönnbäck 0920-493262, [email protected] ore head of division Jörgen Normark, 0920-491480, e-post [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, personal letter, and copies of verified diplomas from high school and universities. Mark your application with the reference number below. Your application, including diplomas, must be written in English or Swedish.

Reference number: 3569-2023
Closing date for applicatSions: September 19, 2023 Visa mindre

Universitetslektor i produktinnovation

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Produktinnovation tillhör Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle, ETKS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram. Institutionen har cirka 240 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen fördelade på tre avdelningar där ämnet Produktinnovation ingår i avdelningen Människa och teknik.

Hos oss möts forskare av hög nationell och internationell klass i en kreativ, nyskapande och produktiv miljö. Vi forskar bland annat i utveckling och design av hållbara produkter, tjänster och produktion. Du får jobba i en stimulerade forskningsmiljö tillsammans med industriföretag inom olika branscher, från rymd- och fordonsteknik till matproduktion och hjälpa till i våra civilingenjörsprogram.

Inom ramen för tjänsten kommer du att delta i en forskargrupp som arbetar med olika aspekter av innovation och kreativitet i produktutvecklingsprocessen, från tidig idéfas och konstruktion till produktion och livscykelåtaganden. Ämnesområdet ligger i skärningspunkten mellan affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling med innovation i fokus. Förutom att ge bidrag till den akademiska miljön i form av ökad förståelse och kunskap inom ämnet, omsätts forskningsresultaten också i metoder, verktyg och riktlinjer för industriell tillämpning.

Undervisningen inom ämnesområdet utförs huvudsakligen inom civilingenjörsprogrammen
Teknisk design, Maskinteknik och Industriell ekonomi.

Ämnesbeskrivning
Produktinnovation omfattar teorier och metoder för behovs- och kunskapsdrivna utvecklingsprocesser där produkt- och tjänsteutveckling länkas samman.

Arbetsuppgifter
Arbetet inkluderar att bedriva forskningsprojekt samt kommunicera dess resultat genom akademiska publikationer, samt att vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. Tjänsten inbegriper ca 50 % forskning där en stor del av arbetet är att bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och att delta i lednings- och administrativa uppdrag.

Som lektor i produktinnovation kommer du att utveckla och medverka i undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handleda examensarbeten och doktorander.

I tjänsten ingår även att bidra till universitetets utvecklingsarbete samt följa ämnets internationella utveckling samt utveckla omvärldskontakter och samverkansprojekt med externa aktörer inom produkt- och produktionsinnovation.

Behörighet

  Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaperBedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

* Doktorsexamen i produktinnovation (eller motsvarande).

* Erfarenhet av undervisning inklusive kursutveckling inom områdena produkt- och produktionsutveckling samt innovationsledning

* Erfarenhet av tillverkningsindustrin och specifikt rymd- och flygindustri är meriterande.

* Stark vetenskaplig bakgrund verifierad genom ett rimligt antal publikationer efter disputation

* Förmåga att samverka med det omgivande samhället, specifikt är förmåga att leda innovationsarbete är meriterande.

* Förmåga att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.

* Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

* Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, och att kunna undervisa på svenska och engelska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: ämnesföreträdare Anna Öhrwall Rönnbäck 0920-493262, [email protected] eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920-491480, e-post [email protected]

Fackliga företrädare:
ACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 19 september, 2023
Referensnummer: 3569-2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i Svenska med didaktisk inriktning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen hälsa, lärande och teknik är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik avser att stärka ämneskompetensen inom området svenska med didaktisk inriktning och söker nu en biträdande universitetslektor med kompetens inom forskningsområden som berör grammatik och språkdidaktik inom svenskämnet.

Ämnesbeskrivning
Svenska med didaktisk inriktning har sin tyngdpunkt på forskning i relation till skolämnet svenska och till lärarutbildningens innehåll. Förutom ämnesdidaktisk forskning innefattas även litteraturvetenskaplig, medievetenskaplig och språkvetenskaplig forskning inom ämnet. Centrala studieobjekt är didaktiska aspekter av barns, ungdomars och vuxnas kommunikativa praktiker samt kulturell och litterär socialisation.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar i huvudsak undervisning och forskning inom forskningsområdet Svenska med didaktisk inriktning. Tjänsten innebär även handledning av självständiga arbeten och examinationer av verksamhetsförlagd utbildning i lärarprogram. I tjänsten ingår även att utveckla ämnesdidaktisk forskning av relevans för lärarutbildning i svenska. I anställningen ingår också kursutveckling, administration samt ett deltagande i institutionens och fakultetens arbete.

I rollen som biträdande universitetslektor kommer du huvudsakligen att arbeta med undervisning i lärarutbildningen och då främst i ämnet svenska. I arbetsuppgifterna ingår även 30% forskning under två år med rätt till ansökan om att utnämnas till lektor i Svenska med didaktisk inriktning.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som nyligen har avlagt doktorsexamen, eller motsvarande, högst fem år före ansökningstidens utgång.

Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

För behörighet till denna anställning krävs nyligen genomförd eller pågående forskning inom området svenska med didaktisk inriktning samt en egen lärarexamen med relevant inriktning för anställningen. Dessutom krävs högskolepedagogisk utbildning 7,5 hp, eller annan motsvarande kompetens, framstående pedagogiska meriter, samarbetsförmåga och administrativ skicklighet. Den pedagogiska skickligheten avser såväl planering, genomförande och utvärdering av undervisning, som handledning och examination.

Bedömningsgrunder

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Gällande bedömningsgrunderna för vetenskaplig och pedagogisk skicklighet läggs särskild vikt vid, i prioritetsordning:


• Erfarenhet av forskning och undervisning inom ämnesområdet
• Erfarenhet av undervisning i skolan i relevant ämne (företrädesvis svenska)
• Erfarenhet av forsknings- och utvecklingsprojekt och samverkan med det omgivande samhället
• Erfarenhet och förmåga att självständigt leda och utveckla digitala verktyg i undervisning.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
• kunna undervisa på svenska och/eller engelska
• Lärarlegitimation eller lärarexamen i svenska, helst med inriktning mot nivå för gymnasieskolan eller annan likvärdig kunskap och erfarenhet.

Du som söker ska ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet med tydlig koppling och relevans för lärarutbildning i svenska. Du har undervisningserfarenhet från högskolesektorn och förmåga att undervisa inom svenskämnet och om du dessutom har undervisningserfarenhet i svenska inom lärarutbildning ser vi det som meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att handleda och examinera studenter i verksamhetsförlagd utbildning och i examensarbete. Har du yrkeserfarenhet från arbete i gymnasieskola inom relevant ämnesområde är även det meriterande.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

För mer information, vänligen kontakta:
Åsa Bjuhr, avdelningschef och universitetslektor, 0920–491552,  [email protected]

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] 
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För fullständig annons se: Lediga jobb - Luleå tekniska universitet, LTU

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis, vidimerade och översatta till svenska eller engelska, pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2 oktober 2023
Referensnummer: 3576–2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor inom entreprenörskap och innovation

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Forskningsämnet entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på affärsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster och produktionslösningar samt sätt att styra och organisera verksamheten. Forskargruppen samarbetar med stora nationella och internationella företag, små och medelstora företag, beslutsfattare och andra forskargrupper. Forskningsresultat tas fram i nära samarbete med industrin och andra aktörer. Forskningsämnet har en stark meritlista av publikationer i topptidskrifter.

Ämnesbeskrivning
Entreprenörskap och innovation omfattar organisationsutveckling med särskilt fokus på företagsutveckling baserad på innovativa produkter, tjänster, produktionslösningar eller sätt att leda och organisera verksamheten.

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att utveckla ett eget forskningsområde inom affärsmodellsinnovation, initiera nationella och internationella forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander och delta i grundutbildningen.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:


• avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

 I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning)


• Dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom innovation och/eller entreprenörskap
• Dokumenterad pedagogisk skicklighet inom några av avdelningens undervisningsområden (Forskningsmetoder, Handledning av examensarbeten, Entreprenörskap och affärsplanering)
• Dokumenterad skicklighet rörande samverkan och nyttiggörande inom forskning
• Undervisningen inom ramen för den aktuella anställningen bedrivs på både svenska och engelska och därför är det ett krav att den sökande behärskar båda dessa språk i såväl tal som skrift.
• Forskning inom regional utveckling, smart specialization, entreprenörship och kompetensförsörjning är meriterande.

Anställningstid
Tjänsten inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (bedöms i fallande ordning)


• Vetenskaplig skicklighet i form av publikationer i högt rankade tidskrifter
• Bedriva egen forskning och attrahera forskningsfinansiering
• Utvecklad kontakt med näringslivet

Information
Tjänsten är placerad vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle. Placeringsort: Luleå

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Wiebke Reim, 0920-49 2079, [email protected] 

Facklig företrädare:
SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior på verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2710-2023
Sista ansökningsdag: 13 juli 2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i produktinnovation

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Produktinnovation tillhör Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle, ETKS. Institutionen har ledande verksamhet inom ekonomi, arbetsvetenskap, innovationer, naturresurser, miljö och energi. Institutionen har cirka 240 anställda och bedriver forskning inom 12 forskningsämnen fördelade på tre avdelningar där ämnet Produktinnovation ingår i avdelningen Människa och teknik. På institutionen bedrivs tekniska och samhällsvetenskapliga utbildningar inom ett stort antal utbildningsprogram.

Inom ramen för tjänsten kommer du att delta i en forskargrupp som arbetar med olika aspekter av innovation och kreativitet i produktutvecklingsprocessen, allt från tidig idéfas och konstruktion till produktion och livscykelåtaganden. Ämnesområdet ligger i skärningspunkten mellan affärsutveckling, produktutveckling och produktionsutveckling med innovation i fokus. Förutom att ge bidrag till den akademiska miljön i form av ökad förståelse och kunskap inom ämnet, omsätts forskningsresultaten också i metoder, verktyg och riktlinjer för industriell tillämpning.

Den huvudsakliga undervisningen inom ämnesområdet utförs inom civilingenjörsprogrammen Teknisk design, Maskinteknik och Industriell ekonomi.

Arbetsuppgifter
Som biträdande lektor i produktinnovation kommer du att utveckla, bedriva och medverka i undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handleda examensarbeten och doktorander. Då avdelningen är i ett utvecklingsskede, kommer även arbetsuppgifter inbegripa utveckling av kontakter med andra ledande utbildningar, nationellt och internationellt, för samverkan inom ämnesområdet och uppbyggnad av en forskarskola.

Arbetet inkluderar även att bedriva och medverka i forskningsprojekt samt kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, men även att vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet. Inom ramen för den specifika tjänsten kommer arbetet att inkludera uppgifter som att bedriva forskning inom området produktinnovation relaterat till industrins digitalisering och specifikt innefattar det vetenskapliga arbetet projekt inom fortsatt utveckling av produktionsinnovation. Då tjänsten inbegriper ca 50 % forskning är en stor del av arbetet att bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i lednings- och administrativa uppdrag.

I tjänsten ingår även att bidra till universitetets utvecklingsarbete samt följa ämnets internationella utveckling samt utveckla omvärldskontakter och samverkansprojekt med externa aktörer inom produkt- och specifikt produktionsinnovation.

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:

* avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder

* Doktorsexamen i produktinnovation (eller motsvarande) med inriktning produktion.

* Erfarenhet av tillverkningsindustrin är mycket meriterande.

* Förmåga att samverka med det omgivande samhället, specifikt är förmåga att leda innovationsarbete meriterande.

* Förmåga att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete.

* Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

* Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift och att kunna undervisa på svenska och/eller engelska.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling.

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år. 

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta: ämnesföreträdare Anna ÖhrwallRönnbäck 0920-493262, [email protected] eller avdelningschef Jörgen Normark, telefon 0920-491480, e-post [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Christer Gardelli, telefon 0920-491809, e-post [email protected] eller OFR-S Lars Frisk, telefon 0920-491792, e-post [email protected]

För fullständig annons se vår hemsida: https://www.ltu.se/ltu/Lediga-jobb 

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska.

Referensnummer: 966-2023
Sista ansökningsdag: 02 juni, 2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i rymdtekniska system

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Norra Sverige är en europeisk rymdregion med flertalet intressenter som samarbetar för utveckling av rymdteknologi och vetenskap inom rymden. Luleå Tekniska Universitet (LTU) erbjuder rymdforskning och undervisning, Institutet för rymdfysik (IRF) fokuserar på forskning kring rymdplasma och utveckling av instrument, och EISCAT vetenskapliga organisation utför radarobservationer av den övre atmosfären och jonosfären. Svenska Rymdaktiebolaget (SSC) med sina faciliteter på Esrange erbjuder service och infrastruktur för tillgång till rymden.   

Institutionen för system- och rymdteknik där universitetet samlat forskning och utbildning inom rymdteknik, reglerteknik, data- och systemvetenskap söker nu biträdande universitetslektorer som kan bidra till våra växande aktiviteter. Jobbplaceringen är vid Avdelningen för rymdteknik i Kiruna. Avdelningen erbjuder ett antal nationella och internationella mastersprogram inom rymdvetenskap och rymdteknik. Vi utför forskning inom områdena atmosfärsvetenskap och rymdtekniska system. Gruppen för rymdtekniska system fokuserar på nyttolaster, rymdfarkoster och utskjutningsfordon för utforskning av den övre atmosfären, omloppsbanor och planeter. Forskningen och undervisningen som bedrivs är understödd av högkvalitativ infrastruktur med toppmoderna laboratorium dedikerade mot framdrivningssystem för raketer, nano satelliter, asteroidteknik och rymdavionik.

Ämnesbeskrivning
Rymdtekniska system omfattar system för reglering, styrning, instrumentering och kommunikation i den övre atmosfären och rymden. Av särskild vikt är pålitliga elektroniksystem med låg energiförbrukning samt strålningstålighet och miniatyrisering av dessa.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor deltar du i utvecklingen av undervisning som omfattar ett eller flera av följande ämnen: datahantering ombord, rymdfarkosters datorsystem, rymdelektronik, rymdfysik, rymdfarkostsmiljö, rymdmaterial, rymdfarkoststrukturer, rymdkommunikation. Du kommer att ansvara för att administrera och undervisa i kurser levererade av ämnet Rymdsystem på grundnivå och avancerad nivå, handleda master- och doktorander samt arbeta med anslagsansökningar för att initiera nya projektbaserade forskningsriktningar relaterade till antingen prospektering och forskning eller asteroider, små satelliter, rymdtransport eller flygelektronik för rymduppdrag med ökad tonvikt på hållbarhet och återanvändbarhet inom rymdsektorn.

Du förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och över hela världen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
*Framgångsrikt sökt och beviljad forskningsfinansiering
*visat vetenskaplig kompetens genom egna publikationer
*visat pedagogisk skicklighet genom att med gott resultat ha undervisat eller utvecklat eget kursmaterial

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
Befattningen är placerad vid Luleå tekniska universitet i Kiruna.

För mer information, var god kontakta: Avdelningsföreståndare Victoria Barabash, +46 (0)980 67532 [email protected] eller Professor i rymdtekniska system Rene? Laufer, +46 (0)980-67582 [email protected] 

Fackliga representanter: SACO-S Kjell Johansson, (+46)920-49 1529 [email protected] eller OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected].

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev som beskriver din bakgrund och forskningsintressen i relation till tjänsten samt CV/meritförteckning (inkl. publikationslista) och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista dag att ansöka: 21 augusti 2023
Referens nummer: 2822-2023 Visa mindre

Universitetslektor i robotik och AI

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet är ett av Sveriges ledande universitet inom området AI, särskilt inom fältrobotik, med ELLIS-forskare (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) i olika stadier, samt unika labb för fältrobotik, djupinlärning och människa-datorinteraktion. Vidare är Luleå tekniska universitet mycket starkt inom industriell samverkan.

Ämnet robotik och artificiell intelligens (RAI) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu excellenta forskare som bidrar till vår växande verksamhet. RAI-gruppen bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på flyg-, mark- och rymdrobotik.

RAIs vision syftar till att minska gapet från teori till verklighet, samtidigt som gruppen har en stark expertis inom fältrobotik. Specifika tillämpningsområden är robotik för gruvor, byggarbetsplatser, flyginspektion av åldrande infrastruktur, search and rescue med multirobotar, sensorfusion och multirobotkoordinering, inklusive varseblivning, decentralisering och uppdragsutförande.

RAI-teamet har ett starkt europeiskt deltagande i flera FoU&I-projekt. RAI har också deltagit i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet lett av NASA/JPL.

RAI-gruppen ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering. Programmet tar upp forskning om artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap och bildar intelligenta system-of-systems. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till nytta för svensk industri.

För att stärka vår grupp inom Robotik och AI, rekryterar vi utmärkta forskare som arbetar inom ett eller flera av följande områden inom robotperception och autonomi:
- Deep Learning
- Data Augmentation
- Machine Vision
- Data driven learning
- Reinforcement Learning
- Learning Based Control

Arbetsuppgifter
Universitetslektorer ska normalt vara engagerade i både universitets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. För en universitetslektor ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Universitetslektorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag. För universitetslektorer ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Vidare förväntas universitetslektorn samarbeta med näringsliv och samhälle samt bidra till verksamheten inom WASP-programmet och dess nationella verksamhet. Universitetslektorn kommer ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig för att kunna ta andra lärartjänster med högre behörighetskrav (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Efter ansökan kan universitetslektorn ansöka om befordran till biträdande professor enligt 4 kap 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):
- mobilitet/internationell erfarenhet (t.ex. doktorsexamen utanför Sverige och/eller betydande tid efter doktorsexamen utanför Sverige)
- kompetens i utveckling och ledarskap av verksamhet och personal vid universitet
- om relevant, förmågan att samarbeta med samhället i stort
- om relevant, förmåga att erhålla extern forsknings- och utvecklingsfinansiering
- om relevant, förmåga att kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Luleå. För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos, 0920–491298, [email protected], Avd. chef Andreas Johansson, 0920-492334, [email protected]
Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]  OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 31 maj 2023
Referensnummer: 4714-2022 Visa mindre

Universitetslektor i cyberfysiska system

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Luleå tekniska universitet söker en universitetslektor inom cyberfysiska system (CPS) för att stärka ämnet och samverkan med omgivande samhälle/industri. Tjänsten är vid institutionen för system-och rymdteknik. Luleå tekniska universitet söker dig som gärna tar sig an nya uppgifter, kan arbeta i ett mycket tvärvetenskapligt område och är intresserad av området integration och co-engineering mellan hård och mjukvara.

Ämnesbeskrivning
Cyberfysiska system fokuserar på integrerad mjukvaru- och applikationsarkitekturer med implementeringar av i hög grad distribuerade inbyggda system som interagerar med varandra och deras omgivning för att möjliggöra säkra, måstyrda, autonoma och utvecklingsbara lösningar.

Arbetsuppgifter
Anställning som universitetslektor innefattar att utveckla forskningen primärt kring området integration och co-engineering mellan hård och mjukvara för CPS. Vidare förväntas ett aktivt deltagande i ansökningar av extern finansiering av forskning, samt bidra i handledning av forskarstuderande och allmänt bidra till utveckling av ämnet och avdelningen. Främjande av samarbeten med nationella och internationella forskargrupper och samverkan med samhälle och industri är också viktigt.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaperBedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet

• Dokumenterad pedagogisk erfarenhet
• Dokumenterade resultat av pedagogiska insatser, t.ex. utvärderingar


• Övriga bedömningsgrunder

• Industrierfarenhet Följande bedömningskriterier, i prioritetsordning, ska även gälla till positionen:


• Visad förmåga och färdighet inom området integration och co-engineering mellan hård och mjukvara för CPS, speciellt är en gedigen HW kompetens är meriterande.
• Visat förmåga i tvärvetenskaplig forskningssamverkan

3: Visad förmåga i internationell projektledning.


• Kunskap och erfarenhet inom forskningsmedels ansökning

 Övriga bedömningsgrunder:


• administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
• förmåga att samverka med det omgivande samhället
• förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
• förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

Information
Anställningstid: Tillsvidareanställning. Placeringsort: Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta Jerker Delsing, 0920-49 18 98 eller 070-626 19 31, [email protected] 

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skriva på svenska eller engelska/Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 15 maj 2023
Referensnummer: 1524 – 2023 Visa mindre

Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 840 anställda och har 17 670 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen hälsa, lärande och teknik (HLT) är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Vid HLT finns många program och kurser inom det humanistiska och naturvetenskapliga området.


HLT består av tre avdelningar med ca 220 anställda och drygt 2500 studenter med forskning inom nio forskningsämnen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik (PSÄ) har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplad till lärarutbildning, förskola och skola.

Vi avser att stärka ämneskompetensen inom området svenska med didaktisk inriktning och söker nu en universitetslektor med kompetens inom läs- och skrivutveckling samt yngre barns språk och kommunikation.

Ämnesbeskrivning
Svenska med didaktisk inriktning har sin tyngdpunkt på forskning i relation till skolämnet svenska och till lärarutbildningens innehåll. Förutom ämnesdidaktisk forskning innefattas även litteraturvetenskaplig, medievetenskaplig och språkvetenskaplig forskning inom ämnet. Centrala studieobjekt är didaktiska aspekter av barns, ungdomars och vuxnas kommunikativa praktiker samt kulturell och litterär socialisation.

Arbetsuppgifter
Välkommen till oss! I din roll som universitetslektor kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning i lärarutbildningen och då främst i ämnet svenska för lärare på grundnivå i åldersgrupperna F–3 och 4–6, fristående kurser samt handledning av examensarbeten i lärarutbildningarna. I arbetsuppgifterna ingår även 30% forskning under två år med möjlighet till förlängning.

Du kommer att ha en viktig roll i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete och tillföra erfarenheter till de aktuella verksamhetsområdena. Det förväntas att du ska vara delaktig i forskningsmiljöer, i forskningsprojekt och i förekommande fall i forskarutbildning. Det är av stor vikt att du känner dig bekväm i att kommunicera forskningsresultat via akademiska publikationer.

Vidare är samverkan med det omgivande samhället en viktig del av arbetsuppgifterna och att följa ämnets internationella utveckling. Du förutsätts delta i/visa intresse för lednings- och administrativa arbetsuppgifter.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som
*avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
*visat pedagogisk skicklighet
*genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
*Vetenskaplig skicklighet
*Pedagogisk skicklighet
*Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
*administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
*förmåga att samverka med det omgivande samhället
*förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
*förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
*kunna undervisa på svenska och/eller engelska

Du som söker ska ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet med tydlig koppling och relevans för lärarutbildning i svenska. Du har undervisningserfarenhet från högskolesektorn och förmåga att undervisa inom svenskämnet och om du dessutom har undervisningserfarenhet i svenska inom lärarutbildning eller i utbildningsvetenskapliga kurser ser vi det som meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att handleda och examinera studenter i verksamhetsförlagd utbildning och i examensarbete. Har du yrkeserfarenhet från arbete i grundskolan inom relevant ämnesområde är även det meriterande.

Vi ser gärna att du har forskat inom det svenskdidaktiska fältet och har publicerat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Vidare ser vi det även som meriterande om du har erfarenhet av arbete i och ledning av externfinansierade forskningsprojekt. För tjänsten krävs god förmåga av att använda sig av digitala undervisningsverktyg, digitala forskningsverktyg samt digitala administrativa system.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse.  Provanställning kan komma att tillämpas.

För mer information, vänligen kontakta ämnesföreträdare Caroline Graeske, 0920-49 1005 [email protected] och avdelningschef Åsa Bjuhr, 0920-49 1552 [email protected].

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 12 juni 2023
Referensnummer: 2133-2023 Visa mindre

Universitetslektor i arbetsterapi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vid avdelningen för hälsa, medicin och rehabilitering finns utbildningar för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, hälsovägledarexamen samt kandidatexamen i psykologi. Vid avdelningen finns forskningsämnena arbetsterapi, fysioterapi, och psykologi inrättade.

Nu söker vi en universitetslektor i arbetsterapi som kan stärka vårt team!

Ämnesbeskrivning
Arbetsterapi omfattar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, delaktighet och hälsa. Inom ämnet studeras hur faktorer relaterade till individen i samspel med faktorer i miljön påverkar individers, gruppers och populationers möjligheter till att vara engagerade i dagliga aktiviteter och deras betydelse för hälsa och ohälsa. Ämnet omfattar även kunskap om hur aktiviteter kan användas terapeutiskt för att främja hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor innefattar att tillsammans med övriga disputerade inom ämnet arbetsterapi ansvara för utvecklingen av ämnet arbetsterapi på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i arbetsterapi omfattar även kursansvar, undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examinationer på grund- och avancerad nivå inom ämnet. Dessutom handledning av forskarstuderande, medverka vid forskningsansökningar, bygga forskningsnätverk och bedriva egen forskning. I tjänsten ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder

- Förmåga att söka och erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället såväl gällande forskning som utbildningsinsatser
- Förmåga att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk
- Erfarenhet av att ha kursansvar, undervisa, handleda och examinera inom ämnet arbetsterapi.
- Praktisk erfarenhet av nätbaserad undervisning.
- Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- Kunna undervisa på svenska och engelska

Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga och social kompetens är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information
Tjänsten är tillsvidare med placeringsort Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Katarina Mikaelsson, avdelningschef, [email protected], 0920–49 3823

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson,  [email protected] Telefon: 0920-49 15 29 OFR- Lars Frisk, [email protected] Telefon: 0920-49 17 92

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 28 april 2023
Referensnummer: 1080-2023 Visa mindre

Associate Senior Lecturer in Structural Engineering

Luleå University of Technology experiences rapid growth with world-leading expertise within several research domains. We shape the future through innovative education and groundbreaking research results and drawing on our location in the Arctic region, we create global societal benefit. Our scientific and artistic research and education are carried out in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading uni... Visa mer
Luleå University of Technology experiences rapid growth with world-leading expertise within several research domains. We shape the future through innovative education and groundbreaking research results and drawing on our location in the Arctic region, we create global societal benefit. Our scientific and artistic research and education are carried out in close collaboration with international, national and regional companies, public actors and leading universities. Luleå University of Technology has an annual turnover of SEK 1.9 billion. Today, we have 1,815 staff and 19,155 students.

In the coming years, multi-billion investments will be made in large projects in Northern Sweden to create a fossil-free society both nationally and globally. Luleå University of Technology is involved in several of these cutting-edge research projects and in the societal transformation that they entail. We offer a broad range of courses and study programmes to match the skills in demand. We hope that you will help us to build the sustainable companies and societies of the future.
The Department of Civil, Environmental and Natural Resources Engineering offers unique, collective research expertise in civil and structural engineering. The research subject Structural Engineering is now seeking a highly motivated associate senior lecturer contributing with research and education in structural engineering.

The Research Subject has as mission to preserve, transfer and create knowledge in structural and fire engineering domains and has three goals. First to educate students in structural and fire engineering, second to research and develop methods to prolong the life length of existing structures and third, to research and develop structural design methods to promote circularity in construction industry.

Duties
We are seeking a highly motivated and qualified individual to join our academic team as an Associate Senior Lecturer in Structural Engineering. You will be responsible for teaching and conducting research in the area of structural engineering, with a focus on the design and analysis of reinforced concrete and composite structures. You will be expected to develop and deliver courses related to your expertise, as well as contribute to the supervision of graduate students in related research projects. Other duties will be to publish research findings in top-tier journals and present at conferences and to participate in the development of research proposals and securing external funding. You are expected to contribute to the academic and administrative duties of the department, including student advising and service on departmental committees.

Qualifications
Eligible to be employed as an assistant senior lecturer is a person who has completed a doctoral degree in Structural Engineering or a related field or has a foreign doctoral degree that is considered to correspond to a doctoral degree.

In the first instance, those considered for employment should have completed a doctoral degree no more than five years before the end of the application period. If there are special reasons, the doctoral degree may have been completed earlier. By special reasons is meant leave due to illness, parental leave, clinical service, positions of trust, or similar circumstances.

Assessment criteria
The following assessment criteria are applied for the position:
* Scientific expertise
* Other assessment criteria

Other assessment criteria:


• A strong research record in the area of structural engineering, with a focus on reinforced concrete, composite structures and use of FRP for strengthening, as evidenced by high-quality publications in top-tier journals and conference proceedings
• A demonstrated ability to teach undergraduate and graduate courses in structural engineering, with a focus on reinforced concrete and composite structures
• Experience in supervising graduate students in related research projects
• A track record of securing external research funding is desirable
• A track record showing the ability to carry out work from a research idea to inovation is desirable
• Strong communication and interpersonal skills, and the ability to work effectively as part of a team

Preferred qualifications:


• Experience in conducting experimental and analytical research related to the use of FRP materials for strengthening of structures
• Experience in conducting research related to the dynamic response and load-carrying capacity of railway bridges, particularly concrete arch bridges
• A strong background in corrosion and fatigue analysis of structural materials
• A strong background in numerical modelling using non-linear finite element techniquesPeriod of employment
For this employment, an employment period of four years applies.

Promotion to senior lecturer
An assistant senior lecturer shall, upon application, be promoted to senior lecturer and a position until further notice. If the applicant is qualified for a position as senior lecturer and in an examination is deemed suitable for such a position, is determined in accordance with the assessment criteria set out below.

Information
The expected start date for the position is September 2023. Location: Luleå.

For further information, please contact: Jaime Gonzalez [email protected],  Professor Gabriel Sas, [email protected] 

Union representatives: SACO-S: Kjell Johansson, +46(0)920 49 1529, [email protected] OFR-S: Lars Frisk, +46(0)920 49 1792, [email protected].

In case of different interpretations of the English and Swedish versions of this announcement, the Swedish version takes precedence. For complete vacancy announcement please visit ltu.se/openpositions                     
 
Application
We prefer that you apply for this position by clicking on the apply button below. The application should include a CV, cover letter and copies of verified diplomas from high school and universities. Your application, including diplomas, must be written in English. Mark your application with the reference number below. 

Reference number: 1733-2023
Last day to apply: May 15, 2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i byggkonstruktion

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser erbjuder unik, kollektiv forskningsexpertis inom hela samhällsbyggnadsområdet. Forskningsämnet byggkonstruktion söker nu en mycket motiverad biträdande universitetslektor för utbildning och forskning inom byggnadsteknik.

Ämnet byggkonstruktion har som syfte att bevara, skapa och vidareförmedla kunskap om konstruktionsteknik och brandskydd. Vi arbetar mot tre övergripande mål:


• att utbilda studenter i konstruktionsteknik och brandskydd,
• att forska och utveckla metoder för att förlänga livslängden på befintliga konstruktioner
• att forska och utveckla metoder som främjar cirkularitet och resursåtervinning inom byggsektorn.

 

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Arbetsuppgifter
Vi söker en högt motiverad och kvalificerad person att ansluta sig till vårt akademiska team som biträdande universitetslektor inom byggnadsteknik. Du kommer att vara ansvarig för att undervisa och genomföra forskning inom området för byggnadsteknik, med fokus på design och analys av armerad betong och kompositstrukturer. Du förväntas utveckla och leverera kurser relaterade till din expertis samt bidra till handledning av forskarstuderande inom relaterade forskningsprojekt. Övriga arbetsuppgifter innefattar publicera forskningsresultat i högkvalitativa tidskrifter och presentera vid konferenser och delta i utvecklingen av forskningsförslag och säkra extern finansiering. Du förväntas bidra till den akademiska och administrativa uppgifter inom avdelningen, inklusive studentrådgivning och tjänst på avdelningskommittéer.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen inom byggnadsteknik eller relaterat område eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet
* Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder:


• En stark forskningsbakgrund inom området för byggnadsteknik, med fokus på armerad betong, kompositstrukturer och användning av FRP för förstärkning, som styrks av högkvalitativa publikationer i högkvalitativa tidskrifter och konferensförhandlingar
• Visad förmåga att undervisa grund- och forskarutbildningar i byggnadsteknik, med fokus på armerad betong och kompositstrukturer
• Erfarenhet av handledning av forskarstuderande i relaterade forskningsprojekt
• En meriterad bakgrund inom att säkra extern forskningsfinansiering är önskvärd
• En meriterad bakgrund som visar förmågan att utföra arbete från en forskningsidé till innovation är önskvärd
• Stark kommunikations- och interpersonella färdigheter, samt förmågan att arbeta effektivt som en del av ett team


Meriterande:


• Erfarenhet av att genomföra experimentell och analytisk forskning relaterad till användning av FRP-material för förstärkning av strukturer
• Erfarenhet av att bedriva forskning relaterad till dynamisk respons och bärkraft av järnvägsbroar, särskilt betongbågbroar
• En stark bakgrund i korrosions- och trötthetsanalys av strukturella material
• En stark bakgrund i numerisk modellering med hjälp av icke-linjära ändelementstekniker


Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år. 

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
Tänk tillträde: augusti 2023. Placeringsort Luleå.

För ytterligare information, kontakta: biträdande universitetslektor Jaime Gonzalez [email protected], professor Gabriel Sas, [email protected].

Fackliga representanter: SACO-S: Kjell Johansson, +46 (0) 920 49 1529, [email protected] OFR-S: Lars Frisk, +46 (0) 920 49 1792, [email protected].

Ansökan
Vi föredrar att du ansöker om denna position genom att klicka på ansökningsknappen nedan. Ansökan ska inkludera ett CV, personligt brev och kopior av verifierade examensbevis från gymnasiet och universitet. Din ansökan, inklusive examensbevis, måste vara skriven på engelska eller svenska. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnumret: 1733-2023
Sista ansökningsdag: 15 maj 2023 Visa mindre

Vikarierande universitetslektor i gruv- och berganläggningsteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet är det ledande europeiska universitetet inom gruvbrytning och metallurgi. Universitetet erbjuder en unik möjlighet att utveckla, heltäckande forskningsfärdigheter genom hela gruvkedjan - från prospektering, gruvdrift, bearbetning och metallproduktion, till återhämtning efter avslutad gruvverksamhet. Vi söker nu en universitetslektor för att förstärka vårt team inom bergmekanik.

Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorer ska bedriva forskning, forskningshandledning och undervisning inom relevanta områden av forskningsämnet. Särskild tonvikt ligger på tillämpad forskning inom vårt ämne, så goda relationer med svenska och internationella gruv- och mineralindustrier är viktiga.

Universitetslektorer förväntas också bidra till universitetets utveckling, det vill säga bidra till att erhålla externa medel till ämnet, att kommunicera forskningsresultat via akademiska publikationer samt att delta i lednings- och administrativa uppgifter.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (i rangordning):
- Minst doktorsexamen i bergmekanik, gruv- eller anläggningsteknik med inriktning bergmekanik eller liknande
- Erfarenhet av internationellt forskningssamarbete
- Förmågan att samarbeta med samhället i stort
- Förmåga att kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete
- Excellens i muntlig och skriftlig engelska
- Erfarenhet av numerisk modellering, bergdynamik, vågutbredning i bergmassor, smällberg, riskreducering av seismiska händelser och design av bergförstärkning vid brytning på stort djup.

Information
Tjänsten är ett vikariat på heltid i 6 måndaer och placeringsort är Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Daniel Johansson, [email protected], 0920-49 2361

Facklig företrädare:SACO-S: Kjell Johansson, +46(0)920-49 1529, [email protected], OFR-S: Lars Frisk, +46(0)920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 17 april 2023
Referensnummer:1366-2023 Visa mindre

Vikarierande biträdande lektor i geoteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet är ett av Europas ledande universitet inom geoteknik. Universitetet erbjuder en möjlighet att utveckla kunskap och forskningsfärdigheter inom kallortsgeoteknik (tjäle, tjällyftning, tjällossning, permafrost och snömekanik), avancerad jordmekanik (mekaniska egenskaper hos sulfidjord, organisk jord och anrikningssand) samt väg- och bangeoteknik.

Ämnesbeskrivning
Geoteknik omfattar jordmekanik, jordmateriallära och grundläggningsteknik. I ämnet ingår tillämpningar inom anläggnings- och infrastrukturbyggnad, energi samt mineralutvinning.

Arbetsuppgifter
Idag bedrivs stora projekt inom järnvägsbyggnad i norra Sverige, Norrbotniabanan, vilket ger stora möjligheter att genomföra analyser parallell med samt integrerat i byggnationen. Till detta tillkommer nya avancerad numeriska metoder som kan simulera grundläggningsteknik. I den här positionen kommer du att fokusera på forskning och undervisning relaterad till numerisk modellering, laboratorieexperiment samt fältmätning, särskilt samverkan mellan jord och konstruktionselement, såsom pålgrundläggningar och armerad jord. Forskningsinsatserna kommer att vara inom flera områden inom geoteknik, exempelvis armerad bankpålning samt centrifugmodellering

Arbetet kan även omfatta handledning av studenter och undervisning i kurser som ligger under forskningsämnet idag och i framtiden.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
* Vetenskaplig skicklighet
* Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Undervisningserfarenhet
- Nätverk och kontakt med Trafikverket och andra intressenter
- Färdigheter inom Matlab, FEM och liknande
- Kunskap och erfarenhet av fältmätning och provtagning, speciellt i kallt klimat
- Goda kunskaper i engelska
- Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete med nationell och internationell industri
- Dokumenterad undervisningserfarenhet och studentvärderingar
- Förmåga att undervisa på svenska

Information
Det här är ett vikariat på sex månader. Placeringsort: Luleå

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: professor Jan Laue, 0920-49 1288, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 17 april 2023
Referensnummer: 1364-2023 Visa mindre

Universitetslektor i arbetsterapi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Vid avdelningen för hälsa, medicin och rehabilitering finns utbildningar för arbetsterapeut-, fysioterapeut-, hälsovägledarexamen samt kandidatexamen i psykologi. Vid avdelningen finns forskningsämnena arbetsterapi, fysioterapi, och psykologi inrättade.

Nu söker vi en universitetslektor i arbetsterapi som kan stärka vårt team!

Ämnesbeskrivning
Arbetsterapi omfattar kunskap om människans dagliga aktiviteter i relation till utveckling, delaktighet och hälsa. Inom ämnet studeras hur faktorer relaterade till individen i samspel med faktorer i miljön påverkar individers, gruppers och populationers möjligheter till att vara engagerade i dagliga aktiviteter och deras betydelse för hälsa och ohälsa. Ämnet omfattar även kunskap om hur aktiviteter kan användas terapeutiskt för att främja hälsa och utveckling samt förebygga ohälsa.

Arbetsuppgifter
Anställningen som universitetslektor innefattar att tillsammans med övriga disputerade inom ämnet arbetsterapi ansvara för utvecklingen av ämnet arbetsterapi på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen som universitetslektor i arbetsterapi omfattar även kursansvar, undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examinationer på grund- och avancerad nivå inom ämnet. Dessutom handledning av forskarstuderande, medverka vid forskningsansökningar, bygga forskningsnätverk och bedriva egen forskning. I tjänsten ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället.

Behörighetskrav enligt högskoleförordningen och anställningsordningen
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder

- Förmåga att söka och erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället såväl gällande forskning som utbildningsinsatser
- Förmåga att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk
- Erfarenhet av att ha kursansvar, undervisa, handleda och examinera inom ämnet arbetsterapi.
- Praktisk erfarenhet av nätbaserad undervisning.
- Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- Kunna undervisa på svenska och engelska

Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga och social kompetens är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Därutöver ska hänsyn tas till andra sakliga grunder som till exempel universitetets jämställdhetsmål.

Information
Tjänsten är tillsvidare med placeringsort Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta Katarina Mikaelsson, avdelningschef, [email protected], 0920–49 3823

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson,  [email protected] Telefon: 0920-49 15 29 OFR- Lars Frisk, [email protected] Telefon: 0920-49 17 92

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 11 april 2023
Referensnummer: 1080-2023 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i rättsvetenskap

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Enheten för rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet ingår i avdelningen för samhällsvetenskap vid Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av rättsvetenskap av ämnesenheterna statsvetenskap, historia och nationalekonomi. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen är fokuserad på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Enheten är i en expansiv fas och har behov av att förstärka ämnets undervisning och forskning.

Ämnesbeskrivning
Rättsvetenskap är studiet av rättsregler och deras tillkomst, innehåll och tillämpning. Forskningen vid Luleå tekniska universitet är inriktad mot miljö- och naturresursrätt i vid mening och omfattar sådana delar av civilrätten, den offentliga rätten, den internationella rätten och EU-rätten som har betydelse för miljö- och naturvård och som har samband med nyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta såväl undervisning som forskning och därtill hörande arbetsuppgifter. Inom undervisningen ingår kursplanering- och utveckling, kursansvar, examination och handledning inom det rättsvetenskapliga kandidatprogrammet samt på rättsvetenskapliga kurser inom andra program. Undervisningen på kandidatnivå sker utan undantag på svenska. Grundutbildningen i rättsvetenskap vid Luleå tekniska universitet innefattar såväl civilrättsliga som offentligrättsliga ämnen, samt rättsvetenskaplig teori och metod. I arbetet ingår också att aktivt delta i ämnets utvecklingsarbete rörande forskning, forskningsansökningar och samverkan med andra ämnen och det omgivande samhället.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder

 Övriga bedömningsgrunder


• Erfarenhet av att bedriva undervisning inom flera rättsområden.
• Erfarenhet av att empirisk och teoretiskt arbeta med rättsvetenskapliga frågeställningar med betydelse för utnyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi, samt för miljö- och naturvård är meriterande.
• God initiativ- och samarbetsförmåga samt intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser.
• Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift.
• Erfarenhet från att formulera projektansökningar är också meriterande.


Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Maria Pettersson, ämnesföreträdare, 070-220 99 11, [email protected] och Jerry Blomberg, avdelningschef, 070-26 82 188, [email protected] 

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vänligen ansök om tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen nedan och bifoga begärda ansökningshandlingar inklusive examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk självreflektion och publikationer etc. Följ länken instruktionerna för sökande för kompletta instruktioner. Observera att den sökandes utbildningskvalifikationer bör vara särskilt dokumenterade.

Sista ansökningsdag: 8 mars 2023
Referensnummer:  745-2023 Visa mindre

Universitetslektor i kommunikation och beräkningssystem

-med inriktning mot nya programmeringsparadigm och algoritmer för neuromorfa datorer Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, n... Visa mer
-med inriktning mot nya programmeringsparadigm och algoritmer för neuromorfa datorer

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Avdelningen datavetenskap vid Luleå tekniska universitet har behov av att anställa en universitetslektor inom algoritmer och programmeringsparadigm för framtida datorarkitekturer (neuromorfa) särskild anpassade för implementation av artificiella intelligensfunktioner. Avdelningen inkluderar forskningsämnena kommunikation och beräkningssystem samt distribuerade datorsystem och består av ca 45 anställda forskare, lärare och doktorander. Medarbetarna undervisar vid våra utbildningsprogram inom datateknik, datorspelsprogrammering, datornätverk och informationssäkerhet.

Forskningen inom avdelningen handlar på en övergripande nivå om digitalisering i samhälle och industri från sensornivå, via automatiserade processer samt grund forskning inom algoritmer och beräkningssystem för artificiell intelligens.

Ämnesbeskrivning
Kommunikations- och beräkningssystem omfattar forskning kopplat till integrerad utveckling och hantering av pålitliga nätverksarkitekturer, resurseffektiva algoritmer och programmeringsparadigm för framtida datorarkitekturer i valda tillämpningar.

Arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta med det nystartade projektet ”Vektorsymboliska arkitekturer som ett algebraiskt programmeringsspråk för neuromorfa datorer” som är finansierat av Veteskapsrådet. Projektet pågår under perioden 2023 till 2027. Som universitetslektor är du ansvarig för att bidra till ovannämnda forskningsprojekt samt att tillsammans med professorer och övriga i ämnet ansvara för utveckling av ämnet på grundläggande, avancerad och forskarutbildningsnivå samt vara involverad i våra olika utbildningsprogram och kurser.

Befattningen innebär att:
- Bedriva forskning inom området hyperdimensionala beräkningar och vektor-symboliska arkitekturer
- Bidra med forskningsresultat till ovannämnda forskningsprojekt
- Ansvara för, utveckla, undervisa och examinera kurser på våra utbildningsprogram
- Handledning av studenter och doktorander
- Forskningsuppgifter inom ämnet, exempelvis ansöka och leda, samt samverka i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat
- Samverka med omgivande samhälle

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):


• Doktorsexamen inom datalogi, datateknik, datavetenskap eller annat relevant område med fokus på maskininlärning och artificiell intelligens.
• Skicklighet i att söka extern finansiering - bevisad förmåga att finansiera sin forskning igenom beviljad individuell EU eller nationell finansiering, exempelvis Marie Curie Postdoctoral fellowship, International Postdoc Grant from Swedish Research Council eller liknade.
• Vetenskaplig fokus på matematiska egenskaper av högdimensionella slumpmässiga representationsutrymme, hyperdimensionella beräkningar (så kallade vektor-symboliska arkitekturer) samt kärnmetoder i maskininlärning.
• Tidiga publikationer samt genomförande av (eller deltagande i) forskningsprojekt inom ovanstående område är ett krav. Du ska ha erfarenhet av självständig forskningsarbete bevisad igenom en hög citeringsindex (Google Scholar h-index >=25) med expert-nivåkunskap av VSA.
• Bevisad undervisningserfarenhet inom område maskininlärning och artificiell intelligens på grund- och avancerat nivå.

Information
Anställningen är tillsvidare och placerad i Luleå.

För mer information, vänligen kontakta avdelningschef Kåre Synnes, 0920-49 1507 kare.synnes@ltu,se eller ämnesföreträdare Valeriy Vyatkin, 0920-49 2505 [email protected]

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 2023-01-31
Referensnummer: 5156-2022 Visa mindre

Universitetslektor i svenska med didaktisk inriktning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.
Institutionen hälsa, lärande och teknik (HLT) är en akademisk mötesplats där vetenskapliga perspektiv på kunskap om lärande och hälsa sammanförs. Institutionen erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Vid HLT finns många program och kurser inom det humanistiska och naturvetenskapliga området.

HLT består av tre avdelningar med ca 220 anställda och drygt 2500 studenter med forskning inom nio forskningsämnen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik (PSÄ) har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplad till lärarutbildning, förskola och skola.

Vi avser att stärka ämneskompetensen inom området svenska med didaktisk inriktning och söker nu en universitetslektor med kompetens inom läs- och skrivutveckling samt yngre barns språk och kommunikation.

Ämnesbeskrivning
Svenska med didaktisk inriktning har sin tyngdpunkt på forskning i relation till skolämnet svenska och till lärarutbildningens innehåll. Förutom ämnesdidaktisk forskning innefattas även litteraturvetenskaplig, medievetenskaplig och språkvetenskaplig forskning inom ämnet. Centrala studieobjekt är didaktiska aspekter av barns, ungdomars och vuxnas kommunikativa praktiker samt kulturell och litterär socialisation.

Arbetsuppgifter
Välkommen till oss! I din roll som universitetslektor kommer du huvudsakligen arbeta med undervisning i lärarutbildningen och då främst i ämnet svenska för lärare på grundnivå i åldersgrupperna F–3 och 4–6, fristående kurser samt handledning av examensarbeten i lärarutbildningarna. I arbetsuppgifterna ingår även 30% forskning under två år med möjlighet till förlängning.

Du kommer att ha en viktig roll i vårt utvecklings- och kvalitetsarbete och tillföra erfarenheter till de aktuella verksamhetsområdena. Det förväntas att du ska vara delaktig i forskningsmiljöer, i forskningsprojekt och i förekommande fall i forskarutbildning. Det är av stor vikt att du känner dig bekväm i att kommunicera forskningsresultat via akademiska publikationer.

Vidare är samverkan med det omgivande samhället en viktig del av arbetsuppgifterna och att följa ämnets internationella utveckling. Du förutsätts delta i/visa intresse för lednings- och administrativa arbetsuppgifter.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som

*avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
*visat pedagogisk skicklighet
*genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

*Vetenskaplig skicklighet
*Pedagogisk skicklighet
*Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

*administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
*förmåga att samverka med det omgivande samhället
*förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
*förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete
*kunna undervisa på svenska och/eller engelska

Du som söker ska ha dokumenterad pedagogisk erfarenhet med tydlig koppling och relevans för lärarutbildning i svenska. Du har undervisningserfarenhet från högskolesektorn och förmåga att undervisa inom svenskämnet och om du dessutom har undervisningserfarenhet i svenska inom lärarutbildning eller i utbildningsvetenskapliga kurser ser vi det som meriterande. Likaså är det meriterande om du har erfarenhet av att handleda och examinera studenter i verksamhetsförlagd utbildning och i examensarbete. Har du yrkeserfarenhet från arbete i grundskolan inom relevant ämnesområde är även det meriterande.

Vi ser gärna att du har forskat inom det svenskdidaktiska fältet och har publicerat i välrenommerade vetenskapliga tidskrifter. Vidare ser vi det även som meriterande om du har erfarenhet av arbete i och ledning av externfinansierade forskningsprojekt. För tjänsten krävs god förmåga av att använda sig av digitala undervisningsverktyg, digitala forskningsverktyg samt digitala administrativa system.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) och med placeringsort Luleå. Tillträde snarast, efter överenskommelse.  Provanställning kan komma att tillämpas.

För mer information, vänligen kontakta ämnesföreträdare Caroline Graeske, 0920-49 1005 [email protected] och avdelningschef Åsa Bjuhr, 0920-49 1552 [email protected].

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 22 februari 2023
Referensnummer: 480-2023 Visa mindre

Universitetslektor i informationssystem

-med inriktning mot data science och systemvetenskap Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag,... Visa mer
-med inriktning mot data science och systemvetenskap

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Här får du möjlighet att tillhöra en innovativ forskarmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar –att stödja och förstå den digitala transformationen hos företag och i samhället.

Avdelningen för digitala tjänster och system vid Luleå tekniska universitet avser att rekrytera en universitetslektor inom informationssystem med inriktning mot Data Science och Systemvetenskap. Avdelningen inkluderar ämnet informationssystem och centrumbildningarna Center för distansöverbryggande teknik samt Center för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer. Forskningen inom avdelningen fokuserar på en övergripande nivå på en hållbar digital transformation från samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv. Detta gör vi genom att bedriva undervisning och forskning inom områdena ansvarstagande digital innovation, datadrivet beslutsfattande och informationssäkerhet.

Ämnet inkluderar studier och utveckling av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Vid Luleå tekniska universitet fokuserar forskningen på att utveckla kunskap om, samt påverka, den pågående digitala transformationen i samhället med målet att bidra till ett hållbart samhälle där vi tar utgångspunkt i lokala förutsättningar för att uppnå en global förändring. Inom ämnet bedriver vi undervisning inom fyra utbildningsprogram: systemvetenskap, digital tjänsteutveckling, datavetenskap (data science) och informationssäkerhet.

Ämnesbeskrivning
Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i informationssystem med inriktning mot Data Science och Systemvetenskap ansvarar du tillsammans med professorer och andra i ämnet för utvecklingen av ämnet på grund- och avancerad nivå. Som universitetslektor förväntas du stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom inriktningarna och bidra till att etablera fältet internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som forskningsområde på vårt universitetsområde i Luleå. Som universitetslektor är du involverad i både ämnets utbildningar med inriktning mot data- och beslutsvetenskap samt Systemvetenskap, och specifik forskning inom datavetenskap (data science), maskininlärning, nätverksteori, AI, komplexa system eller andra närliggande områden. Arbetet omfattar samarbete med övriga samhället och därför är erfarenhet av innovationsprojekt och att kunna kommunicera med företag och andra organisationer i vårt närområde meriterande. De aktuella arbetsuppgifterna ger dig en unik möjlighet att bli en del av en kreativ och innovativ forskargrupp samt att bedriva arbete i nära samverkan med industrin och det omgivande samhället.

Tjänsten innebär att du kommer:
- Ansvara för, utveckla, undervisa och examinera kurser inom data science och Systemvetenskap
- Handleda studenter
- Arbeta med forskningsuppgifter inom data science och systemvetenskap (exempelvis söka, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat)
- Samarbeta med det omgivande samhället

Behörighet
För att vara behörig att bli anställd som universitetslektor behöver du ha:
- Avlagt doktorsexamen i informationssystem eller annat närliggande område, eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens.
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet i ämnet informationssystem med inriktning mot datavetenskap och systemvetenskap.
- Pedagogisk skicklighet, och undervisat i kurser inom datavetenskap och systemvetenskap, såsom tex dataanalys och programmering.
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):
- Att kunna kommunicera på svenska i både tal och skrift
- Erfarenhet från undervisning på universitetsnivå
- Kunskap inom Data Science (t.ex. dataanalys, beslutsvetenskap, datavetenskap (data science), beslutsstöd, business intelligence, prediktiv analys, eller ett närliggande område)
- Kunskap inom Systemutveckling (t.ex. databaser, programmering).
- Kunskap inom maskininlärning tex textanalys.
- Utvecklat samverkan med olika aktörer i samhället
- Kunskap om innovation och kreativitet

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad i Luleå.

För mer information vänligen kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Anna Ståhlbröst 070-624 01 86 [email protected] Avdelningschef Johan Wenngren 070-532 32 58 [email protected]

Facklig representanter:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 5160-2022
Sista ansökningsdag: 10 januari 2023 Visa mindre

Universitetslektor i maskininlärning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Luleå tekniska universitet är ett av Sveriges ledande universitet inom området maskininlärning, speciellt inom djupinlärning, med ELLIS-forskare (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) i olika stadier, samt unika labb för fältrobotik, djupinlärning och människa-datorinteraktion. Vidare är Luleå tekniska universitet mycket starkt inom industriell samverkan.

Ämnet maskininlärning (ML) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu excellenta forskare som bidrar till vår växande verksamhet. ML-gruppen bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av maskininlärning för samhällets välfärd med ett specifikt fokus på hållbar maskininlärning för innovativ industri och infrastruktur.

ML-gruppen ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering. Programmet tar upp forskning om artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap och bildar intelligenta system-of-systems. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till nytta för svensk industri.

För att stärka vår grupp inom maskininlärning, rekryterar vi utmärkta forskare som arbetar inom ett eller flera av följande områden:

- Hållbar maskininlärning, t.ex. resurseffektiva metoder, specifik hårdvara (neuromorphic computing quantum computing)
- AI på topologiskt komplexa eller distribuerade system (distribuerad ML, graf NN)
- Systems of Systems AI
- Fysikinformerad maskininlärning

Ämnesbeskrivning
Maskininlärning fokuserar på metoder med vilka datorsystem använder data för att förbättra sin egen prestanda, förståelse och till att göra konkreta förutsägelser och har nära anknytning till tillämpningar

Arbetsuppgifter
Universitetslektorer ska normalt vara engagerade i universitets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. För en universitetslektor ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Universitetslektorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag. För universitetslektorer ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Vidare förväntas den universitetslektorn samarbeta med näringsliv och samhälle samt bidra till verksamheten inom WASP-programmet och dess nationella verksamhet. Universitetslektorn kommer ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig för att kunna ta andra lärartjänster med högre behörighetskrav (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Efter ansökan kan universitetslektorn ansöka om befordran till biträdande professor enligt 4 kap 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- vetenskaplig skicklighet
- pedagogisk skicklighet
- övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):

- mobilitet/internationell erfarenhet (t.ex. doktorsexamen utanför Sverige och/eller betydande tid efter doktorsexamen utanför Sverige)
- kompetens i utveckling och ledarskap av verksamhet och personal vid universitetet
- om relevant, förmågan att samarbeta med samhället i stort
- om relevant, förmåga att erhålla extern forsknings- och utvecklingsfinansiering
- om relevant, förmåga att kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placeringsort i Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Marcus Liwicki 0920–491006, [email protected], Avd. chef Björn Backe, 0920-492111, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2023
Referensnummer: 4712-2022 Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad - akutsjukvård

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Nu söker vi en universitetslektor i omvårdnad med inriktning akutsjukvård. Som universitetslektor i omvårdnad är du tillsammans med professorer, biträdande professorer och övriga lektorer ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Forskning och handledning av forskarstuderande ses som en naturlig del i anställningen. I tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.

Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor kommer du att undervisa, handleda och examinera sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter inom omvårdnad och medicinsk vetenskap samt vara kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå. Du kommer främst att undervisa inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på akutsjukvård, och undervisning i övriga kurser och program kan förekomma. Studenterna möter du både här på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning)

- Att den sökande är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning inom akutsjukvård eller motsvarande
- Yrkeserfarenhet och erfarenhet av forskning som sjuksköterska och specialistsjuksköterska inom akutsjukvård
- Erfarenhet att handleda och examinera examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt erfarenhet att undervisa inom ämnet omvårdnad och medicinsk vetenskap
- Erfarenhet att söka extern finansiering för forskning
- Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska

Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.

Information
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning med placering vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och är ämnesmässigt knuten till omvårdnad med utbildningsprogrammen sjuksköterska och röntgensjuksköterska samt specialistsjuksköterskeprogrammen med inriktning mot ambulans, anestesi, operation, intensivvård, psykiatri, distriktssköterska respektive vård av äldre. Anställningen omfattningen är 100% eller enligt överenskommelse. Undervisning på annat program kan vara aktuellt.

Tillträde enligt överenskommelse. Luleå tekniska universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Eva Lindgren, avdelningschef, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik tfn: 0920 – 49 22 19, e-post [email protected] eller Åsa Engström, professor och ämnesföreträdare, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik tfn 0920-49 3875, 072-532 23 55, e-post [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529, [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4948-2022
Sista ansökningsdag: 4 januari 2023 Visa mindre

Universitetslektor i robotik och AI

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Luleå tekniska universitet är ett av Sveriges ledande universitet inom området AI, särskilt inom fältrobotik, med ELLIS-forskare (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems) i olika stadier, samt unika labb för fältrobotik, djupinlärning och människa-datorinteraktion. Vidare är Luleå tekniska universitet mycket starkt inom industriell samverkan.

Ämnet robotik och artificiell intelligens (RAI) vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet söker nu excellenta forskare som bidrar till vår växande verksamhet. RAI-gruppen bedriver grundläggande forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på flyg-, mark- och rymdrobotik.

RAIs vision syftar till att minska gapet från teori till verklighet, samtidigt som gruppen har en stark expertis inom fältrobotik. Specifika tillämpningsområden är robotik för gruvor, byggarbetsplatser, flyginspektion av åldrande infrastruktur, search and rescue med multirobotar, sensorfusion och multirobotkoordinering, inklusive varseblivning, decentralisering och uppdragsutförande.

RAI-teamet har ett starkt europeiskt deltagande i flera FoU&I-projekt. RAI har också deltagit i DARPA SUB-T-utmaningen med CoSTAR-teamet lett av NASA/JPL.

RAI-gruppen ingår i Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP). WASP är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, ett stort nationellt initiativ för strategiskt motiverad grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering. Programmet tar upp forskning om artificiell intelligens och autonoma system som agerar i samarbete med människor, anpassar sig till sin omgivning genom sensorer, information och kunskap och bildar intelligenta system-of-systems. WASPs vision är excellent forskning och kompetens inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvara till nytta för svensk industri.

För att stärka vår grupp inom Robotik och AI, rekryterar vi utmärkta forskare som arbetar inom ett eller flera av följande områden inom robotperception och autonomi:
- Deep Learning
- Data Augmentation
- Machine Vision
- Data driven learning
- Reinforcement Learning
- Learning Based Control

Arbetsuppgifter
Universitetslektorer ska normalt vara engagerade i både universitets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning. För en universitetslektor ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Universitetslektorer förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag. För universitetslektorer ingår även att delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Vidare förväntas universitetslektorn samarbeta med näringsliv och samhälle samt bidra till verksamheten inom WASP-programmet och dess nationella verksamhet. Universitetslektorn kommer ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig för att kunna ta andra lärartjänster med högre behörighetskrav (se 4 kap. 12 a § högskoleförordningen). Efter ansökan kan universitetslektorn ansöka om befordran till biträdande professor enligt 4 kap 12 c § högskoleförordningen.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):
- mobilitet/internationell erfarenhet (t.ex. doktorsexamen utanför Sverige och/eller betydande tid efter doktorsexamen utanför Sverige)
- kompetens i utveckling och ledarskap av verksamhet och personal vid universitet
- om relevant, förmågan att samarbeta med samhället i stort
- om relevant, förmåga att erhålla extern forsknings- och utvecklingsfinansiering
- om relevant, förmåga att kommunicera forsknings- och utvecklingsarbete

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och placeringsort är Luleå. För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos, 0920–491298, [email protected], Avd. chef Andreas Johansson, 0920-492334, [email protected]
Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected]  OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2023
Referensnummer: 4714-2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i VA-teknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.VA-teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 40 personer, ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka 25 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk.

Forskningsämnet vatten- och avloppsteknik vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet söker en biträdande universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektor ska under anställningstiden meritera sig för prövning till universitetslektor och ska normalt vara engagerad i universitetets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar i korthet:


• Kursansvar och examinator för grundutbildningskurser på grundläggande nivå
• Undervisning och administration inom VA-teknikämnets kurser. Detta innebär exempelvis planering, förberedelser och genomförande av föreläsningar, lektioner, seminarier, workshoppar, laborationer och fältövningar, utforma och rätta tentamina och inlämningsuppgifter, schemaläggning, utveckling av kurser, upprättande av kursrum i undervisningsportalen (Canvas), rapportera resultat och kurspoäng samt kommunicera detta med studenterna.  
• Handledning av doktorander i samverkan med huvudhandledare. Detta innebär exempelvis att medverka vid planering av doktoranders undersökningar och utbildning, bistå vid fält- och laboratoriearbete, utvärdera forskningsresultat och stödja i skrivprocessen.
• Söka projektbidrag i samverkan med övriga i forskargruppen och på andra sätt bidra till att utveckla och driva forskning i VA-teknik, med fokus på dagvattenkvalitet, framåt.
• Presentera och sprida information, muntligt och skriftligt, om forskningen och utbildningen i VA-teknik för andra forskare, yrkesverksamma och allmänhet.

 Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Förmåga att samverka med det omgivande samhället

- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

- Erfarenhet av undervisning och att kunna undervisa på svenska och engelska

- Kunskaper inom området VA-teknik i allmänhet och dagvattenkvalitet i synnerhet

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering;
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete med nationella och internationella parter;
- Dokumenterad undervisningserfarenhet och studentvärderingar;
- Förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Heléne Österlund, 0920-492294, [email protected]

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 4 december 2022
Referensnummer: LTU-4380-2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i VA-teknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.VA-teknik vid Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser har en stark position inom forskning och utbildning inom urbana vattensystem, främst avseende områdena dagvatten, avloppsvatten och avloppssystem. Gruppens övergripande mål är att bidra till utvecklingen av hållbara urbana vattensystem. Att vara en del av forskargruppen innebär att arbeta i en internationell och kreativ miljö. I gruppen ingår ca 40 personer, ett antal seniora forskare, svenska och internationella adjungerade professorer och cirka 25 doktorander. Gruppen har ett omfattande nationellt och internationellt samarbetsnätverk.

Forskningsämnet vatten- och avloppsteknik vid institutionen för samhällsbyggnad och naturresursteknik vid Luleå tekniska universitet söker en biträdande universitetslektor.

Ämnesbeskrivning
VA-teknik omfattar hela det urbana vattensystemet (dag-, dricks- samt avloppsvatten) med avseende på insamling, transport och behandling samt organisation/planering. Forskningen syftar till en god samhällsekonomi och miljö, klokt resursutnyttjande samt medborgarnas säkerhet och hälsa.

Arbetsuppgifter
Biträdande universitetslektor ska under anställningstiden meritera sig för prövning till universitetslektor och ska normalt vara engagerad i universitetets utbildning, pedagogiska utvecklingsarbete och forskning.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna innefattar i korthet:


• Kursansvar och examinator för grundutbildningskurser på grundläggande nivå
• Undervisning och administration inom VA-teknikämnets kurser. Detta innebär exempelvis planering, förberedelser och genomförande av föreläsningar, lektioner, seminarier, workshoppar, laborationer och fältövningar, utforma och rätta tentamina och inlämningsuppgifter, schemaläggning, utveckling av kurser, upprättande av kursrum i undervisningsportalen (Canvas), rapportera resultat och kurspoäng samt kommunicera detta med studenterna.  
• Handledning av doktorander i samverkan med huvudhandledare. Detta innebär exempelvis att medverka vid planering av doktoranders undersökningar och utbildning, bistå vid fält- och laboratoriearbete, utvärdera forskningsresultat och stödja i skrivprocessen.
• Söka projektbidrag i samverkan med övriga i forskargruppen och på andra sätt bidra till att utveckla och driva forskning i VA-teknik, med fokus på dagvattenkvalitet, framåt.
• Presentera och sprida information, muntligt och skriftligt, om forskningen och utbildningen i VA-teknik för andra forskare, yrkesverksamma och allmänhet.

 Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Förmåga att samverka med det omgivande samhället

- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

- Erfarenhet av undervisning och att kunna undervisa på svenska och engelska

- Kunskaper inom området VA-teknik i allmänhet och dagvattenkvalitet i synnerhet

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering;
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete med nationella och internationella parter;
- Dokumenterad undervisningserfarenhet och studentvärderingar;
- Förmåga att undervisa på svenska och engelska.

Information
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta: Heléne Österlund, 0920-492294, [email protected]

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Sista ansökningsdag: 4 december 2022
Referensnummer: LTU-4380-2022 Visa mindre

Universitetslektor i fysik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Specifikt för tjänsten
Den gröna omställningen kommer att påverka allt vi i dag tar för givet. Framtidens lösningar kräver goda kunskaper i naturvetenskap men också ny teknik vars implementering kräver god förståelse för de tekniska, sociala och ekonomiska aspekter som påverkar omställningen. Luleå tekniska universitetet har därför nyligen inrättat ett civilingenjörsprogram i klimatfysik, teknik och samhälle och satsar på att förstärka kompetensen inom området. Tjänsten innebär en unik möjlighet att utveckla det nya civilingenjörsprogrammet som kommer spela en central roll i regionens och världens gröna omställning.

Vi söker en teknisk fysiker, eller liknande, med kunskap och intresse inom områdena teknik och fysik för klimatet. Som medarbetare kommer du att vara med och utveckla kurser för vårt nya utbildningsprogram, exempelvis med tekniska tillämpningar för klimatet. Med befattningen vill vi också ytterligare befästa vår undervisningskompetens vad gäller grundläggande och avancerade fysikkurser vid Luleå tekniska universitet samt forskningskompetensen i fysik inom ett av fysikämnena experimentell fysik eller tillämpad fysik.

Tillämpad fysik
Ämnet omfattar fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Experimentell fysik
Ämnet omfattar experimentell fysik med inriktning mot materialvetenskap inom mikro- och nanoområdet som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Vilket av de två ämnena du placeras vid avgörs av din kompetensprofil.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort engagemang för klimatfrågan eftersom du kommer vara med och utveckla det nya civilingenjörsprogrammet i klimatfysik, teknik och samhälle, både övergripande och via programdriven kursutveckling. Du kommer utveckla, planera, administrera, leda och genomföra undervisning särskilt i kurser som handlar om fysik och teknik för klimatet. Det ingår också undervisning inom universitetets befintliga baskurser i fysik samt, beroende på din specialitet, avancerade fysikkurser inom civilingenjörsprogrammen klimatfysik, teknik och samhälle, teknisk fysik och elektroteknik, rymdteknik och/eller inom ämneslärarutbildningen. Förtrogenhet med, och dokumenterat arbete med, sådan undervisning är därför meriterande.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med relevans för ett av våra fysikämnen, experimentell fysik eller tillämpad fysik.

- Visat pedagogisk skicklighet.

- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):

- Erfarenhet av pedagogiskt ledarskap som t.ex. programansvarig, studierektor eller liknande.
- Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.
- Sökandes grad av internationellt erkännande.
- Förmåga att erhålla forsknings- och utvecklingsmedel.
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället.
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vi ser helst att du är verksam inom ett område som berikar den nya utbildningen och befintlig forskning, vilket även kan innebära att du har expertis inom ett område av fysiken som kompletterar den befintliga vid Luleå tekniska universitetet. Många av våra studenter är blivande civilingenjörer och ingenjörer, därför får du gärna ha liknande erfarenheter och/eller vana att undervisa blivande ingenjörer. Det är nödvändigt att du kan undervisa och bedriva kursutveckling på god svenska. Det är en fördel att kunna uppvisa engagemang i klimatfrågan. Vid rekryteringen kan också vikt läggas vid den prognos som man kan göra för framtida pedagogisk och vetenskaplig verksamhet och vid kvalitet snarare än kvantitet.

Information
Anställningen är tillsvidare med placering i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor Andreas Larsson, 0920-49 1848, [email protected] eller professor Nils Almqvist, 0920-49 2291, [email protected]

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Sista ansökningsdag: 15 januari 2023
Referensnummer: 4302-2022 Visa mindre

Universitetslektor i utvecklingspsykologi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Vi söker en universitetslektor som vill vara delaktig i Luleå tekniska universitets vision att forma framtiden genom nydanande utbildning och banbrytande forskning samt som har kompetens och drivkraft att integrera utbildning och forskning inom området utvecklingspsykologi.

Vid avdelningen hälsa, medicin och rehabilitering bedrivs utbildningar för arbetsterapeut- och fysioterapeutexamen, kandidatutbildningar i hälsovägledning och psykologi, samt kurser i medicinsk vetenskap. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi och psykologi.

Befattningen som universitetslektor i utvecklingspsykologi är placerad på forskningsämnet psykologi. Idag är vi 21 medarbetare varav fem doktorander verksamma inom ämnesområden så som klinisk psykologi, idrottspsykologi, vittnespsykologi, utvecklingspsykologi, kognitiv psykologi, kognitiv neurovetenskap och teknisk psykologi.

Psykologiämnet medverkar i LTUs strategiska miljö PRECISE om hållbar precisionshälsa för banbrytande forskning i samverkan mellan universitet och olika samhällsaktörer samt Depict Lab, en avancerad mobil laborativ miljö för att belysa människa-teknik interaktioner.

Vill du vara med och bidra till vår växande och kreativa verksamhet genom att medverka i ansökan om examinationsrätt för psykologexamen, vara involverad i vårt kandidatprogram i psykologi samt i kursen evidensbaserad psykoterapi.

Ämnesbeskrivning
Ämnet Psykologi handlar om att systematiskt utforska individens upplevelser, beteende och biologi samt dess inbördes samband och underliggande mekanismer. Psykologi som disciplin har producerat tillämpbar kunskap till nytta för individen i över 100 år med avsikt att beskriva och förstå människans känslor, tankar och beteenden i alla situationer och miljöer

Arbetsuppgifter
Arbetsområdet är i första hand utvecklingspsykologi för den aktuella anställningen men även arbete inom psykologins övriga områden kommer att utgöra en viktig del för anställningen.

Inom undervisningsuppdraget förväntas du utveckla och upprätthålla pedagogisk kvalitet, undervisa och handleda studenter på alla nivåer. Arbetsuppgifterna innebär även att bedriva forskning med inriktning mot utvecklingspsykologi. Uppdraget inom forskning innefattar att bilda nätverk och samverka med Region Norrbotten, kommuner och privata aktörer men även att vara aktiv i forskningssamhället och söka externa forskningsmedel. Inom ramen för tjänsten ingår även arbete som innefattar lednings- och administrativa uppdrag, men även att bidra till universitetets utvecklingsarbete samt följa ämnets internationella utveckling inom området för utvecklingspsykologi.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning)

- Psykologlegitimation och klinisk erfarenhet är meriterande
- Erfarenhet av att tidigare ha undervisat på psykologprogram är meriterande
- Kunna undervisa på svenska och engelska
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället

För att lyckas och trivas i rollen som universitetslektor behöver du ha god samarbets- och planeringsförmåga, samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning, grundutbildning och innovation inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling. Vidare har du förmåga att skapa och underhålla kontakter, du är kommunikativ och lyhörd.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse. Luleå tekniska universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Avdelningschef Katarina Mikaelsson, [email protected], 0725390667 samt ämnesföreträdare och professor Jessica Körning.Ljungberg, [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529, [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4076-2022
Sista ansökningsdag: 6 jan 2023 Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad - psykiatrisk vård

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Nu söker vi en universitetslektor i omvårdnad med inriktning psykiatrisk vård. Som universitetslektor i omvårdnad är du tillsammans med professorer, biträdande professorer och övriga lektorer ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Forskning och handledning av forskarstuderande ses som en naturlig del i anställningen. I tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.

Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor kommer du att undervisa, handleda och examinera sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter inom omvårdnad och medicinsk vetenskap samt vara kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå. Du kommer främst att undervisa i psykiatrisk omvårdnad samt medicinsk vetenskap med inriktning mot psykiatrisk vård, men undervisning i övriga kurser och program kan förekomma. Studenterna möter du både här på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning)


• Att den sökande är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning psykiatrisk vård eller motsvarande
• Yrkeserfarenhet och erfarenhet av forskning som sjuksköterska och specialistsjuksköterska
• Erfarenhet att handleda och examinera examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt erfarenhet att undervisa inom ämnet omvårdnad
• Erfarenhet att söka extern finansiering för forskning
• Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska

Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik (Luleå) och är ämnesmässigt knuten till omvårdnad med utbildningsprogrammen sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Undervisning på annat program kan vara aktuellt.

Tillträde enligt överenskommelse. Luleå tekniska universitet tillämpar individuell lönesättning och i förekommande fall provanställning.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Eva Lindgren, avdelningschef, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik tfn: 0920 – 49 22 19, e-post [email protected] eller Åsa Engström, professor och ämnesföreträdare, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik tfn 0920-49 3875, 072-532 23 55, e-post [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S C Kjell Johansson 0920-49 1529, [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4496-2022
Sista ansökningsdag: 6 december 2022 Visa mindre

Universitetslektor i malmgeologi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Vi söker nu en universitetslektor med internationell erfarenhet som kan bidra till utvecklingen av forskningsämnet malmgeologi, undervisa på grundläggande och avancerad nivå samt delta i handledning av masterstudenter och doktorander. Forskningsämnet malmgeologi består för närvarande av åtta seniora forskare och nio doktorander. Ämnet har ett välutrustat laboratorium för avancerad mineralkarakterisering och in situ geokemisk analys t.ex. svepelektronmikroskopi (SEM), lasera blation induktivt kopplad plasma masspektrometri (LA ICP MS). Vi har även tillgång till närliggande laboratorier, till exempel röntgendiffraktion, ramanspektroskopi, röntgentomografi och µ-XRF. Ämnet är också involverat (leder) i forskningsinfrastrukturen LUMIA (Luleå Material Imaging and Analysis), på en övergripande universitetsnivå, som fungerar som en språngbräda till avancerad analys vid nationella/internationella labbinfrastrukturer som MAX IV.

Ämnesbeskrivning
Malmgeologi omfattar användning, uppträdande, förekomst och bildningssätt för naturligt förekommande ekonomiska koncentrationer av metalliska råvaror. Forskningen syftar till att beskriva de geologiska betingelser som leder till brytvärda koncentrationer av mineral, samt hur dessa mineral kan användas för en hållbar samhällsutveckling.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i malmgeologi har du expertis inom grundläggande färdigheter som ligger till grund för ekonomisk geologi, såsom mineralogi, geokemi, petrologi och/eller strukturgeologi. Du ansvarar tillsammans med professorer och seniora forskare för utvecklingen av ämnet på grund- och avancerad nivå. Du förväntas arbeta i samarbete med andra forskare och självgående. Du förväntas stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom malmgeologi och bidra till att etablera fältet internt och externt både i form av befintlig och framtida utbildning och som forskningsområde på universitetsområdet i Luleå. Du ansvarar för att utveckla, undervisa och examinera kurser och handleda studenter på forskarnivå (MSc och PhD) samt postdoktorer och för labbledning. Att främja samarbete med nationella och internationella forskargrupper och arbeta med industrin är också en viktig del av denna position. Du förväntas bidra till den internationella utvecklingen av området och aktivt delta i extern finansiering av forskning. Att skriva forskningsförslag och leda forskningsprojekt är lika viktigt som att presentera forskningsresultat genom vetenskapliga publikationer och att aktivt delta i forskargemenskapen inom området.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder (viktas lika)
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig bakgrund med minst tio års erfarenhet av multidisciplinär geokemisk och mineralogisk karakterisering av malmfyndigheter och/eller miljöfrågor relaterat till gruvindustrin

- Dokumenterad undervisning (kursansvar) på minst fem år för kandidat- och masterkurser samt handledning av examensarbeten på forskarnivå (PhD och MSc)

- Flytande kunskaper i engelska i tal och skrift

- Vetenskaplig skicklighet inom ämnet malmgeologi med fokus på fluider i jordskorpan, (karbonat)malmbildande processer och mineralprospektering

- Djupgående mineralogisk och geokemisk expertis inom malmgeologiska undersökningar samt analytiska metoder (från fältgeologi och modern provberedning/mineralseparering till avancerade analytiska metoder t.ex. vätskeinneslutningsanalys, automatiserad mineralogi, XRD, ramanspektroskopi, XRF, SEM, EPMA och LA ICP MS)

- Erfarenhet av forskning kring karbonatisering av mineral vid CO2-bindning

- Omfattande bakgrund inom numerisk geodatamodellering och statistisk analys

- Förmåga att erhålla forskningsfinansiering i konkurrens och att samarbeta och engagera sig med samhället och industrin genom forskningsprojekt och kunskapsspridning

- Kunskaper inom mjukvara för dataanalys inom geovetenskap (t.ex. SPSS Statistics, ioGAS)

– Om kandidaten inte talar svenska, viljan att lära sig svenska för att inom en snar framtid kunna undervisa på svenska

De flesta medarbetarna vid ämnet malmgeologi är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Information
För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta universitetslektor Glenn Bark, 0920-49 1039, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 oktober, 2022
Referensnummer: 3561-2022 Visa mindre

Universitetslektor i byggproduktion och teknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Mänskligheten står inför stora utmaningar inom områdena energi & råvaror, miljö, vatten & mat, hälsa, pandemier, demografi och säkerhet. Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser fokuserar på att möta en del av dessa utmaningar genom utbildning, forskning och innovationer för att bidra till utveckling av ett hållbart samhälle och en bättre värld för oss som lever idag och för kommande generationer. Verksamheten kvalitetssäkras av våra engagerade professorer och lektorer i ett exklusivt och framgångsrikt samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn.

För att kunna uppnå och vidmakthålla en hållbar utveckling av byggandet har metod och teknikutveckling inom området effektiva operativa processer av typen industriellt byggande för olika aktörer i byggprocessen både lyfts fram som ett ökat behov och samtidigt varit ett 25-årigt styrkeområde för ämnet. Ämnet behöver en förstärkning inom kunskapsområdet för att möta den industriella efterfrågan samt att fortsätta bygga kunskaper för utveckling mot ett industriellt och hållbart samhällsbyggande bl.a. till stöd för den gröna omställningen som sker i regionen just nu. Här behövs en ökad kunskap om hur det industriella byggandet kan nyttja och infånga den tekniska utveckling som sker, men även hur utvecklingen bättre kan möta de behov som finns hos samhällsintressenter. Det handlar om att förstå de underliggande behoven och matcha dessa mot metoder och tekniker samt skapa förståelse för digitaliseringens möjligheter och begränsningar för att uppnå hållbarhet och klimatneutralitet. En viktig aspekt är att utveckla förståelse och metoder för implementering för att skapa nytta för olika intressenter.

Därför avser Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser nu stärka utvecklingen av ämnet byggproduktion och teknik genom att instifta ett lektorat inom området effektiva operativa processer av byggproduktion och ledning med fokus på områden som bygglogistik, automatisering och digitalisering av framförallt husbyggandeavseende på metodutveckling samt tillämpning. 

Ämnesbeskrivning
Ämnet är inriktat mot att utveckla det industriella byggandet. Byggproduktion och teknik omfattar tekniska lösningar, verktyg, metoder och organisation för planering, informationshantering och styrning av en hållbar och integrerad industriell byggprocess med därtill kopplade affärsprocesser.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är i huvudsak att delta i och utveckla universitetets utbildning och forskning genom att aktivt delta i att öka externfinansieringen, genomföra, planera forskningsprojekt samt att handleda doktorander. I arbetsuppgifterna ingår även att bidra till ämnet byggproduktion och tekniskt utvecklingsarbete såväl nationellt som internationellt och att bidra till lednings- och administrativa uppdrag.

Du ska utveckla området effektiva operativa processer inom byggproduktion och ledning med fokus på bygglogistik, automatisering och digitalisering av framförallt husbyggande.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:


• Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
• Visat pedagogisk skicklighet
• Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

• Erfarenhet av tillämpad forskning och utveckling gemensamt med näringslivet som är av betydelse för befattningen
• Erfarenhet av att söka forskningsfinansiering
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället
• Förmåga att kommunicera om forskning och utvecklingsarbete Information
Befattningen är en tillsvidareanställning. Placeringsort: Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare Lars Stehn, 0920-49 1976, [email protected]

Fackliga företrädare:
SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och OFR- Lars Frisk, 0920-49 1792. [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3683-2022
Sista ansökningsdag: 21 oktober 2022 Visa mindre

Vikarierande universitetslektor/universitetsadjunkt i fysik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Ämnena experimentell fysik och tillämpad fysik finns på Institutionen för teknikvetenskap och matematik, Avdelningen för materialvetenskap. De omfattar tillsammans både fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar, och experimentellt baserad tvärvetenskaplig forskning inom materialvetenskap som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning. Institutionen är ämnesmässigt bred med många framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare. Institutionen har dessutom stort ansvar för grundläggande och avancerade fysik- och matematikkurser för bland annat universitetets blivande civilingenjörer och ingenjörer.

Nu söker vi en vikarierande universitetslektor eller universitetsadjunkt i fysik för undervisning i förberedande, grundläggande och avancerade fysikkurser. Undervisningen är i första hand inom de fysikkurser som ingår i tekniskt basår samt grundläggande fysikkurser inom de olika ingenjörsprogrammen. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 6 månader med möjlighet till förlängning.

Ämnesbeskrivning 
Ämnet omfattar antingen tillämpad fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning, eller experimentell fysik med inriktning mot materialvetenskap inom mikro- och nanoområdet som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av undervisning i fysikkurser som ingår på tekniskt basår och grundläggande fysikkurser på ingenjörs- och civilingenjörsutbildningarna. Det är flera lärare involverade i dessa kurser, vilket gör att du kommer att ingå i ett lärarlag. Därför kan du också komma att delta aktivt i pedagogiskt utvecklingsarbete inom befintlig fysikdidaktikforskning. En mindre del undervisning kan, beroende på expertkunskaper, vara i avancerade kurser som t.ex. i fasta tillståndets fysik, atom- och molekylfysik, optiska spektroskopimetoder eller liknande. Den gröna omställningen kommer att påverka allt vi i dag tar för givet. Framtidens lösningar kräver goda kunskaper i naturvetenskap men också ny teknik vars implementering kräver god förståelse för de tekniska, sociala och ekonomiska aspekter som påverkar omställningen. Det kan därför också finnas möjlighet att bidra till utveckling, planering och genomföring av nya kurser som handlar om fysik för klimatet. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Behörig att anställas som vikarierande universitetsadjunkt är den som

- avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet
- Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):

- Examen inom något fysikämne.
- Förmåga att undervisa på god svenska är ett krav för anställningen.
- Erfarenhet att undervisa i fysik på både gymnasie- och universitetsnivå.
- Erfarenhet av pedagogiskt och kursutvecklingsarbete inom fysikämnet eller dess närliggande teknikområden.
- Ämneskompetens inom fysik utöver behörighetskravet som är relevant för något av de befintliga fysikämnena.
- Expertis inom ett område av fysiken som undervisningsmässigt kompletterar den befintliga vid Luleå tekniska universitetet, speciellt med relevans för klimatfrågan.

- Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen. Många av våra studenter är blivande civilingenjörer och ingenjörer. Det är meriterande att ha liknande erfarenheter och/eller vana att undervisa blivande ingenjörer.

Information
Tjänsten är tidsbegränsad 6 månader med möjlighet till förlängning. Placeringen är vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid universitetets verksamhet i Luleå. Tänkt tillträde är under november 2022 eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Nils Almqvist 0920-49 2291, [email protected] eller professor och avdelningschef Magnus Gustafsson 0920-49 1983, [email protected]

Facklig företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning, kopior av verifierade examensbevis, en pedagogisk egenreflektion samt kontaktuppgifter till referenser. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan ska vara skriven på svenska och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Ange om du söker tjänsten som universitetslektor eller universitetsadjunkt.

Referensnummer: 3676–2022
Sista ansökningsdag: 17 oktober 2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i byggkonstruktion

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser erbjuder unik, kollektiv forskningsexpertis inom hela samhällsbyggnadsområdet. Forskningsämnet Byggkonstruktion söker nu en mycket motiverad forskare som bidrar till vetenskap och teknik för tillståndsbedömning av konstruktioner. I vår forskarutbildning strävar vi efter att all personal ska utvecklas till en expert i ämnet men också att utvecklas som person

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att arbeta inom området byggkonstruktioner med fokus på betong- och murade konstruktioner. Du kommer att:


• Leda och genomföra forskning inom projektrelaterad för att minska kostnaderna för att förstärka eller ersätta befintliga broar, genom att förbättra förutsägelser om deras verkliga kapacitet och återstående livslängd. Typiska aktiviteter är datainsamling, dataanalys, simulering med finita elementmetod, fältarbete, laboratorieförsök samt skriva rapporter och vetenskapliga publikationer.
• Utveckla nya projekt relaterade till utvärdering, bedömning, övervakning och förstärkning av befintliga strukturer. Typiska aktiviteter är identifiering av forskningsprojekt, kontakter med problemägare, författande av ansökningar, projektstyrning, förhandling med finansiärer. Nya projekt skall vara avsedda såväl för seniora forskare som för doktorander.
• Undervisa studenter på grund- och avancerad nivå i kurser om design och utvärdering av nya och befintliga strukturer.
• Bidra till utvecklingen av forskningsämnet och medverka i administrativt arbete.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

God förståelse för hur konstruktioner fungerar såväl på material- som elementnivå.


• Erfarenhet av långtidsegenskaper för såväl material som konstruktioner under extrema laster såväl i teorin, som experimentellt och vid tillämpningar
• Erfarenhet av numerisk simulering av olika typer av konstruktioner
• Erfarenhet av funktionsbaserad dimensionering, sårbarhetsanalys av konstruktionssystem, och utveckling av avancerade finita elementmodeller
• Erfarenhet av numerisk analys av icke-linjära problem
• Erfarenhet av integrering av strukturmodellering, beräkningsteknik och försöksresultat till ett koherent ramverk för tillståndsvärdering och dimensionering
• Erfarenhet relaterad till bedömning, utvärdering och förstärkning av befintliga strukturer
• Erfarenhet av laboratorie- och fiedlarbete
• Erfarenhet av att skriva högt rankade vetenskapliga artiklar
• God kommunikationsförmåga på engelska såväl i tal som i skrift

Det är meriterande om doktorsavhandlingen och den efterföljande forskningen tar hänsyn till aspekter relaterade till förlängningen av livslängden för befintliga strukturer (bedömning, övervakning, testning) och användning av miljövänliga förstärkningstekniker.

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Ytterligare bedömningsgrunder (viktas lika)

- Bidragit till ämnets forskning i form av vetenskapliga publikationer
- Undervisning inom vissa delar av ämnet inklusive utveckling av kurs
- Utvecklad kontakt med näringslivet via forskningsansökningar och forskningsprojekt
- Att i samverkan sökt och fått extern forskningsfinansiering.

Information
Omfattning för anställningen är heltid (100 %) i fyra år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Martin Nilsson [email protected] , Gabriel Sas [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S: Kjell Johansson, +46 (0) 920 49 1529, [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För en komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2986-2022
Sista ansökningsdag: 2 oktober, 2022 Visa mindre

Universitetslektor i industriell marknadsföring

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Forskningsämnet industriell marknadsföring har en viktig roll i universitetets alla ekonomutbildningar samt i civilingenjörsutbildningen industriell ekonomi. Under de närmaste åren har vi också ett spännande arbete framför oss då vi ska utveckla flera nya kurser. I forskningen arbetar vi för närvarande med projekt inom besöksnäringen och datacenterindustrin, och vi jobbar hela tiden med att ta fram nya projektidéer. Läs gärna mer om ämnet på vår webbplats!

Vi verkar i en internationell miljö där medarbetare och studenter från olika länder möts. Som anställd på LTU har du goda möjligheter att utvecklas vidare och du har också tillgång till bra förmåner som du kan läsa mer om här. Vi är nu i behov av att rekrytera en lektor som kan bli en del av vårt team och stödja ämnets undervisning och forskning.

Ämnesbeskrivning
Industriell marknadsföring omfattar aktiviteter och processer för att skapa, kommunicera och leverera värde till kunder och andra intressenter. Detta inkluderar marknadsföring mellan organisationer och deras kunder med avseende på varor, tjänster och information. Marknadsföring över internationella gränser och i digitala kanaler är områden av särskild vikt för ämnet, liksom tjänstemarknadsföring, turism och varumärkesbyggande.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor kommer du att vara engagerad i undervisning. Du kommer att ansvara för att utveckla och genomföra kurser inom marknadsföring och internationell affärsverksamhet, varför det är viktigt att du har tidigare erfarenhet från undervisning och handledning på universitetsnivå inom dessa eller närliggande områden. Kunskap och erfarenhet inom statistiska analysmetoder och beslutsstöd är också meriterande. Undervisningen innefattar kurser på grundnivå och avancerad nivå samt handledning av examensarbeten. Som lektor förväntas du föreläsa såväl i stora klasser som i mindre grupper. Du kommer även att vara engagerad i utvecklingsfrågor kopplade till våra utbildningar.

I tjänsten ingår också att delta i forskning, följa ämnets internationella utveckling, samt handleda doktorander. Vidare förutsätts du bidra till universitetets utvecklingsarbete, medverka till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och kunna delta i lednings- och administrativa uppdrag.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):

- Erfarenhet av undervisning inom relevant område
- Erfarenhet av handledning av examensarbeten
- Kunskaper avseende tillämpning av och undervisning om kvantitativa metoder
- Förmåga att söka och erhålla externa forskningsmedel
- Förmåga att undervisa på svenska
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället (exempelvis i form av projektsamarbeten och/eller populärvetenskaplig kommunikation)

Den sökande ska ha god kommunikations- och samarbetsförmåga samt kunna undervisa på engelska. Sökande som inte är svensktalande förväntas aktivt lära sig språket för att på sikt kunna undervisa på svenska. Vi värdesätter också personliga egenskaper som har betydelse för ämnets utveckling.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. 6 månaders provanställning kan komma att tillämpas. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten är placerad vid institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle vid Luleå tekniska universitet i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor tillika ämnesföreträdare Maria Ek Styvén, 0920-491501, [email protected].

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vänligen sök tjänsten via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning, kopior av verifierade examensbevis samt övriga relevanta bilagor. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv din ansökan på engelska eftersom vi ofta använder engelsktalande sakkunniga.

Lämna kontaktuppgifter till minst två referenspersoner i din ansökan.

Referensnummer: 3473-2022
Sista ansökningsdag: 10 oktober, 2022 Visa mindre

Universitetslektor i byggkonstruktion

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Universitetslektorn i byggkonstruktion med inriktning mot brandteknik ingår i avdelningen för byggkonstruktion och brand med ca 40 medarbetare. Avdelningen ingår i sin tur i Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser (SBN) med ca 430 medarbetare. Forskningen inom brandteknik befinner sig i en stark tillväxt och vi söker nu en universitetslektor för att stärka kompetensen inom framför allt bränders påverkan på byggkonstruktioner. Även undervisning på grund- och avancerad nivå ingår i tjänsten. En länk till forskningsämnets hemsida finns nedan:

Byggkonstruktion - Luleå tekniska universitet

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, repa- ration och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan vid normala förhållanden såväl som vid kallt klimat och brand.

Arbetsuppgifter
Universitetslektorn kommer att bidra till uppbyggnad av forskningsverksamhet inom brandpåverkan på byggkonstruktioner, framför allt bärförmåga lokalt såväl som globalt (fortskridande ras). Universitetslektorn bidrar till uppbyggnaden av forskningsverksamheten främst genom att skriva ansökningar, bedriva forskning och publicera forskningsresultat. Universitetslektorn kommer också att delta i utbildning, framför allt inom brandingenjörsprogrammet och civilingenjörsprogrammet i väg- och vattenbyggnad, men även i uppbyggnad av vidareutbildning för yrkesverksamma.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:


• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

• För tjänsten krävs doktorsexamen i ett ämne nära relaterat till brandteknik och det är meriterande om doktorsavhandlingen och följande forskning beaktar byggkonstruktioners beteende vid brand. Det är även meriterande om den sökande har en bakgrund inom brandteknik från sin grundutbildning.
• Sökande skall ha erfarenhet av forskning inom termiskt och mekaniskt beteende hos konstruktioner vid lokal brandpåverkan. Det är även meriterande med goda kunskaper inom sannolikhetsbaserad dimensionering vid brand och kännedom om regelverkets uppbyggnad och olika dimensioneringsmetoder vid brand.
• Goda kunskaper i engelska
• Ett omfattande nätverk med industri och myndigheter. Sökande skall också kunna påvisa förmåga att initiera och driva tillämpad forskning i nära samarbete med byggbranschen. Information
Omfattning för anställningen är 100 % tillsvidare.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Gabriel Sas  [email protected], Professor Michael Försth, [email protected].

Fackliga företrädare: SACO-S: Kjell Johansson, +46 (0) 920 49 1529, [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska. Skriv gärna din ansökan på engelska då vi kan ha engelsktalande sakkunniga.

Referensnummer: 3277-2022
Sista ansökningsdag: 27 september, 2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i byggkonstruktion

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser erbjuder unik, kollektiv forskningsexpertis inom hela samhällsbyggnadsområdet. Forskningsämnet Byggkonstruktion söker nu en mycket motiverad forskare som bidrar till vetenskap och teknik för tillståndsbedömning av konstruktioner. I vår forskarutbildning strävar vi efter att all personal ska utvecklas till en expert i ämnet men också att utvecklas som person

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att arbeta inom området byggkonstruktioner med fokus på betong- och murade konstruktioner. Du kommer att:


• Leda och genomföra forskning inom projektrelaterad för att minska kostnaderna för att förstärka eller ersätta befintliga broar, genom att förbättra förutsägelser om deras verkliga kapacitet och återstående livslängd. Typiska aktiviteter är datainsamling, dataanalys, simulering med finita elementmetod, fältarbete, laboratorieförsök samt skriva rapporter och vetenskapliga publikationer.
• Utveckla nya projekt relaterade till utvärdering, bedömning, övervakning och förstärkning av befintliga strukturer. Typiska aktiviteter är identifiering av forskningsprojekt, kontakter med problemägare, författande av ansökningar, projektstyrning, förhandling med finansiärer. Nya projekt skall vara avsedda såväl för seniora forskare som för doktorander.
• Undervisa studenter på grund- och avancerad nivå i kurser om design och utvärdering av nya och befintliga strukturer.
• Bidra till utvecklingen av forskningsämnet och medverka i administrativt arbete.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

God förståelse för hur konstruktioner fungerar såväl på material- som elementnivå.


• Erfarenhet av långtidsegenskaper för såväl material som konstruktioner under extrema laster såväl i teorin, som experimentellt och vid tillämpningar
• Erfarenhet av numerisk simulering av olika typer av konstruktioner
• Erfarenhet av funktionsbaserad dimensionering, sårbarhetsanalys av konstruktionssystem, och utveckling av avancerade finita elementmodeller
• Erfarenhet av numerisk analys av icke-linjära problem
• Erfarenhet av integrering av strukturmodellering, beräkningsteknik och försöksresultat till ett koherent ramverk för tillståndsvärdering och dimensionering
• Erfarenhet relaterad till bedömning, utvärdering och förstärkning av befintliga strukturer
• Erfarenhet av laboratorie- och fiedlarbete
• Erfarenhet av att skriva högt rankade vetenskapliga artiklar
• God kommunikationsförmåga på engelska såväl i tal som i skrift

Det är meriterande om doktorsavhandlingen och den efterföljande forskningen tar hänsyn till aspekter relaterade till förlängningen av livslängden för befintliga strukturer (bedömning, övervakning, testning) och användning av miljövänliga förstärkningstekniker.

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Ytterligare bedömningsgrunder (viktas lika)

- Bidragit till ämnets forskning i form av vetenskapliga publikationer
- Undervisning inom vissa delar av ämnet inklusive utveckling av kurs
- Utvecklad kontakt med näringslivet via forskningsansökningar och forskningsprojekt
- Att i samverkan sökt och fått extern forskningsfinansiering.

Information
Omfattning för anställningen är heltid (100 %) i fyra år. Tillträde snarast eller enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Martin Nilsson [email protected] , Gabriel Sas [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S: Kjell Johansson, +46 (0) 920 49 1529, [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För en komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2986-2022
Sista ansökningsdag: 9 september, 2022 Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad inriktning ambulanssjukvård

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Nu söker vi en universitetslektor i omvårdnad som kommer att undervisa, handleda och examinera sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter inom omvårdnad och medicinsk vetenskap samt vara kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå. Du kommer att ansvara för specialistutbildningen med inriktning ambulanssjukvård samt undervisa i omvårdnad och medicinsk vetenskap i övriga program. Studenterna möter du både här på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Som universitetslektor i omvårdnad är du tillsammans med professorer, biträdande professorer och övriga lektorer ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Forskning och handledning av forskarstuderande ses som en naturlig del i anställningen. I tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.

Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning

- Att den sökande är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård eller motsvarande
- Yrkeserfarenhet och erfarenhet av forskning som sjuksköterska och specialistsjuksköterska
- Erfarenhet att handleda och examinera examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt erfarenhet att undervisa inom ämnet omvårdnad
- Erfarenhet att söka extern finansiering för forskning
- Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska

Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.

Information
Tjänsten är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och är ämnesmässigt knuten till omvårdnad med utbildningsprogrammen sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Undervisning på annat program kan vara aktuellt.

Om ingen sökande är behörig som universitetslektor kan anställning som universitetsadjunkt vara aktuell. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt högskoleexamen om minst 180 hp eller motsvarande samt visat pedagogisk skicklighet. Dessutom gäller de övriga bedömningsgrunderna som finns angivna ovan.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta:Eva Lindgren, avdelningschef, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik, 0920 – 49 2219, [email protected], Åsa Engström, professor och ämnesföreträdare, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik 0920-49 3875, [email protected]

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.

Referensnummer: 760-2022
Sista ansökningsdag: 15 september 2022 Visa mindre

Biträdande lektor i gruv- och berganläggningsteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Luleå tekniska universitet är ett av Europas ledande universitet inom gruv- och berganläggningsteknik. Universitetet erbjuder en unik möjlighet att utveckla kunskap och forskningsfärdigheter inom hela bergskedjan - från prospektering, gruvdrift, metallproduktion, till återställande av mark efter avslutad gruvverksamhet.

Ämnesbeskrivning
Gruv- och berganläggningsteknik omfattar gruvteknik, bergteknik och bergmekanik, inkluderande bergmassans egenskaper, tunnelbyggnadsteknik, utformning och dimensionering av gruvor och berganläggningar samt planerings- och produktionsprocesser kopplade till både gruvbrytning och infrastrukturutbyggnad.

Arbetsuppgifter
Idag genereras stora mängder data inom gruvindustrin, vilket ger stora möjligheter att genomföra omfattande dataanalyser. Till detta tillkommer nya avancerad numeriska metoder som kan simulera brytningsprocessen. I den här positionen kommer du att fokusera på forskning och undervisning relaterad till dataanalys, borrning och sprängning samt numerisk modellering.

Forskningsinsatserna kommer att vara inom flera områden inom gruvbrytning, exempelvis borr- och produktionsdata samt avancerade analyser av seismiska signaler.

Arbetet kan även omfatta handledning av studenter och undervisning i kurser som ligger under forskningsämnet idag och i framtiden.

Arbetet kan även omfatta undervisning delvis på svenska inom fyra år (det finns kurser i svenska både via universitetet och kommunen).

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (viktas lika)r:

- Vetenskaplig skicklighet (publikationer i högnivå internationella tidskrifter, etc.)
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
- Färdigheter inom Matlab, DEM, Python och liknande
- Kunskap och erfarenhet av seismiska analyser
- Goda kunskaper i engelska

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering
- Framgångsrik erfarenhet av samarbete med nationell och internationell industri
- Dokumenterad undervisningserfarenhet och  med goda studentvärderingar
- Förmåga att undervisa på svenska

Information
För mer information, kontakta professor tillika ämnesföreträdare Daniel Johansson, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv helst din ansökan på engelska då vi har engelsktalande sakkunniga, examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3054-2022
Sista ansökningsdag: 14 september 2022 Visa mindre

Universitetslektor i materialteknik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Ämnet materialteknik finns vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid Luleå tekniska universitet. Forskningen vid ämnet är främst inriktad på metalliska och keramiska material, med fokus på relationen mellan struktur, egenskaper och tillverkning och är till stor del experimentell. Vi söker nu en universitetslektor som kan bidra till utvecklingen av vårt ämne, främst inom området metalliska material, samt delta i handledning av doktorander och undervisning på grundläggande och avancerad nivå. Forskargruppen består i dag av fyra seniora forskare, två tekniker och tio doktorander. Ämnet har ett välutrustat laboratorium för avancerad materialkarakterisering och analys av termomekaniskt beteende. Vi har även tillgång till närliggande laboratorium för till exempel provning av mekaniska egenskaper.

Materialteknik är av stort intresse för universitetet och våra samarbetspartners inom industrin och vi har lång erfarenhet av industriellt samarbete. Tillämpningsområden är till exempel material för extrema miljöer, för energiomvandling och additiv tillverkning. Det finns flera andra forskarämnen på universitetet vars forskning är närliggande vår, som till exempel hållfasthetslära, processmetallurgi, maskinelement, experimentell- och tillämpad fysik. Inom grundutbildningen så är det främst två program i internationell materialteknik som är av vikt för oss, civilingenjörsprogrammet EEIGM och masterprogrammet AMASE. Avdelningen ger också kurser i materialteknik för flera andra av universitetets ingenjörsprogram.

Ämnesbeskrivning
Materialteknik omfattar sammansättning, struktur, egenskaper och framställning av material, främst metalliska och keramiska material, samt deras användningsaspekter.

Arbetsuppgifter
Som universitetetslektor i materialteknik förväntas du vara delaktig i både undervisning, pedagogiskt utvecklingsarbete och forskning. Det är också viktigt att bidra till samarbete med nationella och internationella forskargrupper och samarbete med omgivande samhälle och industri. Arbetsuppgifterna inkluderar också att vara biträdande handledare för doktorander och post-docs samt bidra till utvecklingen av ämnet och aktivt arbeta med att söka forskningsmedel och publicera forskningsresultat. För universitetslektorer ingår även att leda forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat såväl vetenskaplig skicklighet som pedagogisk skicklighet. För att uppfylla kraven för att anställas som universitetslektor ska den sökande ha:

- Doktorsexamen
- Demonstrerad pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper
- Inneha erfarenhet av handledning av masterstudenter och projektstudenter

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

Pedagogisk skicklighet
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning av kurser inom materialteknik på grund- och avancerad nivå eller liknande
- Dokumenterad handledning av masterstudenter
- Dokumenterad förmåga att planera, leda och utveckla undervisning
- God förmåga att basera undervisning på forskning

Vetenskaplig skicklighet
- Dokumenterad erfarenhet av forskning inom materialteknik
- Vetenskaplig skicklighet ska ha visats genom oberoende, högkvalitativ forskning
- Förmåga att initiera, planera, leda och utveckla forskning och doktorandutbildning
- Ha erhållit forskningsmedel i konkurrens, och visad förmåga att samarbeta och interagera med omgivande samhälle

Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska som den vetenskapliga skickligheten. Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet är kvaliteten rankad högst.

Övriga bedömningsgrunder:

- Förmåga att självständigt och i team vidareutveckla vår grundutbildning och forskning
- Potential för forskningsexcellens genom förmåga att producera forskningsresultat av hög internationell standard
- Förmåga att undervisa på svenska och/eller engelska
- Förmåga att kommunicera internt och externt
- Förmåga att samverka med det omgivande samhället, främst svensk och internationell industri och forskningsorganisationer
- Intresse och erfarenhet av experimentell verksamhet
- Erfarenhet av forskning om material för vätelagring och transport och/eller materialteknik för hållbarhet är meriterande

Information
Anställningen är tillsvidare och placerad vid Avdelningen för materialteknik vid universitetetsområdet i Luleå. Tillträdesdatum efter överenskommelse.

Upplysningar om befattningen lämnas av professor Marta-Lena Antti, phone: 0920-49 2093, 0730-029 04 34, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan.

Referensnummer: 2014-2022
Sista ansökningsdag: 31 augusti 2022 Visa mindre

Universitetslektor - atom- och multiskalmodellering

- av funktionella material för gröna tillämpningar Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, o... Visa mer
- av funktionella material för gröna tillämpningar

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Luleå tekniska universitet, som medlem i WISE-programmet (Wallenbergs Initiativ Materialvetenskap för en Hållbar Värld), finansierat av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, öppnar härmed rekryteringen av en WISE Fellow, universitetslektor i materialvetenskap, med fokus på atom- och multiskalmodellering av funktionella material för gröna tillämpningar. Den som anställs som WISE Fellow kommer att bli en del av det nationella forskningsprogrammet WISE, med många möjligheter för samverkan med andra forskare och intressenter inom ämnesområdet. Ett startpaket följer med, bestående av finansiering av lönen under fyra år och två doktorander (fyra år vardera) samt två post-doc-anställda (två år vardera). WISE vision är “Att genomföra grundläggande och behovsdriven materialvetenskap i internationell framkant, för att möjliggöra hållbara teknologier med positiv inverkan på samhället och att träna framtida ledare i samhälle, industri och akademi i Sverige.”

Den perfekta kandidaten har gedigen, dokumenterad expertis om avancerade material inom det breda fältet energi och miljö som beskrivits ovan. Prioritet kommer ges till kandidater som kan uppvisa skicklighet i att sammanföra modellering och experiment, med fallenhet och kompetens att lösa interdisciplinära problem.

Arbetsuppgifter
Huvudsaklig uppgift är att etablera forskning inom ämnesområdet. Som universitetslektor kommer du delta i utveckling av forskningen vid Avdelningen för materialvetenskap. Du ska också sprida forskningsresultat vid internationella konferenser och publicera i internationella tidskrifter. Du förväntas bidra till avdelningens utveckling genom att söka externa forskningsmedel och delta i nätverkande aktiviteter och forskningsprojekt på regional, nationell och internationell nivå. Du kommer vara inblandad i handledning av studenter (på master- och forskarnivå) och postdoktorer. Vi söker en starkt motiverad kandidat, som väsentligt kan bidra till utvecklingen av ämnesområdet och stärka kopplingen mellan modellering och experiment på avdelnings- och institutionsnivå.

Du kommer att vara inblandad i undervisning i relevanta kurser, inriktade mot material för hållbarhet. Vi håller på att förändra vårt ingenjörsprogram i materialteknik, mot en starkare inriktning mot hållbarhet och du kommer ha en viktig roll i undervisningen. Ett nytt masterprogram i klimatfysik kommer lanseras inom kort och du kan bidra även inom det.

Anställningen som WISE Fellow ger dig möjligheter att vara aktiv inom WISE program angående konferenser, workshop och nätverkande aktiviteter. Du kan även komma att bli involverad i att leda projekt med flera parter (nationellt och internationellt) och delta i ledning av olika aktiviteter.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som visat såväl vetenskaplig- som pedagogisk skicklighet. För att uppfylla kraven för att anställas som universitetslektor ska den sökande ha:
- Doktorsexamen
- Demonstrerad pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp, alternativt på annat sätt ha förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Doktorsexamen i relevant område eller motsvarande vetenskaplig expertis
- Kvalitet och kvantitet i vetenskaplig produktion inom relevant ämnesområde
- Nationell och internationell spridning av forskningsresultat
- Potential att genomföra och utveckla forskning inom området och sammanföra modellering och experiment
- Kapacitet att planera, initiera, leda och utveckla forskning och forskarutbildning
- Erhållande av forskningsmedel i konkurrens och förmåga att samarbeta och interagera med omgivande samhälle genom forskning
- Pedagogisk skicklighet
- Dokumenterad erfarenhet av undervisning i kurser på grundläggande- och avancerad nivå eller liknande
- Dokumenterad handledning av masterstudenter
- Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)
- Internationellt erkännande
- Förmåga att självständigt och i team vidareutveckla vår forskning och grundutbildning
- Muntlig och skriftlig kommunikation
- Förmåga att undervisa på engelska och potential för att kunna undervisa på svenska
- Erfarenhet (experimentell och teoretisk/beräknings) inom material för energi, konstruktion och hållbarhet

Information
Anställningen är tillsvidare och placerad vid Avdelningen för materialvetenskap i Luleå. För mer information, kontakta: Professor Marta-Lena Antti 0920-49 2093 [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 14 oktober 2022
Referensnummer: 2753-2022 Visa mindre

Universitetslektor i informationssystem

-med inriktning mot informationssäkerhet Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga ... Visa mer
-med inriktning mot informationssäkerhet

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Här får du möjlighet att tillhöra en innovativ forskarmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar –att stödja och förstå den digitala transformationen hos företag och i samhället.

Avdelningen för digitala tjänster och system vid Luleå tekniska universitet avser att rekrytera en universitetslektor inom informationssystem med inriktning mot informationssäkerhet. Avdelningen inkluderar ämnet informationssystem och centrumbildningarna Center för distansöverbryggande teknik samt Center för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer. Forskningen inom avdelningen fokuserar på en övergripande nivå på en hållbar digital transformation från samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv. Detta gör vi genom att bedriva undervisning och forskning inom områdena ansvarstagande digital innovation, datadrivet beslutsfattande och informationssäkerhet.

Ämnet inkluderar studier, och utveckling, av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Vid Luleå tekniska universitet fokuserar forskningen på att utveckla kunskap om, samt påverka, den pågående digital transformationen i samhället med målet att bidra till ett hållbart samhälle där vi tar utgångspunkt i lokala förutsättningar för att uppnå en global förändring. Inom ämnet bedriver vi undervisning inom fyra utbildningsprogram: systemvetenskap, digital tjänsteutveckling, datavetenskap (data science) och informationssäkerhet

Ämnesbeskrivning
Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i informationssystem med inriktning mot informationssäkerhet ansvarar du tillsammans med professorer och andra i ämnet för utvecklingen av ämnet på grund- och avancerad nivå. Som universitetslektor förväntas du stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom informationssäkerhet och bidra till att etablera fältet internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som forskningsområde på vårt universitetsområde i Luleå. Som universitetslektor är du involverad i både ämnets utbildningar med inriktning mot ett strategiskt, operativt och taktiska perspektiv av informationssäkerhet. Forskningen syftar till att bättre förstå, utveckla och sprida kunskap om socio-tekniska faktorer som påverkar informationssäkerhet från dessa perspektiv på en individuell, organisatorisk såväl som samhällelig nivå. Gruppen bedriver forskning främst kring utveckling av teorier, metoder samt verktyg med tonvikt på tillämpning, bevaring och utvärdering av konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet för både privata och offentliga organisationers informations- och kommunikationsteknik (IKT).

Tjänsten innebär att du kommer:

- Ansvara för att utveckla, undervisa och examinera kurser inom informationssäkerhet
- Handleda studenter och doktorander samt följa ämnets internationella utveckling
- Arbeta med forskningsuppgifter inom informationssäkerhet (exempelvis söka externa forskningsmedel, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat via akademiska publikationer)
- Vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet

Behörighet
För att vara behörig att bli anställd som universitetslektor behöver du ha:

- Avlagt doktorsexamen i informationssystem eller annat närliggande område, eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Examen måste ha ett fokus på informationssäkerhet eller ett närliggande område.
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (viktas lika):

- Vetenskaplig skicklighet i ämnet informationssystem med inriktning mot informationssäkerhet (med ett managementperspektiv)
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Kunskap inom informationssäkerhet, eller ett närliggande område
- Erfarenhet av systemutveckling (t.ex. databaser, programmering)
- Erfarenhet av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder

De flesta medarbetarna vid ämnet informationssystem är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad i Luleå.

För mer information vänligen kontakta: Professor tillika ämnesföreträdare Anna Ståhlbröst 070-624 01 86 [email protected]
Avdelningschef Johan Wenngren 070-532 32 58 [email protected]

Facklig representanter:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan samt examensbevis måste vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 2664-2022
Sista ansökningsdag: 1 september 2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i arkitektur

-inriktning digital design och tillverkningsmetoder för cirkulär arkitektur Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella... Visa mer
-inriktning digital design och tillverkningsmetoder för cirkulär arkitektur

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Arkitektur  är ett av våra 19 forskningsämnen inom Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser. Forskargruppen omfattar ca 20 personer med olika kompetenser i stads- och trafikplanering, arkitektur och urban design, kulturvård och landskapsarkitektur. Vår forskning och utbildning bidrar till att forma framtida politik och planering av framtidens städer. Institutionen har ca 400 anställda, och omfattar ett 50-tal nationaliteter, varav 180 doktorander och drygt 50 professorer. 70 % av vår forskning är externfinansierad och vi har ett väl utvecklat internationellt samarbete med universitet i alla världsdelar. Vår forskning och utbildning har en stark experimentell och tillämpad profil med flera stora och välutrustade laboratorier.

Arbetsuppgifter
Tillgång till stora mängder data, industriellt byggande, och materialinnovation kräver ny kunskap och färdigheter för arkitekter. Denna omvandling förändrar arkitektens färdigheter mot mer beräkningsmetoder och digital tillverkning och material för cirkulär och hållbar arkitektur. I den här positionen kommer du att fokusera på forskning och undervisning relaterad till digital arkitektur och tillverkning som länka arkitekturforskningsområdena till andra relevanta områden som datavetenskap, byggkonstruktion och -produktion, underhåll, materialvetenskap och industridesign.

Arbetet består av att etablera undervisning och forskning inom till exempel avancerad digital arkitekturdesignteknik, arkitekturteknik och -utveckling, utvärdering av byggprestanda, materialinnovation och digital tillverkning. Du kommer även få möjlighet att utvecklas i rollen som handledare av examensarbeten, skapa och utveckla forskningsansökningar för extern finansiering samt utveckla branschsamarbeten med nationella och internationella partners. Vidare förväntas du delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samverka med forskargrupper inom universitetet, andra lärosäten samt med andra externa parters, både nationellt och internationellt.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet (publikationer i högnivå internationella tidskrifter, etc.)
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Handledning av avhandlingar i arkitektur eller liknande ämnen (både MSc- och doktorsexamen)

- Erfarenhet av att undervisa i avancerade tekniker för digital arkitekturdesign och digital tillverkning, arkitekturdesign och programmering, arkitekturteknik, prestanda och utvärdering, materialinnovation för cirkulär arkitektur eller liknande kurse.

- Färdigheter inom LCA, CAD, Rhino, Grasshopper, Ladybug, Augmented Reality, Virtual Reality, Python, tillverkningstekniker och liknande

- Goda kunskaper i engelska

- Förmåga att undervisa på svenska eller är villig att undervisa på svenska inom fyra år (det finns kurser i svenska både via universitetet och kommunen)

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Dokumenterad erfarenhet av beviljad forskningsfinansiering
- Dokumenterad erfarenhet av samarbete med nationell och internationell industri
- Dokumenterad undervisningserfarenhet och studentvärderingar
- Förmåga att undervisa på svenska

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 4 september 2022
Referensnummer: 2073-2022 Visa mindre

Universitetslektor i reglerteknik med inriktning mot cirkulära system

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Bakgrund
Reglerteknikgruppen vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet är sedan lång tid etablerad inom reglering och optimering av de komplexa dynamiska system som återfinns i exempelvis gruv- och processindustri. Dessa industrier genomgår nu en revolution när det gäller hållbarhet bland annat i och med de planerade etableringarna av anläggningar för fossilfri stålproduktion i regionen. Ämnet regerteknik avser att spela en viktig roll när det gäller att förverkliga hållbarhet och cirkularitet i dessa industrier men även i ett bredare perspektiv som inkluderar fler verksamheter som är potentiella producenter eller konsumenter av resursströmmar, såsom restvärme och avlopp. Vi tror att det reglertekniska perspektivet med att studera komplexa, dynamiska system är nödvändigt för att kunna sträva mot cirkularitet i samhällets komplexa mångfald av resursflöden. Forskningsgruppen söker därför en kunnig och engagerad person för en tjänst som universitetslektor inom detta framtidsområde.

Forskningsämne
Reglerteknik omfattar analys och syntes av modeller och modellbaserade algoritmer för reglering, skattning och övervakning i komplexa dynamiska system.

Anställningen inkluderar ansvar för:

- Utveckla, administrera och undervisa i kurser i reglerteknik på grundnivå och avancerad nivå
- Handleda masterstudenter och doktorander
- Leda och delta i forskningsprojekt
- Medverka i anslagsansökningar för att finansiera nya forskningsprojekt
- Utföra lednings- och administrativa uppdrag

Sökanden förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och över hela världen.

Behörighetskrav

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Följande bedömningsgrunder används för anställningen:

- Vetenskaplig kompetens inom reglerteknik, speciellt inom det område som tjänsten avser
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Erfarenhet av att leda forskningsprojekt
- Erfarenhet av att söka finansiering
- Förmåga att interagera och samarbeta

Den sökande förväntas ha goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka sig i både tal och skrift på dessa språk. Specifikt krävs att den sökande kan undervisa på svenska.

Anställningsperiod
Anställningen är tillsvidare med placering i Luleå.

Information
För mer information, kontakta avdelningschef Andreas Johansson [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3727-2021
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2022 Visa mindre

Universitetslektor i fysioterapi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Befattningen som universitetslektor i fysioterapi är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Avdelningen för hälsa, medicin och rehabilitering. Vid avdelningen bedrivs utbildningar för arbetsterapeut- och fysioterapeutexamen, kandidatutbildningar i hälsovägledning och psykologi, samt kurser i medicinsk vetenskap. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi och teknisk psykologi.

Ämnesbeskrivning
I ämnet fysioterapi ses rörelse som ett medel för hälsa och livskvalitet. Forskning inom fysioterapi handlar om rörelsen och dess samband med kropp, funktion, upplevelse, lärande och interaktion. Det vetenskapliga underlaget omfattar biomekaniska, fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella perspektiv.

Arbetsuppgifter
Anställning som universitetslektor i fysioterapi innefattar att tillsammans med kollegiet ansvara för utvecklingen av ämnet på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen omfattar kursansvar, undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examinationer. Dessutom egen forskning, handledning av forskarstuderande, medverkan vid forskningsansökningar och byggande av forskningsnätverk. I anställningen ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället. Specifikt för denna befattning är att bedriva och utveckla undervisning och forskning i fysioterapi för att främja rörelse och hälsa i hög ålder och vid neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Doktorsexamen inom fysioterapi.
- Är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
- Skicklighet och dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av undervisning, handledning och examination i fysioterapi, särskilt avseende främjandet av rörelse och hälsa i hög ålder och vid neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar.
- Kvalitet och originalitet inom forskning i fysioterapi med inriktning mot rörelse och hälsa under åldrandet samt vid neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar.
- Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska och svenska.
- Erfarenhet av att söka externa forsknings- och utvecklingsmedel.
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.
- Samarbetsförmåga och social kompetens

Information
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid och placerad vid universitetets verksamhetsort i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Katarina Mikaelsson, 0920-493823, [email protected].
Du är också välkommen att bekanta dig med ämnets undervisning och forskning via Forskning - Fysioterapi Luleå tekniska universitet, där du återfinner länkar för närmare presentationer av utbildning och forskning.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1330-2022
Sista ansökningsdag: 8 augusti, 2022 Visa mindre

Vikarierande universitetslektor/universitetsadjunkt i fysik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Ämnena Experimentell fysik och Tillämpad fysik finns på Institutionen för teknikvetenskap och matematik (TVM), Avdelningen för materialvetenskap. De omfattar tillsammans både fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar, och experimentellt baserad tvärvetenskaplig forskning inom materialvetenskap som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning. Institutionen TVM är ämnesmässigt bred med många framgångsrika forskargrupper, erkända utbildningsprogram och uppskattade lärare. Institutionen har dessutom stort ansvar för grundläggande och avancerade fysik- och matematikkurser för bl.a. universitetets blivande civilingenjörer och ingenjörer.

Nu söker vi en vikarierande universitetslektor eller universitetsadjunkt i fysik för undervisning i förberedande, grundläggande och avancerade fysikkurser. Undervisningen är i första hand inom de fysikkurser som ingår i Tekniskt basår samt grundläggande fysikkurser inom de olika ingenjörs­programmen. Anställningen är på heltid och tidsbegränsad till 12 månader med möjlighet till förlängning.

Ämnesbeskrivning
Ämnet omfattar antingen teoretisk fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning, eller experimentellt baserad forskning i huvudsak inom materialvetenskap där ett exempel är utveckling av avancerade nanomaterial för energirelaterade tillämpningar.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kommer främst att bestå av undervisning i fysikkurser som ingår på Tekniskt basår och grundläggande fysikkurser på ingenjörs- och civilingenjörs­utbildningarna. Det är flera lärare involverade i dessa kurser, vilket gör att du kommer att ingå i ett lärarlag. Därför kan du också komma att delta aktivt i pedagogiskt utvecklingsarbete inom befintlig fysikdidaktikforskning. En mindre del undervisning kan, beroende på expertkunskaper, vara i avancerade kurser som t.ex. i fasta tillståndets fysik, atom- och molekylfysik, optiska spektroskopimetoder eller liknande. Eftersom vi precis startar ett nytt civilingenjörsprogram i Klimatfysik, teknik och samhälle kan det också finnas möjlighet att bidra till utveckling, planering och genomföring av nya kurser som handlar om fysik för klimatet. Förutom undervisning ingår undervisningsrelaterad administration samt personal-, ämnes- och planeringsmöten.

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som

- avlagt doktorsexamen inom något fysikämne
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Förmåga att undervisa på god svenska är ett krav för anställningen.

Behörig att anställas som vikarierande universitetsadjunkt är den som

- avlagt högskoleexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande
- visat pedagogisk skicklighet

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet

- Vetenskaplig skicklighet

- Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning)

-    Behörighet att anställas som vikarierande universitetslektor

-    Erfarenhet att undervisa i fysik på både gymnasie- och universitetsnivå.

-    Gymnasielärarutbildning i fysik

-    Erfarenhet av pedagogiskt och kursutvecklingsarbete inom fysikämnet eller dess närliggande teknikområden.

-    Ämneskompetens inom fysik utöver behörighetskravet som är relevant för något av de befintliga fysikämnena.

-    Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

Många av våra studenter är blivande civilingenjörer och ingenjörer. Det är meriterande att ha liknande erfarenheter och/eller vana att undervisa blivande ingenjörer. Vid rekryteringen kan också vikt läggas vid den prognos som man kan göra för framtida pedagogisk och vetenskaplig verksamhet och vid kvalitet snarare än kvantitet.

Information
Tjänsten är tidsbegränsad 12 månader. Placeringen är vid Institutionen för teknikvetenskap och matematik vid universitetets verksamhet i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Nils Almqvist 0920-49 2291, [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan ska vara skriven på svenska och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1595-2022
Sista ansökningsdag: 12 maj, 2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i reglerteknik

-med inriktning mot cirkulära system Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universi... Visa mer
-med inriktning mot cirkulära system

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle.

Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och vi har även ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.

Bakgrund
Reglerteknikgruppen vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet är sen lång tid etablerad inom reglering och optimering av de komplexa dynamiska system som återfinns i exempelvis gruv- och processindustri. Dessa industrier genomgår nu en revolution när det gäller hållbarhet bland annat i och med de planerade etableringarna av anläggningar för fossilfri stålproduktion i regionen. Vi tror att det reglertekniska perspektivet med att studera komplexa, dynamiska system är nödvändigt för att kunna sträva mot cirkularitet i samhällets komplexa mångfald av resursflöden. Forskningsgruppen söker därför en kunnig och engagerad person för en tjänst som biträdande universitetslektor inom detta framtidsområde.

Anställningen inkluderar ansvar för:
- Utveckla, administrera och undervisa i kurser i reglerteknik på grundnivå och avancerad nivå.
- Handleda masterstudenter och doktorander
- Leda och delta i forskningsprojekt
- Medverka i anslagsansökningar för att initiera nya forskningsprojekt

Du förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och internationellt.

Behörighetskrav
Berättigad att anställas som biträdande lektor är den som:
• Innehar en doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.

I första hand kommer den att beaktas för anställning som har avslutat en doktorsexamen högst fem år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha godkänts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänst, förtroendeuppdrag eller liknande omständigheter.

Bedömningskriterier
Följande kriterier används för anställningen:
• Vetenskaplig kompetens inom reglerteknik
• Erfarenhet av att leda forskningsprojekt
• Erfarenhet av undervisning och utbildning
• Erfarenhet av att söka finansiering
• Förmåga att interagera och samarbeta

Den sökande förväntas ha goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka sig i både tal och skrift på dessa språk. Specifikt krävs att den sökande kan undervisa på svenska.

Anställningsperiod
Anställningstiden är fyra år med möjlighet att ansöka om en fast tjänst som universitetslektor under denna period.

Befordran till universitetslektor
En universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och tillsvidareanställning om han / hon har kvalifikationer för utnämning till universitetslektor och vid en utvärdering bedöms lämplig för sådan anställning enligt till bedömningsgrunderna nedan.

Befordran kräver att den biträdande lektorn har genomgått högre pedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Dessutom ska biträdande lektorn under anställningsperioden självständigt, i betydande utsträckning och med hög kvalitet, bidra till universitetets forskning och visa god pedagogisk skicklighet. Den biträdande lektorn förväntas ha

• bidragit väsentligt till att forskningsfinansiering har beviljats ämnet
• visat vetenskaplig kompetens genom egna publikationer
• visat pedagogisk skicklighet genom att med gott resultat ha haft huvudansvar för och utfört merparten av undervisningen i en hel kurs samt utvecklat eget kursmaterial

Information
För mer information, kontakta avdelningschef Andreas Johansson, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: LTU-3645-2021
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2022 Visa mindre

Universitetslektor i fysioterapi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Befattningen som universitetslektor i fysioterapi är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik, Avdelningen för hälsa, medicin och rehabilitering. Vid avdelningen bedrivs utbildningar för arbetsterapeut- och fysioterapeutexamen, kandidatutbildningar i hälsovägledning och psykologi, samt kurser i medicinsk vetenskap. Forskning och forskarutbildning bedrivs inom ämnena arbetsterapi, fysioterapi och teknisk psykologi.

Ämnesbeskrivning
I ämnet fysioterapi ses rörelse som ett medel för hälsa och livskvalitet. Forskning inom fysioterapi handlar om rörelsen och dess samband med kropp, funktion, upplevelse, lärande och interaktion. Det vetenskapliga underlaget omfattar biomekaniska, fysiologiska, psykologiska, sociala och existentiella perspektiv.

Arbetsuppgifter
Anställning som universitetslektor i fysioterapi innefattar att tillsammans med kollegiet ansvara för utvecklingen av ämnet på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå. Anställningen omfattar kursansvar, undervisning, seminarieverksamhet, handledning och examinationer. Dessutom egen forskning, handledning av forskarstuderande, medverkan vid forskningsansökningar och byggande av forskningsnätverk. I anställningen ingår också att aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället. Specifikt för denna befattning är att bedriva och utveckla undervisning och forskning i fysioterapi för att främja rörelse och hälsa i hög ålder och vid neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- Avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- Visat pedagogisk skicklighet
- Genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7.5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Doktorsexamen inom fysioterapi.
- Är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast.
- Skicklighet och dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande och utveckling av undervisning, handledning och examination i fysioterapi, särskilt avseende främjandet av rörelse och hälsa i hög ålder och vid neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar.
- Kvalitet och originalitet inom forskning i fysioterapi med inriktning mot rörelse och hälsa under åldrandet samt vid neurologiska tillstånd och funktionsnedsättningar.
- Förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på engelska och svenska.
- Erfarenhet av att söka externa forsknings- och utvecklingsmedel.
- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete.
- Samarbetsförmåga och social kompetens

Information
Befattningen är en tillsvidareanställning på heltid och placerad vid universitetets verksamhetsort i Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta avdelningschef Katarina Mikaelsson, 0920-493823, [email protected].
Du är också välkommen att bekanta dig med ämnets undervisning och forskning via Forskning - Fysioterapi Luleå tekniska universitet, där du återfinner länkar för närmare presentationer av utbildning och forskning.

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 15 29, [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 1330-2022
Sista ansökningsdag: 25 april, 2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektorer i arbetsvetenskap

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Vi söker nu två biträdande universitetslektorer i arbetsvetenskap. Den ena innebär arbete med jämställdhet inom akademin, sociala innovationer och social hållbar utveckling, och den andra tjänsten fokuserar på arbetsmiljö, säkerhet, företagshälsovård samt jämställdhet i mansdominerade industrier. Du anger i din ansökan vilken av befattningarna du är intresserad av eller om du söker båda.

Ämnesbeskrivning
Arbetsvetenskap omfattar forskning om arbetsmiljö, teknik- och produktionssystem, arbetsorganisation och andra samhälleliga processer och miljöer utifrån människors förutsättningar och behov för att skapa säkra och attraktiva arbeten och socialt hållbar utveckling i arbetsliv, industri och samhälle.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor ska du under anställningstiden meritera dig för prövning till universitetslektor och vara engagerad i universitetets utbildning och forskning. Arbetet inkluderar att bedriva och medverka i forskningsprojekt samt kommunicera dess resultat såväl via akademiska publikationer som inom populärvetenskapliga sammanhang. En del av arbetet är att bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet. I tjänsten ingår även att vara aktiv inom forskningssamhället, såväl nationellt som internationellt, utveckla omvärldskontakter och samverkansprojekt med externa aktörer samt att delta i lednings- och administrativa uppdrag. Du kommer även att utveckla, bedriva och medverka i undervisning på grundläggande och avancerad nivå samt handleda examensarbeten och doktorander. Den huvudsakliga undervisningen utförs inom sociologiprogrammet.

Inom ramen för tjänst 1 kommer du att i huvudsak arbeta med projekt om bland annat jämställdhet i akademin, sociala innovationer och social hållbar utveckling, ofta med fokus på norra Sverige och Arktis.

Inom ramen för tjänst 2 kommer du att i huvudsak arbeta med projekt om bland annat arbetsmiljö, säkerhet, företagshälsovård samt jämställdhet i mansdominerade industrier.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning)


• Doktorsexamen i arbetsvetenskap (eller motsvarande).
• Erfarenhet från undervisning och forskning inom arbetsvetenskap och sociologi.
• Erfarenhet av forskningsfält såsom arbetsmiljö, säkerhet, företagshälsovård, jämställdhet och social hållbar utveckling.
• God förmåga att i tal och skrift kommunicera forskning och utvecklingsarbete samt undervisa på svenska och engelska, både skriftligt och muntligt.
• God vetenskaplig skicklighet verifierad genom ett rimligt antal publikationer efter disputation.
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället.
• Administrativ skicklighet och annan skicklighet som är av betydelse för de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

 Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka pågående forskning och grundutbildning inom ämnet samt bidra till dess framtida utveckling.

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
Positionen är en heltidstjänst med tillsättning snarast eller efter överenskommelse. För ytterligare information är du välkommen att kontakta: ämnesföreträdare Lena Abrahamsson 0920–49 2107, [email protected], eller avdelningschef Jörgen Normark, 0920–49 1480, [email protected].

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 880-2022
Sista ansökningsdag: 8 april 2022 Visa mindre

Universitetslektor i omvårdnad inriktning ambulanssjukvård

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,9 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 815 anställda och har 19 155 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Nu söker vi en universitetslektor i omvårdnad som kommer att undervisa, handleda och examinera sjuksköterske- och specialistsjuksköterskestudenter inom omvårdnad och medicinsk vetenskap samt vara kursansvarig och examinator på grund- och avancerad nivå. Du kommer att ansvara för specialistutbildningen med inriktning ambulanssjukvård samt undervisa i omvårdnad och medicinsk vetenskap i övriga program. Studenterna möter du både här på universitetet och via nätbaserade plattformar.

Som universitetslektor i omvårdnad är du tillsammans med professorer, biträdande professorer och övriga lektorer ansvarig för utveckling av ämnet omvårdnad på både grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå. Forskning och handledning av forskarstuderande ses som en naturlig del i anställningen. I tjänsten ingår också att ansvara för och aktivt delta i samverkan med det omgivande samhället samt att föra ut forskningsresultat till andra.

Ämnesbeskrivning
Omvårdnad fokuserar på områden som syftar till att förbättra människors hälsa, förebygga ohälsa och sjukdom samt återställa och bevara hälsa, lindra lidande och värna om människans integritet och värdighet. Centrala områden är människa och hälsa, miljö och omvårdnadshandling och processer relaterade till dessa områden.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder utan inbördes rangordning

- Att den sökande är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning med inriktning ambulanssjukvård eller motsvarande
- Yrkeserfarenhet och erfarenhet av forskning som sjuksköterska och specialistsjuksköterska
- Erfarenhet att handleda och examinera examensarbeten på grund- och avancerad nivå samt erfarenhet att undervisa inom ämnet omvårdnad
- Erfarenhet att söka extern finansiering för forskning
- Kunna undervisa på något nordiskt språk (svenska, norska, danska) och/eller engelska

Vid bedömningen av de sökande skall erfarenhet och skicklighet i att leda och utveckla verksamhet och personal värderas. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt kommer också att vara betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning samt att utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är betydelsefullt för innehav av tjänsten.

Information
Tjänsten är placerad vid Institutionen för hälsa, lärande och teknik och är ämnesmässigt knuten till omvårdnad med utbildningsprogrammen sjuksköterska och specialistsjuksköterska. Undervisning på annat program kan vara aktuellt.

Om ingen sökande är behörig som universitetslektor kan anställning som universitetsadjunkt vara aktuell. Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt högskoleexamen om minst 180 hp eller motsvarande samt visat pedagogisk skicklighet. Dessutom gäller de övriga bedömningsgrunderna som finns angivna ovan.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta:Eva Lindgren, avdelningschef, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik, 0920 – 49 2219, [email protected], Åsa Engström, professor och ämnesföreträdare, Avdelningen för omvårdnad och medicinsk teknik 0920-49 3875, [email protected]

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.

Referensnummer: 760-2022
Sista ansökningsdag: 15 augusti 2022 Visa mindre

Universitetslektor i informationssystem med inriktning mot data science

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Här får du möjlighet att tillhöra en innovativ forskarmiljö som utvecklar ny kunskap om en av vår tids stora samhällsutmaningar –att stödja och förstå den digitala transformationen hos företag och i samhället.

Avdelningen för digitala tjänster och system vid Luleå tekniska universitet avser att rekrytera en universitetslektor inom informationssystem med inriktning mot data science. Avdelningen inkluderar ämnet informationssystem och centrumbildningarna Center för Distansöverbryggande teknik samt Center för säkerhet i samhälle och kritiska infrastrukturer Forskningen inom avdelningen fokuserar på en övergripande nivå på en hållbar digital transformation från samhälleliga, organisatoriska och individuella perspektiv. Detta gör vi genom att bedriva undervisning och forskning inom områdena ansvarstagande digital innovation, data-drivet beslutsfattande och informationssäkerhet.

Ämnesbeskrivning
Informationssystem fokuserar på design och användning av informationsteknologi i relation till människor, organisationer och samhällen.

Ämnet inkluderar studier, och utveckling, av digitala praktiker, resurser, artefakter och system. Vid Luleå tekniska universitet fokuserar forskningen på att utveckla kunskap om, samt påverka, den pågående digital transformationen i samhället med målet att bidra till ett hållbart samhälle där vi tar utgångspunkt i lokala förutsättningar för att uppnå en global förändring. Inom ämnet bedriver vi undervisning inom fyra utbildningsprogram: systemvetenskap, digital tjänsteutveckling, datavetenskap (data science) och informationssäkerhet.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i informationssystem med inriktning mot data science ansvarar du tillsammans med professorer och andra i ämnet för utvecklingen av ämnet på grund- och avancerad nivå. Som universitetslektor förväntas du stärka vår forsknings- och utbildningsprofil inom data science och bidra till att etablera fältet internt både i form av befintliga och framtida utbildningar och som forskningsområde på vårt universitetsområde i Luleå. Som universitetslektor är du involverad i både ämnets utbildningar med inriktning mot data- och beslutsvetenskap samt dess forskning inom dataanalys, beslutsvetenskap, datavetenskap (data science), beslutsstöd, eller andra närliggande ämnen.

Tjänsten innebär att du kommer:

- Ansvara för, utveckla, undervisa och examinera kurser inom data science
- Handleda studenter
- Arbeta med forskningsuppgifter inom data science (exempelvis söka, leda och samarbeta i forskningsprojekt, kommunicera och sprida forskningsresultat)
- Samarbeta med det omgivande samhället

Behörighet
För att vara behörig att bli anställd som universitetslektor behöver du:

- Ha avlagt doktorsexamen
- Ha visat pedagogisk skicklighet
- Ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder (viktas lika):

- Vetenskaplig skicklighet i ämnet informationssystem med inriktning mot data- och beslutsvetenskap
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- Kunskap inom Data Science (t.ex. dataanalys, beslutsvetenskap, datavetenskap (data science), beslutsstöd, business intelligence, prediktiv analys, eller ett närliggande område)
- Erfarenhet av Systemutveckling (t.ex. databaser, programmering)
- Erfarenhet av Kvantitativa forskningsmetoder

De flesta medarbetarna vid ämnet informationssystem är för närvarande män, därför ser vi gärna kvinnliga sökanden.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning och är placerad i Luleå.

För mer information vänligen kontakta:Professor tillika ämnesföreträdare Anna Ståhlbröst 070-6240186 [email protected], Professor Ahmed Elragal 0920-49 3670 [email protected]

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

 

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Referensnummer: 1076-2022
Sista ansökningsdag: 31 maj, 2022 Visa mindre

Universitetslektor i klimatrelaterad fysik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Vi söker en teknisk fysiker, eller liknande, med teknisk kompetens och forskning inom området fysik för klimatet. Som medarbetare kommer du att vara med och utveckla vårt nya utbildningsprogram som sker i samarbete mellan flera institutioner. Med befattningen vill vi också ytterligare befästa vår undervisningskompetens vad gäller grundläggande och avancerade fysikkurser vid Luleå tekniska universitet samt forskningskompetensen inom fysik för klimatet.

Ämnesbeskrivning
Som universitetslektor har du en hemvist vid ett av våra forskningsämnen. Ämnet omfattar antingen teoretisk fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning, eller experimentellt baserad forskning i huvudsak inom materialvetenskap där ett exempel är utveckling av avancerade nanomaterial för energirelaterade tillämpningar.

Tillämpad fysik
Ämnet omfattar fysik med inriktning mot beräkningar och simuleringar som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Experimentell fysik
Ämnet omfattar experimentell fysik med inriktning mot materialvetenskap inom mikro och nanoområdet som har nära och bred anknytning till tillämpningar och tillämpad forskning.

Vilket av de två ämnena du placeras vid avgörs av din kompetensprofil.

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har ett stort engagemang för klimatfrågan eftersom du kommer vara med och utveckla det nya civilingenjörsprogrammet i Klimatfysik, teknik och samhälle, både övergripande och via programdriven kursutveckling. Du kommer utveckla, planera, administrera, leda och genomföra undervisning särskilt i kurser som handlar om fysik för klimatet. Det ingår också undervisning inom universitetets befintliga baskurser i fysik samt, beroende på din specialitet, avancerade fysikkurser inom civilingenjörsprogrammen Klimatfysik, teknik och samhälle, Teknisk fysik och elektroteknik, Rymdteknik och/eller inom ämneslärarutbildningen. Förtrogenhet med, och dokumenterat arbete med, sådan undervisning är därför meriterande.

Som universitetslektorer är du engagerad i både universitets utbildning och forskning. Det ingår även att följa ämnets internationella utveckling samt att handleda doktorander. Du förutsätts bidra till universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i eller visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag. Vidare kommer du delta i forskningsprojekt och kommunicera dess resultat via akademiska publikationer, samt vara aktiv inom forskningssamhället inom det egna ämnet.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens med relevans för fysik för klimatet

- visat pedagogisk skicklighet

- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):

- Det är en merit att ha erfarenhet av pedagogiskt ledarskap som t.ex. programansvarig, studierektor eller liknande.

- Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

- Sökandes grad av internationellt erkännande

- Förmåga att erhålla forsknings- och utvecklingsmedel

- Förmåga att samverka med det omgivande samhället

- Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

Vi ser helst att du är verksam inom ett område som berikar den nya utbildningen och befintlig forskning, vilket även kan innebära att du har expertis inom ett område av fysiken som kompletterar den befintliga vid Luleå tekniska universitetet. Många av våra studenter är blivande civilingenjörer och ingenjörer, därför får du gärna ha liknande erfarenheter och/eller vana att undervisa blivande ingenjörer. Det är nödvändigt att du kan undervisa och bedriva kursutveckling på god svenska. Det är en fördel att kunna uppvisa engagemang i klimatfrågan. Vid rekryteringen kan också vikt läggas vid den prognos som man kan göra för framtida pedagogisk och vetenskaplig verksamhet och vid kvalitet snarare än kvantitet.

De flesta medarbetarna vid ämnet är för närvarande män därför ser vi gärna kvinnliga sökande.

Anställningsperiod
Anställningen är tillsvidare med placering i Luleå.

Information
För mer information, kontakta professor Andreas Larsson, 0920-49 1848, [email protected] eller professor Nils Almqvist, 0920-49 2291, [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 890-2022
Sista ansökningsdag: 28 april 2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i reglerteknik

-med inriktning mot cirkulära system Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universi... Visa mer
-med inriktning mot cirkulära system

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat. Med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med industrier som LKAB, Ericsson, Boliden, ABB, Epiroc och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter. De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt för ett fossilfritt samhälle.

Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och vi har även ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas.

Bakgrund
Reglerteknikgruppen vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet är sen lång tid etablerad inom reglering och optimering av de komplexa dynamiska system som återfinns i exempelvis gruv- och processindustri. Dessa industrier genomgår nu en revolution när det gäller hållbarhet bland annat i och med de planerade etableringarna av anläggningar för fossilfri stålproduktion i regionen. Vi tror att det reglertekniska perspektivet med att studera komplexa, dynamiska system är nödvändigt för att kunna sträva mot cirkularitet i samhällets komplexa mångfald av resursflöden. Forskningsgruppen söker därför en kunnig och engagerad person för en tjänst som biträdande universitetslektor inom detta framtidsområde.

Anställningen inkluderar ansvar för:
- Utveckla, administrera och undervisa i kurser i reglerteknik på grundnivå och avancerad nivå.
- Handleda masterstudenter och doktorander
- Leda och delta i forskningsprojekt
- Medverka i anslagsansökningar för att initiera nya forskningsprojekt

Du förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och internationellt.

Behörighetskrav
Berättigad att anställas som biträdande lektor är den som:
• Innehar en doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara en doktorsexamen.

I första hand kommer den att beaktas för anställning som har avslutat en doktorsexamen högst fem år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha godkänts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänst, förtroendeuppdrag eller liknande omständigheter.

Bedömningskriterier
Följande kriterier används för anställningen:
• Vetenskaplig kompetens inom reglerteknik
• Erfarenhet av att leda forskningsprojekt
• Erfarenhet av undervisning och utbildning
• Erfarenhet av att söka finansiering
• Förmåga att interagera och samarbeta

Den sökande förväntas ha goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka sig i både tal och skrift på dessa språk. Specifikt krävs att den sökande kan undervisa på svenska.

Anställningsperiod
Anställningstiden är fyra år med möjlighet att ansöka om en fast tjänst som universitetslektor under denna period.

Befordran till universitetslektor
En universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och tillsvidareanställning om han / hon har kvalifikationer för utnämning till universitetslektor och vid en utvärdering bedöms lämplig för sådan anställning enligt till bedömningsgrunderna nedan.

Befordran kräver att den biträdande lektorn har genomgått högre pedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. Dessutom ska biträdande lektorn under anställningsperioden självständigt, i betydande utsträckning och med hög kvalitet, bidra till universitetets forskning och visa god pedagogisk skicklighet. Den biträdande lektorn förväntas ha

• bidragit väsentligt till att forskningsfinansiering har beviljats ämnet
• visat vetenskaplig kompetens genom egna publikationer
• visat pedagogisk skicklighet genom att med gott resultat ha haft huvudansvar för och utfört merparten av undervisningen i en hel kurs samt utvecklat eget kursmaterial

Information
För mer information, kontakta avdelningschef Andreas Johansson, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: LTU-3645-2021
Sista ansökningsdag: 31 mars 2022 Visa mindre

Universitetslektor i reglerteknik med inriktning mot cirkulära system

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Bakgrund
Reglerteknikgruppen vid Institutionen för system- och rymdteknik vid Luleå tekniska universitet är sedan lång tid etablerad inom reglering och optimering av de komplexa dynamiska system som återfinns i exempelvis gruv- och processindustri. Dessa industrier genomgår nu en revolution när det gäller hållbarhet bland annat i och med de planerade etableringarna av anläggningar för fossilfri stålproduktion i regionen. Ämnet regerteknik avser att spela en viktig roll när det gäller att förverkliga hållbarhet och cirkularitet i dessa industrier men även i ett bredare perspektiv som inkluderar fler verksamheter som är potentiella producenter eller konsumenter av resursströmmar, såsom restvärme och avlopp. Vi tror att det reglertekniska perspektivet med att studera komplexa, dynamiska system är nödvändigt för att kunna sträva mot cirkularitet i samhällets komplexa mångfald av resursflöden. Forskningsgruppen söker därför en kunnig och engagerad person för en tjänst som universitetslektor inom detta framtidsområde.

Forskningsämne
Reglerteknik omfattar analys och syntes av modeller och modellbaserade algoritmer för reglering, skattning och övervakning i komplexa dynamiska system.

Anställningen inkluderar ansvar för:

- Utveckla, administrera och undervisa i kurser i reglerteknik på grundnivå och avancerad nivå
- Handleda masterstudenter och doktorander
- Leda och delta i forskningsprojekt
- Medverka i anslagsansökningar för att finansiera nya forskningsprojekt
- Utföra lednings- och administrativa uppdrag

Sökanden förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och över hela världen.

Behörighetskrav

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
Följande bedömningsgrunder används för anställningen:

- Vetenskaplig kompetens inom reglerteknik, speciellt inom det område som tjänsten avser
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Erfarenhet av att leda forskningsprojekt
- Erfarenhet av att söka finansiering
- Förmåga att interagera och samarbeta

Den sökande förväntas ha goda kunskaper i svenska och engelska och kunna uttrycka sig i både tal och skrift på dessa språk. Specifikt krävs att den sökande kan undervisa på svenska.

Anställningsperiod
Anställningen är tillsvidare med placering i Luleå.

Information
För mer information, kontakta avdelningschef Andreas Johansson [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 3727-2021
Sista ansökningsdag: 31 mars 2022 Visa mindre

Universitetslektor i kirurgi

Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi. Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, sam... Visa mer
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 36 000 studenter och 4 200 anställda.  Här finns en mångfald av utbildningar av hög kvalitet och världsledande forskning inom flera vetenskapsområden. Umeå universitet är också platsen för den banbrytande upptäckten av gensaxen CRISPR-Cas9 – en revolution inom gentekniken som tilldelats Nobelpriset i kemi.

Vid Umeå universitet är allt nära. Våra sammanhållna campus gör det lätt att mötas, samarbeta och utbyta kunskap, något som gynnar en dynamisk och öppen kultur där vi gläds åt varandras framgångar.


Är du intresserad av att veta mer om Umeå universitet som arbetsplats läs mer på:https://umu.se/jobba-hos-oss/


Medicinska fakulteten är platsen för forskning och utbildning inom vetenskapsområdet medicin. Här finns 12 grundutbildningsprogram, 13 institutioner och ett 80-tal ämnesinriktningar inom forskarutbildningen.Vid institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap bedrivs forskning och utbildning inom ämnena anestesi och intensivvård, kirurgi, klinisk fysiologi, hand- och plastikkirurgi, ortopedi samt urologi och andrologi.

Vi söker nu en universitetslektor i kirurgi förenad med anställning som specialistutbildad läkare. Här kan du läsa mer om institutionen: https://www.umu.se/institutionen-for-kirurgisk-och-perioperativ-vetenskap/

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår undervisning och handledning i ämnesområdet kirurgi inom utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid läkarprogrammet, men undervisning inom andra program och utbildningar och/eller i närliggande ämnesområden eller allmänna kompetenser för yrkesutbildningar kan även komma att ingå. Undervisning kommer delvis att ske med internetbaserade metoder på distans. Undervisningen sker på svenska men engelska kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår forskning och utvecklingsarbete, samt undervisning och handledning inom utbildning på forskarnivå, inom kirurgi. Administrativa uppgifter och uppdrag inom institutionen och Medicinska fakulteten ingår. Ledning av personal och verksamhet ingår då lektorn förväntas leda egen forskargrupp. Ledning av personal och verksamhet inom undervisning i egenskap av kurssamordnare (el dyl) kan ingå.

Anställningen är tillsvidare på heltid. Stationeringsort är Sunderbyn, men arbete på annan ort kan förekomma.

Anställningen som universitetslektor är förenad med anställning som specialistutbildad läkare i kirurgi vid Region Norrbotten, vilket innebär kliniska arbetsuppgifter till en omfattning om upp till 13 timmar i veckan.

Behörighetskrav
Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.

Eftersom anställningen är förenad med anställning som specialistutbildad läkare är legitimation som läkare och specialistbevis i kirurgi ett krav för att kunna anställas, och klinisk skicklighet är ett behörighetskrav. Därutöver krävs för att vara behörig nödvändiga kunskaper i svenska (enligt Socialstyrelsens definition som även godkänner motsvarande kunskaper i norska eller danska språket).

Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet, och ska kunna presentera ett eget, aktuellt forskningsprogram.

Den sökande förväntas vidare ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp eller på annat sätt tillägnat sig motsvarande kunskaper. Om den sökande inte har detta vid ansökningstillfället, ska en pedagogisk utvecklingsplan upprättas så att kunskaperna kan tillägnas inom två år från anställning.

För att vara behörig för anställningen ska den sökande ha dokumenterad erfarenhet av forskning inom kirurgi.

För att vara behörig för anställning ska den sökande ha dokumenterad ämneskompetens i undervisningsämnet kirurgi.

För att läsa om bedömningsgrunder, läs annonsen i sin helhet på vår hemsida genom att klicka på Ansök.

Ansökan
Sista ansökningsdag är 2020-02-25. Anvisningar för ansökan samt förteckning över de handlingar som ska bifogas till ansökan hittar du https://www.aurora.umu.se/organisation-och-styrning/organisation/fakultetssidor/medicinsk-fakultet/personal/akademiska-anstallningar-och-docentur/.

Du ansöker via vårt e-rekryteringssystem som du når via ansökningsknappen nedan. När ansökan är mottagen kommer du att få ett svarsmail.

Välkommen med din ansökan!

Umeå universitet vill erbjuda en jämställd och jämlik miljö där öppna samtal mellan människor med olika bakgrund och perspektiv lägger grunden för lärande, skaparkraft och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och erfarenheter att söka den aktuella anställningen.


Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Visa mindre

Biträdande universitetslektor i statsvetenskap

-med inriktning mot skogspolitik Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer ... Visa mer
-med inriktning mot skogspolitik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.


Det statsvetenskapliga ämnet vid Luleå tekniska universitet är inne i en expansiv fas och behöver därför rekrytera en biträdande lektor för att arbeta i två projekt som handlar om skogspolitik och skogens roll i klimatomställningen. 

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att medverka i två forskningsprojekt (se ovan) som bedrivs på enheten för statsvetenskap. Du kommer att medverka i projektens planering och, tillsammans med projektledaren, verka för projekts genomförande. Vid sidan av uppgifter relaterade till projektkoordinering och administration kommer du att arbeta med litteraturstudier, policyanalyser, aktörsanalyser och att genomföra olika typer av deltagande forskningsaktiviteter (på svenska och engelska) i samarbete med projektets övriga arbetspaket. Projekten är internationella och tvärvetenskapliga och i arbetet ingår aktivt samarbete med andra internationella projektparter och forskargrupper. I båda projekten görs jämförande fallstudier med en kombination av kvalitativa, kvantitativa och deltagande forskningsmetoder. Båda projekten syftar till att utveckla beslutsstöd och policy-rekommendationer om hur skogen bäst bör användas för att uppnå olika mål i en föränderlig tid där klimatförändringarna måste hanteras. Forskning inom det skogspolitiska området uppgår till minst 50% av heltid. I tjänsten ingår dessutom institutionstjänstgöring i form av undervisning på grundläggande och avancerad nivå i statsvetenskap och/eller att vara biträdande handledare till doktorand (högst motsvarande 50% av heltid). Du förväntas även delta i det kollegiala arbetet vid ämnet och avdelningen samt delta i arbetet för att söka externa forskningsanslag.

Behörighet
För att vara behörig sökande måste den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i statsvetenskap. I första hand kommer den i fråga som har avlagt doktorsexamen inom högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning)
- Forskningserfarenhet med koppling till naturresursförvaltning i en svensk kontext efter doktorsexamen

- Erfarenhet av kvalitativa, kvantitativa och deltagande metoder, tex. jämförande fallstudier, intervjuer, textanalys, statistisk analys och fokusgrupper, samt dokumenterad erfarenhet av att analysera policydokument och genomföra intervjuer/fokusgrupper på svenska.

- God kännedom om den om den statsvetenskapliga litteraturen med koppling till miljö- och naturresurspolitik samt teoretiska ramverk som fokuserar på samspelet mellan institutioner, aktörer, koalitioner och deras lärande. Tidigare forskning om institutionell teori och tillämpning av the Advocacy Coalition Framework är meriterande då de ovan nämnda forskningsprojekten utgår dessa perspektiv.

- God kunskap/erfarenhet från publicering av forskningsresultat i internationella tidskrifter för forskning

- Goda kommunikativa egenskaper på svenska och engelska samt tidigare erfarenhet av att arbeta tillsammans med kollegor med olika disciplinära bakgrunder och erfarenheter

- Dokumenterad erfarenhet av att söka forskningsfinansiering. Detta omfattar såväl statliga finansiärer och forskningsråd som samverkansprojekt med industrin

- God kunskap och dokumenterad erfarenhet av undervisning i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor, och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Information
Tjänsten avser anställning på heltid och är tidsbegränsad till fyra år med placering i Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta biträdande professor Karin Beland Lindahl, [email protected] 0920-49 3293 eller avdelningschef Jerry Blomberg [email protected] 0920 49 2335

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

För komplett platsannons vänligen besök ltu.se/ledigajobb

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Både ansökan och examensbevis ska vara skriven på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 februari 2022
Referensnummer:  206-2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i statsvetenskap

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Det statsvetenskapliga ämnet vid Luleå tekniska universitet är inne i en expansiv fas och behöver därför rekrytera en biträdande lektor med expertis inom styrning och förvaltning av resurser. Tjänsten kommer huvudsakligen att omfatta arbete med två externfinansierade forskningsprojekt som fokuserar på den gröna omställningen och ett hållbart resursutnyttjande: “Clean-Mineral: Climate friendly mineral supply chains in transition to the green economy” (Formas) samt "Measuring Urban Sustainability in Transition: Co-Designing Future Arctic Cities in the Anthropocene" (National Science Foundation).

Som biträdande lektor i statsvetenskap blir du en del av forskningsmiljön inom Avdelningen samhällsvetenskap med ca femtio medarbetare. Forskningen vid avdelningen fokuserar främst på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet, såväl inom- som flervetenskapligt. Vi strävar efter att ha en tydlig internationell prägel på vår forskning.

Ämnesbeskrivning
Statsvetenskap är det vetenskapliga studiet av politik och politiska system och omfattar såväl empiriska som teoretiska studier. Forskningen är inriktad mot frågor som rör hur naturresurser, energi och miljörelaterade konflikter och överenskommelser hanteras av såväl enskilda människor och intressegrupper som av politiska och administrativa system. Dominerande forskningsområden är offentlig politik och förvaltning, institutionell analys, jämförande politik, opinionsstudier och politisk teori.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du, i nära samarbete med projektledaren, att ansvara för ovan nämnda projekts koordinering och vetenskapliga genomförande samt för kommunikation med externa parter och slutförandet av projektleveranser.

Tjänsten som biträdande universitetslektor i statsvetenskap innefattar även institutionstjänstgöring i form av undervisning på grundläggande och avancerad nivå och/eller handledning av doktorander. Den sökande förväntas att aktivt delta i det kollegiala arbetet vid ämnet och avdelningen samt att aktivt söka externa forskningsanslag.

Behörighet
För att vara behörig ska den sökande ha en doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen i statsvetenskap. I första hand kommer den i fråga som har avlagt doktorsexamen inom högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

* Vetenskaplig skicklighet

* Övriga bedömningsgrunder (utan inbördes rangordning)


• Forskningserfarenhet efter doktorsexamen
• Erfarenhet av flervetenskapliga och internationella samarbeten
• Kommunikationsförmåga på engelska,
• Erfarenhet av att presentera forskning vid internationella konferenser samt för projektfinansiärer och -partners
• Goda metodkunskaper, särskilt jämförande fallstudier, intervjuer, textanalys och statistisk analys
• God kännedom om den om statsvetenskaplig litteratur kopplad till miljö- och naturresursfrågor samt teoretiska ramverk som fångar samspelet mellan institutioner och aktörer. Tidigare forskning om styrning, legitimitet och acceptans samt SLO-perspektiv är meriterande då de ovan nämnda forskningsprojekten utgår från dessa perspektiv.
• Erfarenhet av att ta fram policyrekommendationer och forskningsbaserade verktyg riktade till beslutsfattare och industri
• Dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt söka forskningsfinansiering
• Erfarenhet av undervisning i statsvetenskap på grund- och avancerad nivå.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare; Om han/hon har behörighet för anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt angivna bedömningsgrunder.

Information
Tjänsten avser anställning på heltid och är tidsbegränsad till fyra år, med placering i Luleå.

För ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta professor Simon Matti, [email protected], 0920-49 2331

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Både ansökan och examensbevis ska vara skriven på svenska eller engelska.

Sista ansökningsdag: 10 februari 2022
Referensnummer: 119-2022 Visa mindre

Universitetslektor i maskininlärning

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Laboratoriet för maskinlärande forskning expanderar med nya projekt, undervisning och samarbeten söker en universitetslektor inom området maskininlärning med fokus på Tillämpad Artificiell Intelligens (AI). Besök gärna vår hemsida på ämnet maskininlärning.Ämnesbeskrivning
Maskininlärning fokuserar på metoder med vilka datorsystem använder data för att förbättra sin egen prestanda, förståelse och till att göra konkreta förutsägelser och har nära anknytning till tillämpningar.

Arbetsuppgifter
Maskininlärning med fokus på applicerad AI, särskilt djup inlärning inom området mönsterigenkänning (e.g., naturlig språkbehandling, dokumentbehandling, fysiologiska signaler, oövervakat lärande och tidsserieranalys).

Som universitetslektor kommer du att utföra både utbildning och forskning. Du kommer att vara inblandad i forskning och undervisning inom följande områden: AI i fysiologiska signalert.ex. EEG, dokumentbehandling eller språkteknologi (natural language processing).

Även handledning av doktorander ingår i tjänsten. En universitetslektor förväntas arbeta aktivt med studenternas lärande och för att ständigt utveckla och förbättra kurser och utbildningsprogram.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt visat pedagogisk skicklighet och genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet inom nämnda områden.
- Pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder, viktas lika:

- Erfarenhet av undervisning.
- Erfarenhet från arbete i svenska forskningsprojekt.
- God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

Information
Anställningen är tillsvidare med placering i Luleå.

För ytterligare information, kontakta professor Marcus Liwicki, [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4669-2021
Sista ansökningsdag: 12 januari, 2022 Visa mindre

Universitetslektor i nationalekonomi

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Forskningsämnet nationalekonomi vid Luleå tekniska universitet har ett 15-tal medarbetare och ingår i Avdelningen för samhällsvetenskap vid Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle. Avdelningen utgörs förutom av nationalekonomi av forskningsämnena statsvetenskap, historia och rättsvetenskap. Forskningen vid de olika ämnena inom avdelningen fokuserar på olika samhällsvetenskapliga aspekter inom miljö- och naturresursområdet.

Nationalekonomiämnet är med och leder en av universitetets strategiska satsningar inom forskning, ”Naturresurser för hållbar samhällsomvandling” och är även en del av ”Academy of Natural Resource Governance”, en av universitets strategiska satsningar mot nydanande utbildningar. Vi är därför inne i en expansiv fas och har behov av att förstärka ämnets undervisning och forskning.

Ämnesbeskrivning
Nationalekonomi analyserar frågor kring hur samhället organiseras för att hushålla med begränsade resurser. Forskningen är inriktad mot naturresurs-, energi och miljöekonomi. Den tillämpar mikroekonomiska teorier för att analysera energi- och råvarumarknaders funktionssätt samt hur dessa påverkas av olika politiska beslut och styrmedel.

Arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter kommer att innefatta såväl undervisning som forskning och därtill hörande arbetsuppgifter. Inom undervisningen ingår kursplanering och kursutveckling, kursansvar, examination och handledning inom t.ex. de olika ekonomprogrammen samt på kurser inom andra utbildningsprogram. Inom forskningen ingår att förutom bedriva egen forskning, att delta aktivt i arbetet med forskningsansökningar samt handleda forskarstuderande, liksom samverkan med andra ämnen och det omgivande samhället.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:
- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:
- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet
- Övriga bedömningsgrunder

Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):
- Intresse för att empirisk och teoretiskt arbeta med nationalekonomiska frågeställningar med betydelse för utnyttjandet av och hushållningen med naturresurser och energi, samt för miljö- och naturvård, är meriterande.
- God initiativ- och samarbetsförmåga samt intresse och förmåga att arbeta över ämnesgränser.
- Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, både i tal och i skrift.
- Erfarenhet från att formulera projektansökningar och erhålla extern forskningsfinansiering är också meriterande.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid (100%) med placering på universitetsområdet i Luleå. Tillträde enligt överenskommelse.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta: Jerry Blomberg, avdelningschef, 0920-49 2335, [email protected] eller Jesper Stage, professor och ämnesföreträdare, 0920-49 3445, [email protected]

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och examensbevis. Ansökan ska vara skriven på engelska då engelskspråkiga sakkunniga kan komma att användas. Examensbevis ska vara vidimerade och översatta till engelska. Till ansökan bifogas doktorsexamen och eventuella övriga vetenskapliga arbeten som den sökande vill åberopa till stöd för sin ansökan.

Sista ansökningsdag: 28 februari 2022
Referensnummer: 97-2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor i byggkonstruktion

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Institutionen för Samhällsbyggnad och naturresurser erbjuder unik, kollektiv forskningsexpertis inom hela samhällsbyggnadsområdet. Forskningsämnet Byggkonstruktion söker nu en mycket motiverad forskare som bidrar till vetenskap och teknik för tillståndsbedömning av konstruktioner. I vår forskarutbildning strävar vi efter att all personal ska utvecklas till en expert i ämnet men också att utvecklas som person

Ämnesbeskrivning
Byggkonstruktion omfattar laster, utformning, dimensionering, hållbarhet, bärförmåga, reparation och förstärkning av byggnader och anläggningar av betong, stål, trä och andra material, var för sig eller i samverkan, såväl under normala förhållanden, i kallt klimat som vid brand.

Arbetsuppgifter
Som biträdande universitetslektor kommer du att arbeta inom området byggkonstruktioner med fokus på stålkonstruktioner. Du kommer att:

Leda och utföra forskning i projekt relaterade till inverkan av kallt klimat och brand på stålkonstruktioner. Typiska aktiviteter är datainsamling, dataanalys, simulering med finit elementmetod, fältarbete, laboratorieförsök och att författa rapporter och vetenskapliga publikationer.

Utveckla nya projekt relaterade till inverkan av kallt klimat och brand på stålkonstruktioner. Typiska aktiviteter är identifiering av forskningsprojekt, kontakter med problemägare, författande av ansökningar, projektstyrning, förhandling med finansiärer. Nya projekt skall vara avsedda såväl för seniora forskare som för doktorander.

Undervisa studenter på grundnivå och avancerad nivå i kurser om stålkonstruktioner och brandpåverkan.

Bidra till utvecklingen av forskningsämnet och medverka i administrativt arbete.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- God förståelse för hur stålkonstruktioner fungerar såväl på material- som elementnivå.
- Erfarenhet av långtidsegenskaper för såväl material som konstruktioner under extrema laster såväl i teorin, som experimentellt och vid tillämpningar
- Erfarenhet av numerisk simulering av olika typer av konstruktioner (kompositer stål/betong, stålbehållare etc.)
- Erfarenhet av funktionsbaserad dimensionering, sårbarhetsanalys av konstruktionssystem, och utveckling av avancerade finita elementmodeller
- Erfarenhet av numerisk analys av icke-linjära problem, kopplad termo-mekanik, dynamik och kontaktproblem
- Erfarenhet av simulering av brandinneslutning med användning av koncept för datorbaserad fluiddynamik
- Erfarenhet av integrering av strukturmodellering, beräkningsteknik och försöksresultat till ett koherent ramverk för tillståndsvärdering och dimensionering
- Erfarenhet av att utvärdera materialegenskaper vid höga temperaturer
- Erfarenhet av laboratoriearbete
- Erfarenhet av att skriva högt rankade vetenskapliga artiklar
- God kommunikationsförmåga på engelska såväl i tal som i skrift

Anställningstid
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare. Om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Ytterligare bedömningsgrunder (viktas lika)

- Bidragit till ämnets forskning i form av vetenskapliga publikationer
- Undervisning inom vissa delar av ämnet inklusive utveckling av kurs
- Utvecklad kontakt med näringslivet via forskningsansökningar och forskningsprojekt
- Att i samverkan sökt och fått extern forskningsfinansiering.

Information
För mer information, kontakta avdelningschef Martin Nilsson 0920-492533, [email protected] eller professor Michael Försth, 0920-491265, [email protected] eller professor Gabriel Sas [email protected] 

Fackliga företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 47-2022
Sista ansökningsdag: 2 februari 2022 Visa mindre

Universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Institutionen hälsa, lärande och teknik vid Luleå tekniska universitet erbjuder utbildningar med examen på kandidat-, magister- och masternivå och i flera ämnen även utbildning på forskarnivå som leder till doktorsexamen. Avdelningen för pedagogik, språk och ämnesdidaktik har en omfattande verksamhet med forskning, utveckling och undervisning inom grundutbildning, uppdragsutbildning och fristående kurser kopplade till lärarutbildning, förskola och skola. Institutionen avser nu att stärka ämneskompetensen inom området pedagogik/specialpedagogik med en universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik.

Ämnesbeskrivning
Pedagogik som vetenskapligt område fokuserar på människans sätt att mot bakgrund av de erfarenheter hon gör, förändra förståelsen av omvärlden samt hennes agerande i denna. Forskningen sker i relation till villkor, innehåll, aktörer och kontexter inom varierande sociala arenor där lärande-, fostrans-, undervisnings- och påverkansprocesser utspelar sig. Forskningen har en inriktning mot olika lärprocesser i formella och icke-formella kontexter.

Arbetsuppgifter
Specialpedagogik är en central del av den utbildningsvetenskapliga kärnan i de olika programmen inom lärarutbildningen, och undervisning inom dessa kurser samt inom universitets specialpedagogprogram och i fristående specialpedagogiska kurser ingår i arbetsuppgifterna. Vidare ingår att delta i uppdragsutbildningar inom det specialpedagogiska området för externa uppdragsgivare. Kommunikation och kommunikativa aspekter, som exempelvis handledning och samtal i olika former, är profilområden inom det specialpedagogiska fältet. Undervisningen knyter an till forskning genom att lärare är engagerade i forskningsprojekt. De specialpedagogiska forskningsprojekt som bedrivits och bedrivs vid avdelningen de senaste åren handlar bland annat om filosofiska samtal i specialpedagogiska verksamheter liksom digitala kommunikationsverktyg i specialpedagogiska verksamheter. Som universitetslektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik ingår att undervisa och examinera på grundnivå och avancerad nivå inom det specialpedagogiska området, liksom att handleda studenter på olika nivåer samt doktorander. I arbetsuppgifterna ingår även administration och arbete med pedagogisk utveckling. Den sökande förväntas aktivt delta i institutionens arbete, i program- och kursutveckling samt följa forskningsutvecklingen inom det specialpedagogiska fältet nationellt och internationellt. I tjänsten ingår även att ansvara för och aktivt delta i samverkan med externa aktörer i det omgivande samhället.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet
- Pedagogisk skicklighet

Övriga bedömningsgrunder (i prioriteringsordning):

- Erfarenhet av forskning och undervisning inom det specialpedagogiska fältet i synnerhet inom områden med relevans för det specialpedagogiska profilområdet vid Luleå tekniska universitet.

- Erfarenhet av och förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel.

Övriga bedömningsgrunder
Doktorsexamen inom pedagogik eller annat närliggande ämne är särskilt meriterande. Dokumenterad pedagogisk och vetenskaplig skicklighet inom det pedagogiska och specialpedagogiska fältet är också särskilt meriterande. Särskilt meriterande är även erfarenhet av kursledarskap/examinatorskap inklusive utvecklingsarbete och administrativa arbetsuppgifter. Erfarenhet av undervisning och handledning vid universitet/högskola inom det specialpedagogiska fältet på universitetsområdet liksom av nätbaserad undervisning är också särskilt meriterande. Förmåga att etablera och utveckla nationella och internationella kontakter och nätverk är även betydelsefullt vid bedömningen. Förmåga att samverka med det omgivande samhället i forskning och undervisning liksom förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete är meriterande. Lärarexamen eller specialpedagogexamen/speciallärarexamen är också meriterande för tjänsten. God samarbetsförmåga, flexibilitet och förmåga att arbeta självständigt är betydelsefulla egenskaper vid tillsättningen. För tjänsten krävs god förmåga att skriva och undervisa på svenska och engelska.

Information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid. Tillträdesdag enligt överenskommelse. Placeringsort: Luleå.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta professor Åsa Gardelli, [email protected] 0920-49 2370 eller avdelningschef Maria Johansson, [email protected] 0920-49 1009

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev samt CV/meritförteckning och kopior av verifierade examensbevis. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Både ansökan och examensbevis ska vara skrivna på svenska eller engelska.

Referensnummer: 4586-2021
Sista ansökningsdag: 18januari 2022 Visa mindre

Universitetslektor i tillämpad matematik

- med inriktning mot ma-tematisk analys Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga a... Visa mer
- med inriktning mot ma-tematisk analys

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnet Tillämpad matematik innefattar matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik och finns på institutionen för Teknikvetenskap och matematik. För närvarande består avdelningen/ämnet av 14 anställda lärare och forskare. Ämnet har ett omfattande undervisningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen och forskarutbildningen bedrivs främst inom matematisk analys med fokus på områdena partiella differentialekvationer och funktionalanalys med tillämpningar mot t.ex. tribologi, strömningslära, kompositmekanik och konstruktionsteknik. Forskning sker även inom området matematisk statistik.

Vi har nu behov av ytterligare medarbetare inom matematikundervisningen och den forskning som vi bedriver inom matematisk analys. Därför vill vi nu rekrytera en universitetslektor med forskningsinriktningen matematisk analys.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad matematik omfattar matematisk analys, beräkningsmatematik samt sannolikhetsteori och statistik. Forskningen sker i huvudsak inom olika matematiska frågeställningar uppkomna i kontaktytorna mellan matematik och teknikvetenskaperna.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor vid ämnet Tillämpad matematik består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av undervisning och forskning. Förutom att undervisa våra studenter förutsätts det att du tar initiativ för att utveckla våra kurser och undervisningsformer. Du förväntas även att vara en aktiv forskare och publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter. I arbetsuppgifterna ingår det också att delta i forskningsprojekt och handleda doktorander. Du förutsätts delta i universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet
- Vetenskaplig skicklighet inom matematikområdet matematisk analys
- Övriga bedömningsgrunder (lika viktade):

- kunna undervisa på svenska är meriterande
- förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
- administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

Anställningsperiod
Anställningen är tillsvidare heltid med placering i Luleå.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta; Ämnesföreträdare Peter Wall, tel 0920-49 12 40, [email protected]

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Referensnummer: 4456-2021
Sista ansökningsdag: 11 februari 2022 Visa mindre

Universitetslektor i tillämpad matematik

-med inriktning mate-matisk statistik Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga akt... Visa mer
-med inriktning mate-matisk statistik

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.

Ämnet Tillämpad matematik innefattar matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik och finns på institutionen för Teknikvetenskap och matematik. För närvarande består avdelningen/ämnet av 14 anställda lärare och forskare. Ämnet har ett omfattande undervisningsuppdrag på grundnivå och avancerad nivå. Forskningen och forskarutbildningen bedrivs främst inom matematisk analys med fokus på områdena partiella differentialekvationer och funktionalanalys med tillämpningar mot t.ex. tribologi, strömningslära, kompositmekanik och konstruktionsteknik, samt matematisk statistik.

Vi har nu behov av ytterligare medarbetare inom matematikundervisningen och den forskning som vi bedriver inom matematisk statistik. Därför vill vi nu rekrytera en universitetslektor med forskningsinriktningen matematisk statistik.

Ämnesbeskrivning
Tillämpad matematik omfattar matematisk analys, beräkningsmatematik samt sannolikhetsteori och statistik. Forskningen sker i huvudsak inom olika matematiska frågeställningar uppkomna i kontaktytorna mellan matematik och teknikvetenskaperna.

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor vid ämnet Tillämpad matematik består dina huvudsakliga arbetsuppgifter av undervisning och forskning. Förutom att undervisa våra studenter förutsätts det att du tar initiativ för att utveckla våra kurser och undervisningsformer. Du förväntas även att vara en aktiv forskare och publicera resultaten i vetenskapliga tidskrifter. I arbetsuppgifterna ingår det också att delta i forskningsprojekt och handleda doktorander. Du förutsätts delta i universitetets utvecklingsarbete, bidra till att externa forskningsmedel tillförs ämnet och delta i/visa intresse för lednings- och administrativa uppdrag.

Behörig att anställas som universitetslektor är den som:

- avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens
- visat pedagogisk skicklighet
- genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Pedagogisk skicklighet
- Vetenskaplig skicklighet inom matematisk statistik
- Övriga bedömningsgrunder (viktas lika):

- kunna undervisa på svenska
- kunna undervisa på inledande kurser i matematik
- förmåga att erhålla externa forsknings- och utvecklingsmedel
- administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen

Anställningsperiod
Anställningen är tillsvidare heltid med placering i Luleå.

Information
För ytterligare information är du välkommen att kontakta; Ämnesföreträdare Peter Wall, tel 0920-49 12 40, [email protected]

Fackliga företrädare:SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected], OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792, [email protected]

Ansökan
Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Skriv din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga.

Referensnummer: 4455-2021
Sista ansökningsdag: 11 februari 2022 Visa mindre

Biträdande universitetslektor inom robotik och AI

Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tek... Visa mer
Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vi formar framtiden genom nydanande utbildningar och banbrytande forskningsresultat, och med utgångspunkt i den arktiska regionen skapar vi global samhällsnytta. Vår vetenskapliga som konstnärliga forskning och utbildning bedrivs i nära samarbete med internationella, nationella och regionala företag, offentliga aktörer och ledande universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,8 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 770 anställda och har 17 200 studenter.

De kommande åren investeras mångmiljardbelopp i Norrbotten och Västerbotten i stora projekt som syftar till ett mer hållbart samhälle nationellt så väl som globalt. Luleå tekniska universitet är involverat i flera av dessa högaktuella forskningsprojekt och den samhällsomvandling som följer. Vi har ett brett utbud av utbildningar för att matcha den kompetens som efterfrågas. Vi hoppas att du vill hjälpa oss att bygga framtidens hållbara företag och samhällen.Robotik och Artificiell Intelligens (RAI) vid Institutet för system- och rymdteknik vid Luleå Tekniska Universitet söker nu efter en biträdande universitetslektor för att bidra till vår växande verksamhet. RAI-teamet bedriver grundläggande och principiell forskning inom alla aspekter av robotik med ett specifikt fokus på luftburen, rymd-, och bioinspirerad robotik. RAI:s vision är att minska klyftan mellan teori och verklighet, och teamet har en stark bakgrund inom fältrobotik. Tillämpningsområden vi fokuserar på är robotik för gruvor, luftburen inspektion av åldrande infrastruktur, multi-robot sökning och räddning för räddningstjänsten och liknande, multisensorfusion, och multi-robotkoordination, vilket inkluderar omgivningsuppfattning, decentralisation, och utförande av specificerade uppdrag för multi-robotsystem.

Ämnesbeskrivning
Robotik och artificiell intelligens syftar till att utveckla nya robotsystem som karaktäriseras av avancerad autonomi för att förbättra robotarnas förmåga att interagera med omgivningen och människorna under utförandet av specifika uppgifter.

Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta på en Tenure Track-position i RAI. Som biträdande universitetslektor deltar du i utvecklingen av undervisning och forskning inom RAI.  Fokus kommer ligga på autonom flygrobotik med tonvikt på:

- Spot based navigation, control, path planning
-Visual inspection of infrastructures
- MAV navigation in confined environment
- MAV deployment in real-life inspection missions
- Multi-sensorial fusion
- Field Robotics

Du kommer även ansvara för att administrera och undervisa i kurser som ges av robotik och AI-ämnet på grundnivå och avancerad nivå, handleda mastersstudenter och doktorander och jobba med forskningsansökningar för att initiera nya projektbaserade forskningsanvisningar inom RAI-ämnet.

Du förväntas delta i gruppens gemensamma utveckling av utbildnings- och forskningsområdet, samt samarbeta i forskargrupper både inom institutionen, universitetet och med andra universitet, högskolor och andra externa parter både nationellt och över hela världen.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.

I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder:

- Vetenskaplig skicklighet

Övriga bedömningsgrunder(viktas lika):

- Erfarenhet av att leda forskningsprojekt nationellt, inom EU eller liknande förmåga
- Erfarenhet av undervisning och utbildning
- Dokumenterad erfarenhet av att söka finansiering
- Förmåga att interagera och samarbeta

Anställningsperiod
För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Prövning till universitetslektor
En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till universitetslektor och en anställning tillsvidare, om han/hon har behörighet för en anställning som lektor och vid en prövning bedöms lämplig för en sådan anställning enligt nedan angivna bedömningsgrunder.

Vid prövning krävs att den biträdande lektorn genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 7,5 hp alternativt på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Under anställningstiden ska den biträdande lektorn dessutom självständigt, i avsevärd omfattning och med hög kvalitet, bidragit till universitetets forskning samt visat god pedagogisk skicklighet.

Övriga bedömningsgrunder (viktas lika)

- Framgångsrikt sökt och beviljad forskningsfinansiering
- visat vetenskaplig kompetens genom egna publikationer
- visat pedagogisk skicklighet genom att med gott resultat ha undervisat eller utvecklat eget kursmaterial

Information
För mer information, kontakta professor tillika ämnesföreträdare George Nikolakopoulos [email protected]

Facklig företrädare: SACO-S Kjell Johansson, 0920-49 1529 [email protected] och OFR-S Lars Frisk, 0920-49 1792 [email protected]

Ansökan
Vi ser helst att du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar personligt brev, ett detaljerat CV med lista över publikationer och fullständig beskrivning av dina vetenskapliga meriter, en grov forskningsplan med avseende på de beskrivna forskningsämnena, lista över framgångsrika bidragsansökningar eller deltagande i forskningsprojekt, minst 2 referenser, kopior av verifierade och översatta examensbevis och doktorsexamen. Var vänlig och märk din ansökan med referensnumret nedan. Ansökan måste vara skriven på engelska. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner.

Sista ansökningsdag: 3 december 2021
Referensnummer: 4143-2021 Visa mindre